Dažnai užduodami klausimai

1. Kaip atstovauti respondentus

1.1. Kokiais būdais galima prisijungti?

1.2. Ar galima prisijungti senuoju vardu ir slaptažodžiu?

1.3. Kodėl prisijungus prie sistemos siūloma sujungti keletą prieigų į vieną?

1.4. Kas gali įgalioti atstovauti respondentą?

1.5. Kaip susikurti prieigą prie e. statistikos?

1.6. Ar būtina kreiptis į Valstybės duomenų agentūrą norint tapti registruotu e. statistikos naudotoju?

1.7. Ar galima atstovauti kelis respondentus?

2. Statistinių ataskaitų pildymas ir teikimas

2.1. Kokias statistines ataskaitas turi teikti respondentas?

2.2. Kaip pildomos ir teikiamos statistinės ataskaitos?

2.3. Į kurį elektroninio pašto adresą yra siunčiami pranešimai?

2.4. Ar galiu teikti statistines ataskaitas užpildytas ant netekusių galios formų?

3. Verslo valdymo sistemų duomenų panaudojimas

3.1. Kokio formato duomenis galima importuoti?

3.2. Kaip iš dalies užpildyti statistines ataskaitas?

3.3. Kodėl reikalingas duomenų mainų standartas?

3.4. Iš ko sudarytas duomenų mainų standartas?

4. Statistinės informacijos sklaida

4.1. Kur rasti statistinę informaciją?

4.2. Kur turėčiau kreiptis dėl statistinės informacijos?

4.3. Ar reikia mokėti už statistinę informaciją?

4.4. Girdėjau, kad įmonėms rengiama lyginamoji statistika – kas tai, kur ją galima rasti?


1. Kaip atstovauti respondentus

1.1. Kokiais būdais galima prisijungti?

Prisijungti prie e. statistikos išorinio portalo ir naudotis visomis paslaugomis gali tik registruotas naudotojas – respondentų atstovas.

Registruoti naudotojai prie e. statistikos prisijungti gali dviem būdais:

1.2. Ar galima prisijungti senuoju vardu ir slaptažodžiu?

Buvusioje sistemoje e-formos registruoti respondentų atstovai yra perkelti į e. statistiką, paliekant jų naudotojų vardus ir slaptažodžius, todėl jungiantis prie e. statistikos reikia naudoti savo senąjį naudotojo vardą ir slaptažodį.

E. statistikoje vienas atstovas gali atstovauti keletą respondentų. Jei buvusioje sistemoje e-formos turėjote keletą naudotojų su tokiu pačiu el. pašto adresu, visi jie yra sujungti į vieną naudotoją. Šiuo atveju prie e. statistikos reikėtų jungtis tuo naudotoju, kurio vardas yra didžiausias skaičius, nes tai naujausias naudotojas.

1.3. Kodėl prisijungus prie sistemos siūloma sujungti keletą prieigų į vieną?

Siekiant sutvarkyti iš buvusios sistemos e-formos perkeltus respondentų atstovus, e. statistikoje įdiegta funkcija, kuris patikrina, ar nėra atstovų, kurių vardas ir pavardė sutampa su jūsų vardu ir pavarde. Jei tokių atstovų yra, e. statistika pateikia galimybę sujungti keletą prieigų į vieną. Jeigu pateikta prieiga yra Jūsų, reikia nurodyti tos prieigos naudotojo vardą ir slaptažodį. Taip visos Jūsų prieigos bus sujungtos į vieną.

1.4. Kas gali įgalioti atstovauti respondentą?

Jei niekada nesate pildę ir teikę statistinių ataskaitų per e. statistiką ar sistemą e-formos, tapkite registruotu sistemos naudotoju – respondentų atstovu. Norint tapti respondentų atstovu, Jus turi įgalioti tam teisę turintys asmenys:

 • Jeigu kiti Jūsų įmonės atstovai jau yra registruoti e. statistikos naudotojai ir yra pildę bei teikę statistines ataskaitas elektroniniu būdu, galite kreiptis į juos. Respondentų atstovai turi teisę įgalioti kitus asmenis atstovauti savo įmonę.
 • Taip pat, norėdamas tapti respondento atstovu, galite pats pateikti atstovavimo užklausą. Paskyra bus sukurta tik po to, kai įmonės vadovas arba respondento atstovas, turintis administravimo teises, patvirtins pateiktą atstovavimo užklausą.
 • Jei jūsų įmonė neturi registruotų naudotojų, galite raštiškai kreiptis į Valstybės duomenų agentūrą. Jūsų įmonės vadovas turi pasirašyti sutikimą teikti statistinius duomenis elektroniniu būdu (formą rasite čia), kuriame nurodomi įmonės rekvizitai, būsimojo atstovo asmens duomenys, kokios teisės atstovui suteikiamos, taip pat pažymėta, kurias statistines ataskaitas įgaliojama teikti.

1.5. Kaip susikurti prieigą prie e. statistikos?

Siekiant užtikrinti saugumą, e. statistikoje respondentų atstovavimas sukuriamas dviem žingsniais:

 • Įmonės vadovas arba registruotas respondento atstovas, turintis teisę kurti paskyras, patvirtina jūsų pateiktą atstovavimo užklausą arba pats sukuria jums respondento atstovavimo paskyrą. Atstovavimo paskyrą gali sukurti ir Valstybės duomenų agentūros darbuotojas, gavęs iš Jūsų įmonės vadovo užpildytą sutikimą teikti statistinius duomenis elektroniniu būdu. Paskyroje nurodomi Jūsų – būsimojo respondentų atstovo – asmens kodas, vardas, pavardė, el. pašto adresas, respondento įmonės kodas bei apibrėžiamos prieigos prie sistemos teisės. Paskyroje turi būti nurodytas Jūsų el. pašto adresas, o ne bendras įmonės el. pašto adresas.
 • Prisijunkite prie e. statistikos per VIISP – elektroninius valdžios vartus. Jei nustatoma Jūsų tapatybė, e. statistika pateikia Jums sukurtas paskyras. Kiekvieną paskyrą galite patvirtinti arba atmesti. Patvirtinus paskyrą, e. statistika sugeneruoja naudotojo vardą ir slaptažodį, parodo juos (atvaizduoja) ekrane ir atsiunčia Jums nurodytu el. pašto adresu.

Tapęs e. statistikos registruotu respondentų atstovu prie sistemos galite prisijungti tiek tradiciniu būdu, tiek per VIISP.

1.6. Ar būtina kreiptis į Valstybės duomenų agentūrą norint tapti registruotu e. statistikos naudotoju?

Net jei Jūsų įmonės statistinės ataskaitos niekada nebuvo pildomos bei teikiamos elektroniniu būdu, nebūtina raštiškai kreiptis į Valstybės duomenų agentūrą. Pagal ūkio subjektų registro duomenis atstovavimo paskyros automatiškai sukuriamos visiems įmonių vadovams, kurie dar nėra registruoti savo įmonių atstovai. Jiems tereikia paskyras patvirtinti, tada jie tampa administravimoteises turinčiais respondentų atstovais. Jie taip pat gali įgalioti kitus asmenis atstovauti savo įmonę.

1.7. Ar galima atstovauti kelis respondentus?

Kaip vieną respondentą gali atstovauti keli asmenys, turintys atskirus naudotojų vardus, taip vienas asmuo gali atstovauti keletą respondentų. Tai ypač aktualu finansininkams bei apskaitininkams, kurie užsiima kelių įmonių apskaita ar valdymu.

Antro, trečio ir kitų respondentų atstovu tampama sukuriant paskyras. Jei paskyros yra sukurtos, jungiantis prie e. statistikos bet kuriuo būdu naujos paskyros bus pateiktos patvirtinti. Tokiu atveju naujas sistemos naudotojas nebekuriamas, o Jūsų naudotojui tiesiog priskiriamas naujas atstovaujamas respondentas.

Jei atstovaujate keletą respondentų, visada junkitės tuo pačiu vardu, o e. statistika Jums pasiūlys pasirinkti, kurį respondentą atstovausite. Pasirinkę konkretų respondentą Jūs galėsite pildyti bei teikti tik jo statistines ataskaitas, kurti paskyras jo naujiems atstovams ir turėsite prieigą tik prie pasirinkto respondento duomenų. Tai apsaugos nuo to, kad netyčia nesupainiotumėte skirtingų respondentų duomenų. Norint atstovauti kitą respondentą tereikės paspausti respondentų pasirinkimo mygtuką ir pasirinkti norimą įmonę.

Atkreipkite dėmesį, kad respondentų atstovo teisės bei įgaliojimai nustatomi atskirai kiekvieno respondento atstovavimui.

2. Statistinių ataskaitų pildymas ir teikimas

2.1. Kokias statistines ataskaitas turi teikti respondentas?

Bendrąjį statistinių ataskaitų formų sąrašą galite peržiūrėti neprisijungę prie e. statistikos. Sąrašo paieškos parametruose nurodę statistinių ataskaitų teikimo metus ir respondento kodą galėsite peržiūrėti statistinių ataskaitų formas, kurias turite teikti nurodytais metais.

Prisijunkite prie e. statistikos ir peržiūrėkite statistinių ataskaitų teikimo kalendorių – ataskaitinių laikotarpių sąrašą. Jame pateikti tik tų statistinių ataskaitų, į kurių imtis respondentas yra įtrauktas, ataskaitiniai laikotarpiai. Sąraše rodomi teikimo terminai, pildomų ir pateiktų statistinių ataskaitų skaičiai, pažymėta, ar respondentas atsiskaitęs.

Atvėrus sąrašą, iš pradžių nurodomi tik tie laikotarpiai, kurių statistinės ataskaitos šiuo metu teikiamos. Galite pakeisti kriterijus ir atsirinkti Jums reikalingus ataskaitinius laikotarpius.

Jei nematote statistinės ataskaitos, nors tikrai žinote, kad respondentas privalo ją teikti, greičiausiai ši statistinė ataskaita neįtraukta į Jūsų teisių atstovauti respondentą ataskaitų sąrašą. Jei turite administratoriaus teises, galite sąrašą papildyti, priešingu atveju kreipkitės į kitą respondento atstovą, kuris turi šias teises, arba į Valstybės duomenų agentūrą.

2.2. Kaip pildomos ir teikiamos statistinės ataskaitos?

Prsijungę prie e. statistikos galite peržiūrėti visą respondento dalyvavimo statistiniuose tyrimuose istoriją, t. y. ankstesnių laikotarpių rezultatus. Tačiau pildyti bei teikti statistines ataskaitas galima tik teikimo laikotarpiu. Teikimo laikotarpis dažniausiai prasideda kitą dieną pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, o jo trukmė priklauso nuo statistinės ataskaitos periodiškumo, apimties bei sudėtingumo.

Norint užpildyti statistinę ataskaitą reikia:

 • Prisijungti prie e. statistikos
 • Pasirinkti ataskaitinį laikotarpį, už kurį reikia teikti statistinę ataskaitą
 • Užpildyti statistinę ataskaitą (mygtukas „Pildyti")
 • Pateikti užpildytą statistinę ataskaitą (mygtukas „Pateikti")
 • Norint užpildyti ataskaitą ankstesnės statistinės ataskaitos pagrindu, reikia:
 • Prisijungti prie e. statistikos
 • Pasirinkti ataskaitinį laikotarpį, kurio statistinė ataskaita bus pavyzdžiu pildomai statistinei ataskaitai
 • Nukopijuoti pasirinktą statistinę ataskaitą (mygtukas „Kopijuoti") (ataskaitą galima kopijuoti tiek į tą patį ataskaitinį laikotarpį, jei statistinė ataskaita pakartotinai teikiama patikslinus duomenis ar ištaisius klaidas, tiek į kitą ataskaitinį laikotarpį)
 • Atverti nukopijuotą statistinę ataskaitą, jei reikia, redaguoti, patikrinti ir išsaugoti
 • Pateikti užpildytą statistinę ataskaitą (mygtukas „Pateikti")

Pastaba. Kopijavimas iš labai senų ataskaitinių laikotarpių gali ir nepasisekti, nes statistinių ataskaitų šablonai gali būti labai pasikeitę.

Norint panaudoti kitų šaltinių duomenis, reikia parengti iš dalies užpildytą statistinę ataskaitą, kurioje bus ne tik įrašyti respondento bei atstovo rekvizitai, bet ir kiti laukeliai bus užpildyti Jūsų įmonės statistiniais rodikliais, kuriuos e. statistika suras įvairiuose šaltiniuose. Jei tas pats rodiklis yra keliuose šaltiniuose, bus parenkama naujausia reikšmė. Norint pildyti iš dalies užpildytą statistinę ataskaitą, reikia:

 • Prisijungti prie e. statistikos
 • Pasirinkti ataskaitinį laikotarpį, už kurį reikia teikti statistinę ataskaitą
 • Užpildyti statistinę ataskaitą (mygtukas „Suformuoti")
 • Pateikti užpildytą statistinę ataskaitą

Bet kuriuo būdu užpildytą statistinę ataskaitą visada galima atverti prisijungus prie e. statistikos bei parsisiųsti ir atverti neprisijungus. Pildomą, bet dar nepateiktą statistinę ataskaitą galima redaguoti, taisyti klaidas ir netikslumus. Dideles statistines ataskaitas galima užpildyti per kelis kartus.

2.3. Į kurį elektroninio pašto adresą yra siunčiami pranešimai?

Pranešimai apie Valstybės duomenų agentūrai pateiktas statistines ataskaitas, jų trūkumus ir pan. yra siunčiami tuo elektroninio pašto adresu, kurį e. statistikos vartotojas nurodęs skiltyje „Nustatymai" -> „Respondento atstovo kontaktai"

Respondento atstovo kontaktų sąraše nurodomas elektroninio pašto adresas, kuriuo bus siunčiami tik su konkrečiu respondentu susiję pranešimai.

Jei informaciją pageidaujate gauti kitu elektroninio pašto adresu, jį turite pakeisti Respondentų atstovo kontaktų formoje (2 pav.). Paspauskite „Redaguoti" , pakeiskite elektroninio pašto, paspauskite „Išsaugoti".

Svarbu! Pranešimai bus siunčiami elektroniniu paštu tik tuo atveju, jeigu šalia elektroninio pašto adreso stulpelyje „Siųsti pranešimus" bus nurodyta žymė.

2.4. Ar galiu teikti statistines ataskaitas užpildytas ant netekusių galios formų?

Atsižvelgdamas į teisės aktų, reglamentuojančių statistikos rengimą, pakeitimus, Valstybės duomenų agentūra periodiškai atnaujina, patikslina ar papildo statistinių ataskaitų formas. Naujausios patvirtintos statistinių ataskaitų formos teisės aktų nustatyta tvarka yra skelbiamos „Valstybės žiniose", kartu naikinant anksčiau patvirtintas ataskaitų formas. Visos aktualiausios statistinių ataskaitų formos yra skelbiamos šios svetainės puslapyle STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMOS.

Svarbu! Ant netekusios galios formos pateikta statistinė ataskaita yra laikoma negauta, todėl pakartotinai reikia užpildyti galiojančią statistinės ataskaitos formą.

3. Verslo valdymo sistemų duomenų panaudojimas

3.1. Kokio formato duomenis galima importuoti?

Norėdami parengti iš dalies užpildytą statistinę ataskaitą, kurioje būtų ne tik įrašyti respondento bei atstovo rekvizitai, bet ir kiti laukeliai būtų užpildyti Jūsų įmonės statistiniais rodikliais, importuokite statistinių rodiklių rinkinius. Rodiklių rinkinys yra tam tikro formato ir struktūros byla su statistiniais duomenimis:

 • XML formato. Tokio rodiklių rinkinio formatas ir struktūra yra vientisi ir privalo atitikti Valstybės duomenų agentūros standartą, o rodiklių rinkinį turėtų suformuoti Jūsų įmonėje naudojama verslo valdymo sistema.

XLS formato. Tai MS Excel formato byla. Šį formatą galite naudoti, jei Jūsų verslo valdymo sistemoje yra galimybė formuoti suvestines į MS Excel arba dalį įmonės valdymo ar apskaitos darbų atliekate naudodami MS Excel. Tokiu atveju XLS rodiklių rinkinio struktūrą turite apibrėžti patys, nurodydami reikšmes, esančias MS Excel lentelės stulpeliuose bei eilutėse.

Importavus bet kurio formato rodiklių rinkinį, atvaizduojamos sėkmingai įkeltos reikšmės ir klaidos. Rodiklių rinkinys atmetamas tik tuo atveju, jei jo struktūra yra prieštaringa ir nesuprantama. Tačiau jei rodiklių rinkinio struktūra tinkama, kiekviena rodiklio reikšmė, jei tik ji teisingai aprašyta, interpretuojama ir įkeliama atskirai.

Jei jūsų įmonėje naudojamos kelios verslo valdymo sistemos, kurių informacija sutampa, tai nėra kliūtis formuoti rodiklių rinkinius visose sistemose. Galite importuoti keletą abiejų formatų rodiklių rinkinių, net jei juose pasitaikytų tie patys rodikliai. Rengiant dalinai užpildytą statistinę ataskaitą, jei tas pats rodiklis pasikartoja kelis kartus, parenkama naujausia jo reikšmė.

3.2. Kaip iš dalies užpildyti statistines ataskaitas?

Rodiklių rinkinių importas nelaikomas oficialiu statistinių duomenų teikimu. Tai yra tik žaliava, kuri gali būti panaudota statistinėms ataskaitoms iš dalies užpildyti.

Kai importuosite rodiklių rinkinius ir nuspręsite parengti iš dalies užpildytą statistinę ataskaitą, pasirinkite atitinkamą veiksmą (mygtukas „Suformuoti") ataskaitinio laikotarpio kortelėje. E. statistika įvairiuose šaltiniuose bandys surasti Jūsų įmonės pasirinkto ataskaitinio laikotarpio statistinius rodiklius ir jų reikšmes įrašyti į atitinkamus statistinės ataskaitos laukelius.

Vienas rodiklių šaltinis, be abejo, yra importuoti XLS arba XML formato rodiklių rinkiniai iš respondento verslo valdymo sistemų. Valstybės duomenų agentūra taip pat gauna informaciją iš kitų valstybinių institucijų (VMI, SODROS,, RC ir kt.). Gauti duomenys taip pat gali būti importuoti kaip respondentų statistiniai rodikliai ir panaudoti rengiant iš dalies užpildytas statistines ataskaitas.

Jei importuotos kelios vieno rodiklio to paties ataskaitinio laikotarpio reikšmės, į statistinės ataskaitos laukelį bus įrašyta naujausia reikšmė, nesvarbu, iš kokio šaltinio ji gauta.

Parengus iš dalies užpildytas statistines ataskaitas, jas būtinai reikia peržiūrėti ir, prireikus, papildyti bei pataisyti.

3.3. Kodėl reikalingas duomenų mainų standartas?

Valstybės duomenų agentūra atlieka daugybę statistinių tyrimų keliolikoje statistikos sričių. Per metus paskelbiama pora šimtų statistinių ataskaitų šablonų, renkami keli tūkstančiai rodiklių. Iki šiol statistinius rodiklius respondentų atstovai teikė vienu būdu – pildydami statistines ataskaitas.

Vis dėlto, daugelį statistinių rodiklių galima apskaičiuoti verslo valdymo sistemose sukauptų pirminių duomenų pagrindu. Kai kurios verslo valdymo sistemos gali generuoti kai kurias FFDATA formato statistines ataskaitas. Tačiau šių sistemų kūrėjai / diegėjai susiduria su poreikiu nuolat atnaujinti minėtą procesą, kadangi statistinių ataskaitų šablonų daug ir jie dažnai keičiasi. Be to, tam tikros rodiklių grupės kartojasi skirtingose statistinėse ataskaitose: yra savo forma skirtingų, bet turiniu labai panašių statistinių ataskaitų, rodiklių, kurie pasitaiko daugelyje statistinių ataskaitų. Kiekvienu atveju reikia generuoti skirtingos ir sudėtingos struktūros FFDATA formato bylą. Kad tokia statistinė ataskaita būtų priimta, ji turi būti tinkamai užpildyta.

3.4. Iš ko sudarytas duomenų mainų standartas?

Duomenų mainų tarp e. statistikos ir respondentų verslo valdymo sistemų standarto pagrindas yra XML. Standartą sudaro trys duomenų rinkiniai, kiekvieno iš jų struktūra apibrėžta XSD schemoje:

 • Rodiklių aprašas, kuriame pateiktas rodiklių sąrašas, skaičiavimo būdai, rinkimo periodiškumas;
 • Klasifikacijos aprašas, kuriame pateiktas duomenų mainuose naudojamų klasifikatorių turinys;
 • Rodiklių rinkinys, kuriame teikiami statistiniai respondento rodikliai.

Rodiklių bei klasifikacijos aprašus, standarto dokumentaciją rengia ir skelbia Valstybės duomenų agentūra. Į pirmąjį rodiklių aprašą įtraukti beveik visose verslo valdymo sistemose palaikomi rodikliai – iš balanso ir pelno / nuostolio ataskaitų gaunami turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, pelno, pelno paskirstymo rodikliai, ilgalaikio turto rodikliai, taip pat darbo rodikliai iš darbo užmokesčio apskaitos. Šie rodikliai yra reglamentuoti ir standartizuoti. Rodiklių aprašas nuolat pildomas ir plečiamas.

Standartą atitinkančius rodiklių rinkinius turėtų suformuoti verslo valdymo sistemos. Kuriant standartą, buvo siekiama kuo labiau sumažinti verslo valdymo sistemų kūrėjų / diegėjų sąnaudas įgyvendinant statistinių duomenų generavimo modulį:

 • Standartas yra universalus – bendras visoms verslo valdymo sistemoms ir visoms statistikos sritims;
 • Duomenų rinkinių sandara yra pakankamai paprasta ir turi keistis kiek įmanoma rečiau;
 • Aiškiai apibrėžti rodiklių apskaičiavimo būdai;
 • Nereikalaujama pateikti užbaigtą statistinių rodiklių rinkinį – galima pateikti tiek rodiklių, kiek sugebama apskaičiuoti;
 • Nereikalaujama, kad pateikiami statistiniai rodikliai būtų unikalūs – tą patį rodiklį galima pateikti kelis kartus ir tame pačiame, ir skirtinguose rodiklių rinkiniuose;
 • Nereikalaujama, kad pateikiamo statistinių rodiklių rinkinio reikšmės neprieštarautų viena kitai – kiekviena rodiklio reikšmė rinkinyje interpretuojama ir priimama nepriklausomai nuo kitų.

Remiantis pateiktomis rodiklių reikšmėmis, e. statistikoje gali būti parengtos iš dalies užpildytos statistinės ataskaitos.

4. Statistinės informacijos sklaida

4.1. Kur rasti statistinę informaciją?

Visa statistinė informacija yra skelbiama Oficialiosios statistikos portale www.osp.stat.gov.lt.

Reikiamus rodiklius galima susirasti Rodiklių duomenų bazėje pagal atitinkamas statistikos sritis, teminėse lentelėse arba statistikos leidiniuose.

4.2. Kur turėčiau kreiptis dėl statistinės informacijos?

Reikėtų kreiptis į Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių tel. (8 689) 767 25, el. p. [email protected]

Jei Jūsų užklausa nesudėtinga, rekalingas vienas ar keli rodikliai, jie gali būti padiktuoti telefonu arba paaiškinta, kur juos rasti.

4.3. Ar reikia mokėti už statistinę informaciją?

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą surinkta, apdorota, paskelbta Oficialiosios statistikos portale ir pagal Statistikos leidinių katalogą publikuota statistinė informacija yra nemokama.

Atsakymai į užklausas yra mokami (mokamos užklausos), jeigu jiems parengti reikalinga statistinė informacija nėra skelbta statistikos leidiniuose ar Oficialiosios statistikos portale ir (ar) pareiškėjų pageidaujamos apimties ir turinio statistinei informacijai parengti reikalingi papildomi grupavimo ir (ar) komplektavimo ir (ar) analizės ir (ar) programavimo darbai arba jei pageidaujama statistinė informacija paskelbta, bet pareiškėjas pageidauja gauti iš Valstybės duomenų agentūros sukomplektuotą statistinę informaciją.

Daugiau informacijos ir prašymo formą užklausai rasite https://osp.stat.gov.lt/e.-paslaugos.

4.4. Girdėjau, kad įmonėms rengiama lyginamoji statistika – kas tai, kur ją galima rasti?

Lyginamoji statistika – tai respondentams skirta statistinė informacija, parengta jų pateiktų statistinių ataskaitų pagrindu. Lyginamoji statistinė informacija leidžia konkrečios įmonės statistinėse ataskaitose pateiktus kai kuriuos veiklos rodiklius palyginti su atitinkamos ekonominės veiklos, įmonių dydžio grupės, šalies ar savivaldybės rodikliais. Konkrečiai įmonei parengta lyginamoji statistinė informacija yra prieinama tik sistemoje e. Statistika registruotiems tos įmonės darbuotojams. Šiuo metu yra rengiama lyginamoji statistika, remiantis šių statistinių ataskaitų duomenimis:

 • Įmonės veiklos F-01 (metinės);
 • Įmonės pramoninių gaminių gamybos P-12 (mėnesinės);
 • Apgyvendinimo paslaugų HOT-01 (ketvirtinės);
 • Darbo apmokėjimo DA-01 (ketvirtinės);
 • Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas F-09 (ketvirtinės);
 • Statybos įmonių KS-01 (metinio priedo);
 • Informacinių technologijų panaudojimo įmonėje ITP-01 (metinės);
 • Įmonių inovacinės veiklos INV-01 (vienkartinės);
 • Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros MT-02 (metinės);
 • Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse ŽŪM-24 (metinės);
 • Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos F-03 (metinės);
 • Gamintoju parduotos pramonės produkcijos kainų KA-08 (mėnesinės);
 • Globos įstaigos vaikams ir šeimynos SOC-02 (metinės);
 • Globos įstaigos ir savarankiško gyvenimo namų seneliams ir žmonėms su negalia SOC-03 (metinės);
 • Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus ŽŪ-29 (metinės).