Šiuo metu naujoje sistemoje e. Statistika sutrikęs statistinių ataskaitų teikimas. Prašome bandyti vėliau. Atsiprašome už nepatogumus!

Paskyrų valdymas respondentų atstovams

Naudotis sistema e. Statistika gali tik registruotas sistemoje respondento atstovas. Žemiau pateikiama informacija, kaip įmonės, įstaigos ar organizacijos atstovas sistemoje e. Statistika gali:

1. Susikurti naudotojo prisijungimo paskyrą
2. Atkurti savo prisijungimo slaptažodį
3. Pateikti atstovavimo užklausą dėl naujo respondento atstovavimo
4. Patvirtinti respondento atstovavimo paskyrą
5. Stabdyti savo atstovavimą respondentui, koreguoti savo paskyros duomenis

Tam, kad galėtumėte pradėti atstovauti naujam respondentui sistemoje e. Statistika, Jums reikalinga atstovavimo paskyra.

Jei esate įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas, Jums atstovavimo paskyra yra sukurta automatiškai, ją patvirtinti galite prisijungdamas prie sistemos e. Statistika per Elektroninius valdžios vartus (žr. instrukcijas: „Kaip prisijungti per Elektroninius valdžios vartus“ ir „Paskyrų valdymo instrukcija VADOVAMS ir ADMINISTRATORIAUS TEISES turintiems atstovams“).

1. Naudotojo prisijungimo paskyros kūrimas

Visiems sistemos e. Statistika naudotojams reikalinga naudotojo prisijungimo paskyra. Tam, kad ją galėtumėte susikurti, prie sistemos e. Statistika turite prisijungti per Elektroninius valdžios vartus (žr. instrukciją: „Kaip prisijungti per Elektroninius valdžios vartus“).

Susipažinkite su Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis ir pažymėkite, kad sutinkate jomis vadovautis (1 pav.).


1 pav. Sistemos e. Statistika taisyklių patvirtinimo langas

Paspaudus mygtuką [Susipažinau su taisyklėmis], atidaromas naudotojo prisijungimo paskyros kūrimo langas (2 pav.):


2 pav. Sistemos e. Statistika naudotojo prisijungimo paskyros kūrimo langas

Naudotojo prisijungimo paskyros kūrimo lange turi būti įrašoma reikiama informacija:

 • El. paštas – įvedamas el. paštas (sistema automatiškai įkelia naudotojo el. pašto adresą, kuris buvo gautas iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP).
 • Slaptažodis – įvedamas naujas slaptažodis (slaptažodis turi būti sudarytas iš mažiausiai 8 simbolių ir turėti bent vieną raidę, bent vieną skaičių ir bent vieną specialųjį simbolį (~`[email protected]#$%^&*()-+={[}]|\:;"'<,>.?/).
 • Slaptažodžio patvirtinimas – pakartojamas naujas slaptažodis.

Įvedus informaciją spaudžiamas mygtukas [Patvirtinti].

Naudotojo el. pašto adresu išsiunčiamas automatinis pranešimas su nuoroda prisijungimo paskyrai patvirtinti, kuri galioja 30 minučių nuo išsiuntimo.

Pastaba: Ateityje prie sistemos e. Statistika galėsite jungtis tiek per Elektroninius valdžios vartus, tiek naudodami prisijungimo paskyros el. pašto adresą ir susikurtą slaptažodį.

2. Ką daryti, jei pamiršote prisijungimo slaptažodį?

Jei pamiršote prisijungimo paskyros slaptažodį, pasinaudokite slaptažodžio atkūrimo funkcija „Pamiršote slaptažodį?“ (3 pav.).


3 pav. Slaptažodžio atkūrimo langas

Slaptažodžio atkūrimo lange įveskite reikiamus duomenis ir spauskite mygtuką [Siųsti].

 • Jei įvesti duomenys randami sistemoje, į naudotojo el. paštą išsiunčiama slaptažodžio keitimo nuoroda. Paspaudus gautą nuorodą atidaromas naujo slaptažodžio įvedimo langas.
 • Jei įvesti duomenys nerandami sistemoje, pateikiamas klaidos pranešimas „Blogai įvesti naudotojo duomenys arba naudotojas neegzistuoja sistemoje“.

3. Atstovavimo užklausos pateikimas

Buhalteris ar kitas respondento atstovas gali pats pradėti atstovavimo paskyros kūrimą pateikdamas atstovavimo užklausą.

Prisijunkite prie sistemos e. Statistika vienu iš šių būdų:

 • įveskite savo prisijungimo el. pašto adresą ir slaptažodį;
 • prisijunkite per Elektroninius valdžios vartus įvesdami identifikacijai reikalingus duomenis.

Naujos atstovavimo užklausos pateikimo langą (4 pav.) rasite:

 1. Meniu sąraše spausdami [Respondentai]-> [Respondentų atstovavimo užklausos]
 2. Spausdami [+ Pateikti naują užklausą]


4 pav. Naujo respondento atstovavimo užklausa

Atsivėrusiame lange (5 pav.) dalis Jūsų asmeninės informacijos laukelių bus užpildyta Jūsų prisijungimo paskyros informacija.


5 pav. Naujos respondento atstovavimo užklausos pateikimo langas

Atsivėrusiame naujos respondento atstovavimo užklausos pateikimo lange (5 pav.) dalis laukelių (paryškintų pilka spalva) yra neaktyvūs ir nekoreguotini. Žvaigždute pažymėtų laukelių pildymas yra privalomas. Kuriant paskyrą sistema Jums automatiškai parenka atstovavimo vaidmenį „Administratorius“, kas reikštų, kad sistemoje Jums būtų suteikiamos visos teisės, prilygstančios vadovo teisėms. Jei manote, kad Jums to nereikia, galite pakeisti atstovavimo vaidmenį – pasirinkti „Teikėjas“ ar „Peržiūrėtojas“:

 • Teikėjas – gali teikti statistines ataskaitas respondento vardu, matyti jų teikimo istoriją, tačiau administruoti respondento ar jo atstovų paskyrų negali.
 • Peržiūrėtojas – gali matyti respondentui priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą, respondento atsiskaitymą, tačiau pateikti statistinių ataskaitų už atstovaujamą respondentą negalės, taip pat negalės administruoti respondento ar kitų atstovų paskyrų.

Jei neatliksite keitimo, sistema Jums suteiks atstovavimo teises visoms respondento teikiamoms statistinėms ataskaitoms. Tačiau, jei esate atsakingas tik už tam tikros ataskaitos ar tam tikros srities ataskaitų pateikimą, atstovavimo užklausos dalyje „Atstovavimo teisės“ parinktį „Visos statistinės ataskaitos“ pakeiskite į „Dalis statistinių ataskaitų“ – taip turėsite galimybę nurodyti vieną ar kelias ataskaitas, už kurių pateikimą esate atsakingas.

Svarbu! Jei esate vienintelis respondento atstovas, konkrečių ataskaitų sąrašo nekurkite, dalyje „Atstovavimo teisės“ palikite parinktį „Visos statistinės ataskaitos“, kad pasikeitus ataskaitiniams metams matytumėte pasikeitusį respondento teikiamų statistinių ataskaitų sąrašą.

Kai atstovavimo užklausos laukeliai užpildyti, paspauskite [Pateikti].

Sistema el. paštu išsiunčia el. pranešimą, jog Jūs pateikėte atstovavimo užklausą ir ją reikia patvirtinti:

 • El. pašto adresu („Informuoti respondentą el. paštu“), kurį nurodote atstovavimo užklausos dalyje „Respondento duomenys“;
 • Respondento vadovo el. pašto adresu, kuris atvaizduojamas atstovavimo užklausos dalyje „Respondento duomenys“;
 • Kitiems atstovams, kurie atstovaudami respondentui sistemoje e. Statistika turi „Administratoriaus“ vaidmenį.

Kai vienas iš adresatų Jūsų atstovavimo užklausą patvirtins, apie tai būsite informuotas el. pašto pranešimu.

Kol Jūsų atstovavimo užklausa nepatvirtinta, jos būsena – „Laukiama atstovo patvirtinimo“.

4. Priskirto respondento atstovavimo patvirtinimas (arba atmetimas)

Kai Jums, kaip atstovui, paskyrą sukuria įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas, kitas administratorius ar Valstybės duomenų agentūros darbuotojas (pagal Vadovo sutikimo formą), informacija dėl registracijos užbaigimo išsiunčiama Jūsų el. pašto adresu, nurodytu kuriamoje atstovavimo paskyroje.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie priskirtą atstovavimą, turite prisijungti prie sistemos e. Statistika vienu iš šių būdų:

 • įvesti savo prisijungimo el. pašto adresą ir slaptažodį;
 • prisijungti per Elektroninius valdžios vartus įvedant identifikacijai reikalingus duomenis.

Atidaromas priskirto atstovavimo peržiūros langas (6 pav.).


6 pav. Priskirto atstovavimo peržiūros langas

Jei tai įmonė, su kuria dirbate, rinkitės [Patvirtinti]. Jei dėl tam tikrų priežasčių nenorite atstovauti priskiriamam respondentui – spauskite [Atmesti]. Jei sprendimo priimti iš karto negalite, parinktis [Atsakyti kito prisijungimo metu] leis sprendimą priimti vėliau, atstovavimo paskyros būsena išliks nepakitusi.

Tuo metu, kai atstovavimo paskyrą patvirtinsite ar atmesite, apie Jūsų atliktą veiksmą sistema išsiųs pranešimą vadovo ir kito (-ų) paskirto (-ų) administratoriaus (-ių) el. pašto adresais.

5. Savo atstovavimo respondentui stabdymas ir paskyros duomenų koregavimas

Net jei atstovaudami respondentui turite tik statistinių ataskaitų teikėjo ar peržiūrėtojo teises, esant reikalui, kai nutrūksta darbo santykiai, pasibaigia aptarnavimo sutartis ar susiklosto kitos aplinkybės, galite pats atlikti savo atstovavimo paskyros galiojimo stabdymą (7 pav.). Tai padaryti galite atlikdami tokius žingsnius:

 1. Prisijunkite prie sistemos e. Statistika vienu iš būdų:
  • įveskite savo prisijungimo el. pašto adresą ir slaptažodį;
  • prisijunkite per Elektroninius valdžios vartus įvesdami identifikacijai reikalingus duomenis.
 2. Pasirinkite reikiamą respondentą.
 3. Spauskite [Administravimas]-> [Mano atstovavimo duomenys]
 4. .
 5. Mygtukais:
  • [Stabdyti atstovavimą] – sustabdysite savo atstovavimą šiam respondentui.
  • [Redaguoti] – galėsite patikslinti tuos savo paskyros duomenų laukus, kurie gali būti koreguojami.


7 pav. Respondento atstovavimo paskyros langas