Kodėl įmonės turi teikti statistinius duomenis?

Valstybės duomenų agentūra kasmet atlieka virš 200 statistinių tyrimų. Oficialioji šalies statistinė informacija yra rengiama naudojantis įvairiais duomenų šaltiniais, tačiau svarbiausias iš jų yra respondentų pateikti duomenys, jiems pildant statistinių ataskaitų formas.

Kiekvieno asmens ar ūkio subjekto pateikti duomenys yra labai svarbūs, kadangi daugelis statistinių tyrimų yra atliekama imčių metodais, kur vienas tyrimui atrinktas respondentas atstovauja visą grupę įmonių arba gyventojų. Dalyvaudami statistiniuose tyrimuose, ūkio subjektai įneša svarų indėlį, aprūpinant visuomenę, Vyriausybės institucijas ir tarptautines organizacijas kokybiška statistine informacija.

Pateikti statistiniai duomenys laikomi konfidencialiais, naudojami tik suvestinei statistinei informacijai rengti ir tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

Parengta statistinė informacija skelbiama oficialios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

Čia galite sužinoti, kokiuose tyrimuose dalyvauja ūkio subjektas.