Duomenų mainų standartas

Duomenų mainų standartą sudaro struktūrą apibrėžiančios XML schemos bei XML formato duomenų rinkiniai. Duomenų mainų standartas sudarytas iš rodiklių aprašo, klasifikacijos aprašo, ir rodiklių rinkinio.

  • Rodiklių aprašas
  • Klasifikacijos aprašas
  • Rodiklių rinkinys

Rodiklių apraše pateikiami rodiklių pavadinimai, skaičiavimo taisyklių aprašymai ir laikotarpiai, matavimo vienetai, galimos dimensijos, taip pat pridedama, kokiose statistinėse ataskaitose yra šie rodikliai.

Klasifikacijos apraše pateikti reikalingi metaduomenys – laikotarpių tipai, statistinės ataskaitos, dimensijų klasifikacijų reikšmės ir pan.

Rodiklių rinkinį, atitinkantį xml schemą, turėtų sugeneruoti respondentų verslo valdymo sistemos. Rodiklių rinkinyje turi būti pateikiamos rodiklių apraše apibrėžtų rodiklių reikšmės konkrečiais laikotarpiais bei konkretiems dimensijų rinkiniams iš klasifikacijos aprašo.

Visas tris XML schemas, rodiklių ir klasifikacijos aprašus rengia Valstybės duomenų agentūra. Rodiklių rinkiniai eksportuojami iš respondentų verslo valdymo sistemų. E.statistikoje naudojama naujausia standarto versija.

Duomenų mainų standarto versijosRodiklių ir klasifikacijos aprašaiTechninė XML schemų specifikacijaAprašymas
Versija 1, 2012-11-20 Aprasai_v3.0_2014-03-24.zip XML_schemos_v1.0_2012-11-20.zip Rodiklių ir klasifikacijų aprašuose aprašyti statistinių ataskaitų DA-01 (ketvirtinė), F-01 (ketvirtinė), F-03 (ketvirtinė), HOT-01 (ketvirtinė), MDV-01 (metinė), PR-01 (mėnesinė) ir TUI-01 (metinė, ketvirtinė) rodikliai ir šių statistinų ataskaitų naudojamos klasifikacijos.