Šiuo metu naujoje sistemoje e. Statistika sutrikęs statistinių ataskaitų teikimas. Prašome bandyti vėliau. Atsiprašome už nepatogumus!

Statistinių ataskaitų teikimas XML formatu

Sistema e. Statistika gali priimti ir apdoroti XML formatu parengtas ir pateiktas statistines ataskaitas. XML formato statistinės ataskaitos gali būti parengtos naudojant respondento (ūkio subjekto) turimų verslo valdymo ir (arba) apskaitos sistemų programines priemones, skirtas statistinėms ataskaitoms formuoti. Šios programinės priemonės turi būti parengtos atsižvelgiant į konkrečios statistinės ataskaitos komponentų struktūrą ir kitus reikalavimus, kurie yra aprašomi statistinės ataskaitos XSD schemoje. Toliau aprašoma:

  1. Kaip atsisiųsti statistinės ataskaitos XSD schemą
  2. Kaip pateikti statistines ataskaitas, parengtas XML formatu

1. Kaip atsisiųsti statistinės ataskaitos XSD schemą

1. Prisijunkite prie sistemos e. Statistika ir pasirinkite respondentą, kuriam norite atstovauti.

2. Meniu pasirinkite [Statistinės ataskaitos] > [Statistinių ataskaitų teikimas].

3. Sąrašo paieškos laukuose įveskite norimus kriterijus ir spauskite mygtuką [Ieškoti] arba [ENTER].

4. Prie eilutės, kurią norite pasirinkti, spauskite mygtuką [Pasirinkti] (1 pav.):


1 pav. Statistinių ataskaitų teikimo langas. Rodomas aktualių ataskaitų sąrašas

5. Atsivėrusioje pasirinktos statistinės ataskaitos kortelėje spauskite mygtuką [Atsisiųsti XSD schemą]:


2 pav. Statistinės ataskaitos kortelė

6. Respondento verslo valdymo arba apskaitos sistemų programiniai įrankiai turi būti pritaikyti formuoti statistinių ataskaitų XML failus pagal atsisiųstą XSD schemą. XSD schemoje pateikiama pasirinktos statistinės ataskaitos komponentų struktūra ir kiti reikalavimai pildomiems laukams (3 pav.):


3 pav. XSD schemos pavyzdys

2. Kaip pateikti statistines ataskaitas, parengtas XML formatu

1. Statistinės ataskaitos, parengtos XML formatu, gali būti pateikiamos dviem būdais:

2. Statistinė ataskaita gali būti išsiųsta tik iš sistemoje e. Statistika registruoto respondento atstovo kortelėje nurodyto el. pašto. Jei statistinė ataskaita bus išsiųsta iš kito el. pašto, bus gautas pranešimas, kad respondento atstovas sistemoje neidentifikuotas ir ataskaita negali būti priimta.

3. Apie el. paštu pateiktos statistinės ataskaitos priėmimo rezultatus bus pateiktas atitinkamas priėmimo arba atmetimo pranešimas.

4. El. paštu pateiktą ataskaitą galima bus peržiūrėti sistemoje e. Statistika kaip ir kitas statistines ataskaitas.

5. Norėdami įkelti statistinę ataskaitą XML formatu į sistemą e. Statistika, turite prisijungti prie sistemos, pasirinkti respondentą, kuriam norite atstovauti, pasirinkti norimą statistinę ataskaitą ir jos kortelėje paspausti mygtuką [Įkelti XML] (4 pav.):


4 pav. Statistinės ataskaitos kortelė (Įkelti XML)

6. Sistema patikrina, ar įkeltas failas yra XML formato, ar įkeliamas failas atitinka nustatytą struktūrą ir ar įkeliamas failas nėra identiškas prieš tai įkeltam failui. Jei visos tikrinimo sąlygos bus patenkintos, atsivers įkeltos statistinės ataskaitos redagavimo langas, kuriame bus galima patikrinti ir pateikti atvertą statistinę ataskaitą:


5 pav. Statistinės ataskaitos pildymas