Apie e.Statistika

e. Statistika – Valstybės duomenų agentūros informacinės sistemos dalis, skirta elektroniniam ūkio subjektų statistinių duomenų parengimui ir perdavimui.

Ūkio subjektai e.Statistika sistemoje pildo, redaguoja ir teikia statistines ataskaitas elektroniniu būdu.

Pagrindinės sąvokos, terminai, santrumpos, naudojamos e. Statistikos kontekste:

SąvokaApibūdinimas

Respondentas

Juridinis asmuo, teikiantis statistines ataskaitas Valstybės duomenų agentūrai

Respondento atstovas

Įgaliotas fizinis asmuo, respondentų vardu pildantis ir teikiantis statistines ataskaitas

Paskyra

Galimybė respondento atstovui prisijungti prie e. Statistikos

Imtis

Tyrimui atrinktų respondentų aibė. Respondentas, įtrauktas į statistinio tyrimo ataskaitinio laikotarpio imtį privalo pildyti ir teikti to laikotarpio statistinę ataskaitą

Periodiškumas

Laikotarpio rūšis priklausomai nuo jo trukmės, pavyzdžiui, metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo ir kt.

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinis laikotarpis, už kurį statistinėje ataskaitoje teikiami statistiniai duomenys, pavyzdžiui, 2011 metai, 2011 metų IV ketvirtis, 2011 metų lapkritis ir pan.

Teikimo laikotarpis

Laikotarpis, kurio metu respondentai gali ir privalo tinkamai užpildyti ir pateikti statistines ataskaitas už atitinkamus ataskaitinius laikotarpius.

Verslo valdymo sistemos (VVS)

Respondentų eksploatuojamos informacinės sistemos, kuriose vykdoma verslo apskaita bei valdymas ir kaupiami pirminiai verslo duomenys.