Kontaktai

Dėl registracijos, prisijungimo ar sistemos funkcionalumo, teiraukitės tel. (8 687) 823 25, (8 650) 774 91 arba el.p. [email protected].

Dėl statistinių ataskaitų pildymo, teiraukitės statistinių ataskaitų paskutiniame puslapyje nurodytais kontaktais arba šioje lentelėje prie konkrečios ataskaitos nurodytais kontaktais.

Dėl ekonominės veiklos rūšies kodo taikymo, keitimo, teiraukitės el.p. [email protected], tel.: (8 655) 470 51, (8 655) 508 76, (8 687) 472 19.

Visų Valstybės duomenų agentūros struktūrinių padalinių sąrašas ir darbuotojų kontaktai.