Šiuo metu naujoje sistemoje e. Statistika sutrikęs statistinių ataskaitų teikimas. Prašome bandyti vėliau. Atsiprašome už nepatogumus!

Paskyrų valdymas vadovams ir administratoriaus teises turintiems atstovams

Naudotis sistema e. Statistika gali tik registruotas sistemoje respondento atstovas. Respondento atstovavimo paskyros įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams yra sukurtos automatiškai. Atstovavimo paskyrą rasite prisijungę prie sistemos e. Statistika per Elektroninius valdžios vartus (žr. instrukciją „Kaip prisijungti per Elektroninius valdžios vartus“).

Kai kitam atstovui atstovavimo paskyros kūrimo metu suteikiamas administratoriaus vaidmuo, jo teisės ir galimybės sistemoje e. Statistika prilygsta vadovo teisėms.

Vadovas (ir kitas administratoriaus teises turintis atstovas) sistemoje e. Statistika gali atlikti tokias funkcijas:

1. Naudotojo prisijungimo paskyros kūrimas (aktualu jungiantis pirmą kartą)
2. Savarankiškas slaptažodžio atstatymas
3. Paskyros naujam atstovui kūrimas
4. Atstovavimo užklausos (kurią pateikia atstovas) patvirtinimas
5. Nereikalingos atstovo atstovavimo paskyros galiojimo sustabdymas

Pastaba: (3, 4, 5 dalys skirtos išskirtinai vadovams ir naudotojams, turintiems administratoriaus vaidmenį.)

1. Naudotojo prisijungimo paskyros kūrimas

Įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovams ūkio subjektų atstovavimo paskyros yra sukurtos automatiškai, tačiau visiems pirmą kartą besijungiantiems naudotojams reikalingos prisijungimo paskyros. Tam, kad galėtumėte susikurti prisijungimo paskyrą, prie sistemos e. Statistika turite prisijungti per Elektroninius valdžios vartus (žr. instrukciją „Kaip prisijungti per Elektroninius valdžios vartus“).

Susipažinkite su Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis ir pažymėkite, kad sutinkate jomis vadovautis (1 pav.).


1 pav. Sistemos e. Statistika taisyklių patvirtinimo langas

Paspaudus mygtuką [Susipažinau su taisyklėmis], atidaromas naudotojo prisijungimo paskyros kūrimo langas (2 pav.):


2 pav. Sistemos e. Statistika naudotojo prisijungimo paskyros kūrimo langas

Naudotojo prisijungimo paskyros kūrimo lange turi būti įrašoma reikiama informacija:

 • El. paštas – įvedamas el. paštas (sistema automatiškai įkelia naudotojo el. pašto adresą, kuris buvo gautas iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP).
 • Slaptažodis – įvedamas naujas slaptažodis (slaptažodis turi būti sudarytas iš mažiausiai 8 simbolių ir turėti bent vieną raidę, bent vieną skaičių ir bent vieną specialųjį simbolį (~`[email protected]#$%^&*()-+={[}]|\:;"'<,>.?/).
 • Slaptažodžio patvirtinimas – pakartojamas naujas slaptažodis.

Įvedus informaciją spaudžiamas mygtukas [Patvirtinti].

Naudotojo el. pašto adresu išsiunčiamas automatinis pranešimas su nuoroda prisijungimo paskyrai patvirtinti, kuri galioja 30 minučių nuo išsiuntimo.

Pastaba: Ateityje prie sistemos e. Statistika galėsite jungtis tiek per Elektroninius valdžios vartus, tiek naudodami prisijungimo paskyros el. pašto adresą ir susikurtą slaptažodį.

2. Ką daryti, jei pamiršote prisijungimo slaptažodį?

Jei pamiršote prisijungimo paskyros slaptažodį, pasinaudokite slaptažodžio atkūrimo funkcija „Pamiršote slaptažodį?“ (3 pav.).


3 pav. Slaptažodžio atkūrimo langas

Slaptažodžio atkūrimo lange įveskite reikiamus duomenis ir spauskite mygtuką [Siųsti].

 • Jei įvesti duomenys nerandami sistemoje, pateikiamas klaidos pranešimas „Blogai įvesti naudotojo duomenys arba naudotojas neegzistuoja sistemoje“.
 • Jei įvesti duomenys randami sistemoje, į naudotojo el. paštą išsiunčiama slaptažodžio keitimo nuoroda. Paspaudus gautą nuorodą atidaromas naujo slaptažodžio įvedimo langas.

3. Paskyros naujam atstovui kūrimas

Paskyrą naujam atstovui gali sukurti įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas, taip pat administravimo teises turintis kitas respondento atstovas sistemoje, prisijungęs prie savo atstovavimo paskyros.

Prisijunkite prie savo prisijungimo paskyros sistemoje e. Statistika vienu iš šių būdų:

 • įveskite savo prisijungimo el. pašto adresą ir slaptažodį;
 • prisijunkite per Elektroninius valdžios vartus įvesdami identifikacijai reikalingus duomenis.

Pasirinkite reikiamą respondentą. Naujo atstovo paskyros kūrimo langą rasite atlikę šiuos žingsnius (4 pav.):


4 pav. Naujo atstovo paskyros kūrimas

 1. Meniu sąraše pasirinkite [Administravimas]
 2. Spauskite [Respondento atstovai]
 3. Spauskite [+ Pridėti atstovą]

Atsivėrusiame naujo atstovo pridėjimo lange (5 pav.) svarbu ypač atidžiai įvesti būsimo atstovo asmeninius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, kontaktus. Jei bus padaryta klaida nurodant asmens kodą, atstovas negalės patvirtinti sukurtos paskyros, suklydus įvedant el. pašto adresą, sistemos e. Statistika pranešimai nepasieks adresato.

Pagal nutylėjimą (5 pav.) atstovui suteikiamos visos teisės atstovauti respondentui, t. y. jis gali administruoti respondento paskyrą ir turi prieigą prie visų jo statistinių ataskaitų. Jei pageidaujate, kad naujasis Jūsų atstovas galėtų tik teikti ar peržiūrėti statistines ataskaitas, pakeiskite atstovavimo vaidmenį – pasirinkite „Ataskaitų teikėjas“ arba „Peržiūrėtojas“.

Suvedę visus duomenis spauskite [Patvirtinti].


5 pav. Naujo atstovo pridėjimo langas

Jei atstovas, kuriam kuriate atstovavimo paskyrą, turi būti atsakingas tik už tam tikros ataskaitos ar dalies ataskaitų pateikimą, koreguokite „Atstovavimo teises“: vietoje „Visos statistinės ataskaitos“ pasirinkite „Dalis statistinių ataskaitų“, paspaudus mygtuką [Pridėti] atsivers ataskaitų sąrašas ir Jūs galėsite atstovui priskirti reikiamą ataskaitą. Pvz., 6 pav. pavaizduotas atstovavimo teisių respondento atstovui suteikimas priskiriant rengti dvi ataskaitas – DA 01 (ketvirtinė) ir DUS-01 (kas 4 metai).


6 pav. Atstovavimo teisių suteikimas, atstovui priskiriant rengti ataskaitas DA-01 (ketvirtinė) ir DUS-01 (kas 4 metai)

Norėdami išsaugoti kuriamos atstovavimo paskyros duomenis spauskite mygtuką [Patvirtinti]. Jūsų naujasis atstovas gaus pranešimą, kad turi patvirtinti atstovavimo paskyrą.

Kai atstovas peržiūrės ir patvirtins jam sukurtą atstovavimo paskyrą, sistema automatiškai išsiųs informacinius pranešimus respondento vadovui ir visiems administravimo teises turintiems atstovams.

4. Respondento atstovavimo užklausos patvirtinimas

Asmenys, norintys tapti Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos atstovais sistemoje e. Statistika, gali patys pateikti atstovavimo užklausą. Kad asmuo galėtų tapti atstovu, jo pateiktą atstovavimo užklausą turite patvirtinti. Patvirtinti pateiktą atstovavimo užklausą galėsite, jei esate respondento vadovas arba kitas administratoriaus vaidmenį turintis atstovas.

Kai asmuo susikuria atstovavimo paskyrą, Jums el. paštu išsiunčiamas pranešimas. Tam, kad galėtumėte ją peržiūrėti, turite prisijungti prie konkretaus respondento atstovavimo paskyros sistemoje e. Statistika. Atlikite šiuos žingsnius:

 1. Prisijunkite prie sistemos e. Statistika vienu iš šių būdų:
  • įveskite savo prisijungimo el. pašto adresą ir slaptažodį;
  • prisijunkite per Elektroninius valdžios vartus įvesdami identifikacijai reikalingus duomenis.
 2. Pasirinkite reikiamą respondentą iš atstovaujamų respondentų sąrašo.
 3. Meniu sąraše spauskite [Administravimas]-> [Respondento atstovavimo užklausos].
 4. Pasirinkite reikiamą atstovą ir spauskite [Atidaryti užklausą].

Pavyzdys 7 pav.


7 pav. Respondento atstovavimo užklausų paieškos langas

Paspaudę [Atidaryti užklausą] peržiūros lange matysite visus atstovavimo užklausą pateikusio asmens duomenis (8 pav.).


8 pav. Atstovavimo užklausos peržiūros langas

Jei atstovas, jo duomenys ir pasirinktas atstovavimo vaidmuo Jums atrodo tinkami, spauskite [Patvirtinti].

Paspaudę mygtuką [Redaguoti] tam tikrus atstovavimo paskyros duomenis galėsite pakoreguoti (taisyti galima tuos laukus, kurie nepažymėti pilka spalva). Atlikę pakeitimus nepamirškite jų išsaugoti.

Jei asmens, kuris pateikė atstovavimo užklausą, nepažįstate ar nenorite, kad jis atstovautų Jūsų įmonei ar įstaigai, spauskite [Atmesti].

Jums patvirtinus ar atmetus atstovavimo užklausą atstovas apie atliktą veiksmą bus informuotas el. pašto pranešimu.

5. Nereikalingos atstovo atstovavimo paskyros galiojimo stabdymas

Atstovų atstovavimo paskyrų galiojimas turi būti stabdomas, kai nutrūksta darbo santykiai, pasibaigia buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis ar susiklosto kitos aplinkybės.

Atstovavimo paskyrų galiojimą gali sustabdyti vadovai ir kiti administratoriaus vaidmenį turintys respondento atstovai, prisijungę prie savo atstovavimo paskyrų ir atlikę šiuos žingsnius (9 pav.):

 1. Prisijunkite prie sistemos e. Statistika vienu iš šių būdų:
  • įveskite savo prisijungimo el. pašto adresą ir slaptažodį;
  • prisijunkite per Elektroninius valdžios vartus įvesdami identifikacijai reikalingus duomenis.
 2. Pasirinkite reikiamą respondentą iš atstovaujamų respondentų sąrašo.
 3. Meniu sąraše rinkitės [Administravimas]-> [Respondentų atstovai].
 4. Paspaudus [Plačiau] atsidarys respondento atstovo paskyros peržiūros langas (10 pav.).


9 pav. Respondento atstovų sąrašo langas

Respondento atstovo paskyros peržiūros lange (10 pav.) galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Paspaudę [Redaguoti] – tikslinti respondento atstovo paskyros duomenis, jei laukeliai nėra „užrakinti“ (nėra žymimi pilka spalva). Atlikę keitimus, nepamirškite [Išsaugoti].
 • Paspaudę [Stabdyti atstovavimą] – sustabdyti atstovo atstovavimo paskyros galiojimą. Jums atlikus šį veiksmą prie savo prisijungimo paskyros prisijungęs atstovas nematys šio atstovaujamo respondento, t. y. nebegalės nei pateikti statistinių ataskaitų respondento vardu, nei matyti kitų atstovų teikiamų duomenų. Stabdyti tam tikro atstovo atstovavimo paskyros galiojimą ir kurti atstovavimo paskyrą naujam atstovui reikia, kai pasikeičia buhalteris ar kiti atstovai, teikiantys statistines ataskaitas.


10 pav. Respondento atstovo paskyros peržiūros langas

Sustabdžius atstovavimą atstovo pavardė iš sąrašo nedingsta, pasikeičia tik atstovavimo paskyros būsena į „Sustabdyta“. Jei darbiniai santykiai su tokiu atstovu bus atkurti, paspaudę mygtuką [Atnaujinti atstovavimą] galėsite atstatyti jo prisijungimo paskyros galiojimą.

Atkreipiame dėmesį, kad mygtukas [Atnaujinti atstovavimą] bus matomas tik prie tų paskyrų, kurių būsena yra „Sustabdyta“.