Šiuo metu naujoje sistemoje e. Statistika sutrikęs statistinių ataskaitų teikimas. Prašome bandyti vėliau. Atsiprašome už nepatogumus!

Dažnai užduodami klausimai

Respondentų atstovavimas
Prisijungti prie sistemos e. Statistika ir naudotis visomis paslaugomis gali tik registruotas naudotojas – respondentų atstovas. Registruoti naudotojai prie sistemos e. Statistika prisijungti gali dviem būdais:
 • nurodydami naudotojo vardą ir slaptažodį (naudotojo vardas, t. y. el. pašto adresas prisijungimo paskyroje);
 • patvirtindami savo tapatybę per Elektroninius valdžios vartus.
 • Jums automatiškai suteikti naudotojo vardai nebegalios, tačiau senosios sistemos e. Statistika registruotų respondentų atstovų paskyros yra perkeltos į modernizuotą sistemą e. Statistika. Pirmą kartą jungdamiesi prie modernizuotos sistemos e. Statistika privalote patvirtinti savo tapatybę per Elektroninius valdžios vartus, tada nurodyti savo el. pašto adresą (paskyros) ir sukurti slaptažodį. Kitą kartą jungtis prie modernizuotos sistemos e. Statistika bus galima naudojant naudotojo vardą (el. paštą) ir slaptažodį. Jei prisijungiant per Elektroninius valdžios vartus nebus rasta Jūsų turėta paskyra, Jums teks registruotis iš naujo – senojoje paskyroje, prie kurios jungdavotės tik įvesdami suteiktą slaptažodį, nepakako duomenų, kad ji būtų perkelta.
  Jei niekada nesate pildę ir teikę statistinių ataskaitų sistemoje e. Statistika, tapkite registruotu sistemos naudotoju – respondento atstovu. Kad taptumėte respondento atstovu, Jus turi įgalioti tam teisę turintys asmenys:
 • Įmonės ar įstaigos atstovavimo paskyrą Jums gali suformuoti įmonės vadovas ar kitas administratoriaus teises turintis atstovas sistemoje e. Statistika, prisijungęs prie savo paskyros.
 • Taip pat norėdamas tapti respondento atstovu, galite pats pateikti atstovavimo užklausą. Paskyra bus sukurta tik po to, kai įmonės vadovas arba respondento atstovas, turintis administravimo teises, patvirtins pateiktą atstovavimo užklausą.
 • Atstovavimo paskyrą gali sukurti Valstybės duomenų agentūra, gavusi Jūsų įmonės ar įstaigos vadovo pasirašytą sutikimą teikti statistinius duomenis elektroniniu būdu (formą rasite čia). Sutikime turi būti nurodyti respondento rekvizitai, būsimojo atstovo asmens duomenys, kokios teisės atstovui suteikiamos.
 • Siekiant užtikrinti saugumą, sistemoje e. Statistika respondentų atstovavimas sukuriamas dviem žingsniais:
 • Įmonės vadovas arba kitas įgaliotas atstovas patvirtina Jūsų pateiktą atstovavimo užklausą arba pats sukuria Jums respondento atstovavimo paskyrą. Atstovavimo paskyrą gali sukurti ir Valstybės duomenų agentūra, gavusi iš Jūsų norimos atstovauti įmonės ar įstaigos vadovo užpildytą Sutikimą teikti statistinius duomenis elektroniniu būdu. Paskyroje nurodomi Jūsų – būsimojo respondento atstovo – asmens kodas, vardas, pavardė, el. pašto adresas, respondento įmonės kodas bei apibrėžiamos prieigos prie sistemos teisės. Paskyroje turi būti nurodytas el. pašto, kuriuo norėsite gauti pranešimus, susijusius su šio respondento statistinių ataskaitų teikimu, adresas.
 • Gavęs pranešimą el. paštu, kad Jums suformuota paskyra, prisijunkite prie sistemos e. Statistika per Elektroninius valdžios vartus. Kai nustatoma Jūsų tapatybė, sistema e. Statistika pateikia Jums sukurtas paskyras. Kiekvieną paskyrą galite patvirtinti arba atmesti. Patvirtinę paskyrą turėsite galimybę susikurti savo prisijungimo slaptažodį. Antra ir visos kitos, jei tokių bus, atstovavimo paskyros jungsis prie Jūsų turimos prisijungimo paskyros.
 • Tapęs sistemos e. Statistika registruotu respondentų atstovu prie sistemos galite prisijungti tiek įprastu būdu, tiek per Elektroninius valdžios vartus. Svarbu: Prie Elektroninių valdžios vartų turite prisijungti kaip fizinis asmuo, o ne kaip juridinio asmens atstovas. Užsakoma paslauga „Statistinių verslo duomenų parengimas ir perdavimas“ priskirta prie paslaugų „Gyventojams“.
  Net jei Jūsų įmonės statistinės ataskaitos niekada nebuvo pildomos bei teikiamos elektroniniu būdu, nebūtina raštiškai kreiptis į Valstybės duomenų agentūrą. Pagal Ūkio subjektų registro duomenis atstovavimo paskyros automatiškai sukuriamos visiems ūkio subjektų (įmonių, įstaigų) vadovams. Jiems tereikia paskyras patvirtinti ir jie tampa administravimo teises turinčiais respondentų atstovais. Jie taip pat gali įgalioti kitus asmenis atstovauti savo įmonę ar įstaigą.
  Kaip vieną respondentą gali atstovauti keli asmenys, turintys atskiras prisijungimo paskyras, taip ir vienas asmuo gali atstovauti keletą respondentų. Tai ypač aktualu finansininkams bei apskaitininkams, kurie užsiima kelių įmonių apskaita ar valdymu. Antro, trečio ir kitų respondentų atstovu tampama sukuriant paskyras. Jei paskyros yra sukurtos, jungiantis prie sistemos e. Statistika jos bus pateiktos patvirtinti. Tokiu atveju naujas sistemos naudotojas nebekuriamas, o Jūsų naudotojui tiesiog priskiriamas naujas atstovaujamas respondentas. Jums prisijungus sistemoje e. Statistika bus pasiūlyta pasirinkti, kurį respondentą atstovausite. Atkreipkite dėmesį, kad respondentų atstovo kontaktai, teisės bei įgaliojimai nustatomi atskirai kiekvieno respondento atstovavimo atveju.
  Statistinių ataskaitų pildymas ir teikimas
  Bendrąjį statistinių ataskaitų formų sąrašą gali peržiūrėti visi besidomintys asmenys, tam registracijos nereikia. Sąrašo paieškos parametruose nurodę statistinių ataskaitų teikimo metus ir ūkio subjekto (respondento) identifikavimo kodą galėsite peržiūrėti statistinių ataskaitų formas, kurias turite teikti nurodytais metais. Prisijunkite prie sistemos e. Statistika ir pasirinkę respondentą formuokite jo teikiamų ataskaitų sąrašą skyrelyje „Statistinių ataskaitų teikimas“. Jame pateikti tik tų statistinių ataskaitų, į kurių imtis respondentas yra įtrauktas, ataskaitiniai laikotarpiai. Sąraše rodomi teikimo terminai, pildomų ir pateiktų statistinių ataskaitų skaičius, pažymėta, ar respondentas atsiskaitęs. Atvėrus sąrašą, iš pradžių nurodomi tik tie laikotarpiai, kurių statistinės ataskaitos šiuo metu teikiamos. Galite pakeisti kriterijus ir atsirinkti Jums reikalingus ataskaitinius laikotarpius. Jei nematote statistinės ataskaitos, nors tikrai žinote, kad respondentas privalo ją teikti, greičiausiai ši statistinė ataskaita neįtraukta į Jūsų teisių atstovauti respondentą sąrašą. Jei turite administratoriaus teises, galite sąrašą papildyti, priešingu atveju kreipkitės į kitą respondento atstovą, kuris turi šias teises, arba į Valstybės duomenų agentūrą: + 370 687 82 325, + 370 650 77 491, el. p. [email protected].
  Prisijungę prie sistemos e. Statistika galite peržiūrėti visą respondento dalyvavimo statistiniuose tyrimuose istoriją, t. y. ankstesnių laikotarpių rezultatus. Tačiau pildyti bei teikti statistines ataskaitas galima tik teikimo laikotarpiu. Teikimo laikotarpis dažniausiai prasideda kitą dieną pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, o jo trukmė priklauso nuo statistinės ataskaitos periodiškumo, apimties bei sudėtingumo. Norint užpildyti statistinę ataskaitą reikia:
 • Prisijungti prie sistemos e. Statistika
 • Pasirinkti ataskaitinį laikotarpį, už kurį reikia teikti statistinę ataskaitą
 • Užpildyti statistinę ataskaitą (mygtukas „Sukurti naują“)
 • Įsitikinti, ar ataskaitą užpildėte teisingai (mygtukas „Tikrinti“)
 • Pateikti užpildytą statistinę ataskaitą (mygtukas „Pateikti“)
 • Norint užpildyti ataskaitą ankstesnės statistinės ataskaitos pagrindu reikia:
 • Prisijungti prie sistemos e. Statistika
 • Pasirinkus reikiamą ataskaitinio laikotarpio statistinę ataskaitą ją atidaryti pildyti ankstesnės ataskaitos pagrindu (mygtukas „Pildyti ankstesnės pagrindu“)
 • Atvertą ataskaitą reikia redaguoti, įvesti ataskaitinio laikotarpio duomenis
 • Įsitikinti, ar ataskaitą užpildėte teisingai (mygtukas „Tikrinti“)
 • Pateikti užpildytą statistinę ataskaitą (mygtukas „Pateikti“)
 • Norint pateikti ne sistemoje e. Statistika parengtą statistinę ataskaitą, reikia:
 • Prisijungti prie sistemos e. Statistika
 • Pasirinkti ataskaitinį laikotarpį, už kurį reikia teikti statistinę ataskaitą
 • Įkelti statistinę ataskaitą (mygtukas „Įkelti XML“)
 • Pateikti užpildytą statistinę ataskaitą
 • Bet kuriuo būdu užpildytą statistinę ataskaitą visada galima atverti prisijungus prie sistemos e. Statistika bei parsisiųsti ją kaip XML formato failą. Taip pat atvėrus statistinę ataskaitą galima suformuoti ją PDF formatu ir atsisiųsti arba atspausdinti. Pildomą, bet dar nepateiktą statistinę ataskaitą galima redaguoti, taisyti klaidas ir netikslumus. Dideles statistines ataskaitas galima užpildyti per kelis kartus.
  Pranešimai apie Valstybės duomenų agentūrai pateiktas statistines ataskaitas, jų trūkumus ir pan. yra siunčiami tuo elektroninio pašto adresu, kurį sistemos e. Statistika vartotojas yra nurodęs skiltyje „Paskyrų administravimas“ -> „Respondento atstovo kontaktai“. Respondento atstovo kontaktų sąraše nurodomas el. pašto adresas, kuriuo bus siunčiami tik su konkrečiu respondentu susiję pranešimai. Jei informaciją pageidaujate gauti kitu elektroninio pašto adresu, jį turite pakeisti Respondento atstovo kontaktų formoje. Paspauskite „Redaguoti“, pakeiskite el. pašto adresą, paspauskite „Išsaugoti“. Svarbu! Pranešimai bus siunčiami elektroniniu paštu tik tuo atveju, jeigu šalia el. pašto adreso stulpelyje „Siųsti pranešimus“ bus nurodyta žyma.
  Statistinės informacijos sklaida
  Visa statistinė informacija yra skelbiama Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt. Reikiamus rodiklius galima susirasti Rodiklių duomenų bazėje pagal atitinkamas statistikos sritis, teminėse lentelėse arba statistikos leidiniuose.
  Dėl statistinės informacijos turėtumėte kreiptis į Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių, tel. + 370 689 76 725, el. p. [email protected]. Jei Jūsų užklausa nesudėtinga, reikalingas vienas ar keli rodikliai, jie gali būti padiktuoti telefonu arba paaiškinta, kur juos rasti.
  Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą surinkta, apdorota, paskelbta Oficialiosios statistikos portale ir pagal Statistikos leidinių katalogą publikuota statistinė informacija yra nemokama. Daugiau informacijos rasite https://osp.stat.gov.lt/e.-paslaugos.