Šiuo metu naujoje sistemoje e. Statistika sutrikęs statistinių ataskaitų teikimas. Prašome bandyti vėliau. Atsiprašome už nepatogumus!

Ataskaitų pildymo internete instrukcija

Žemiau pateikiama detali instrukcija kaip užpildyti statistinę ataskaitą sistemoje e. Statistika.

Pastaba: ataskaitas internete gali pildyti fiziniai asmenys, turintys galiojančią sistemos e. Statistika paskyrą. Jei paskyros dar neturite, žiūrėkite skiltį „Kaip pradėti naudotis sistema e. Statistika“.

1. Prisijunkite prie sistemos e. Statistika Jums tinkamu būdu. Galimi 2 būdai:

 

2. prisijungus atsidarys Jūsų atstovaujamų respondentų sąrašas. Paspauskite mygtuką [Pasirinkti] ties tuo respondentu, kurio ataskaitas norite pildyti (1 pav.);


1 pav. Pradinis e. Statistikos langas, prisijungus.

 

3. būsite nukreipti į pasirinkto respondento ataskaitų teikimo aplinką, atsidariusiame lange automatiškai pateikiamas pasirinkto respondento šį mėnesį teikiamų ataskaitų sąrašas;

Pastaba: jei ataskaitos teikimas dar neprasidėjęs arba jau pasibaigęs, šiame sąraše tokios ataskaitos nerodomos, jas rasite paieškos laukuose įvedę norimus kriterijus (pvz., teikimo terminą arba datų intervalą, statistinę ataskaitą, ataskaitinį laikotarpį, atsiskaitymo požymį) ir paspaudę mygtuką „Ieškoti“ (2 pav.);

 

4. paspauskite mygtuką [Pasirinkti] ties ta ataskaita, kurią norite pildyti (2 pav.);


2 pav. Statistinių ataskaitų teikimo langas. Rodomas aktualių ataskaitų sąrašas.

 

5. atsidariusiame lange matysite ataskaitos kortelę (3 pav.);

 

6. paspaudus mygtuką [Sukurti naują] (3 pav.) atsidarys pasirinktos ataskaitos duomenų pildymo langas;


3 pav. Statistinės ataskaitos pildymo kortelė.

Pastaba: Jei ataskaitą jau pradėjote pildyti anksčiau (ji bus rodoma ataskaitos kortelėje) ir norite tęsti jos pildymą, spauskite mygtuką [Atverti] (4 pav.) (redaguoti ir tęsti pildymą leidžiama tik tas ataskaitas, kurių būsena „Pildoma“).


4 pav. Statistinės ataskaitos pildymo kortelė. Nebaigtos pildyti ataskaitos pasirinkimas

 

7. užpildykite atsidariusią ataskaitą reikiamais duomenimis ir spauskite mygtuką [Tikrinti] (5 pav.);

Pastaba: Pildant klausimynus, kontaktinė informacija (ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas) užsikraus automatiškai iš kortelės „Administravimas  Mano atstovavimo duomenys“.

 

8. sistema patikrina ar duomenys užpildyti teisingai ir, jeigu nerandama klaidų, duomenys išsaugomi;

Pastaba: Sistema ataskaitos pildymo apačioje pateikia klaidų sąrašą. Paspaudus ant konkrečios klaidos, naudotojas nukreipiamas į vietą, kurioje yra klaida.

 

9. kai ataskaitoje neliks pildymo klaidų (geltoni perspėjimai gali likti) ir norėsite ataskaitą pateikti, spauskite mygtuką [Pateikti] (5 pav.);

Pastaba: Jei ataskaitą jau pradėjote pildyti, tačiau norite pildymą pratęsti vėliau, spauskite mygtuką [Saugoti] ir [Uždaryti] (5pav.).


5 pav. Statistinės ataskaitos klausimyno pildymas

 

10. jei viską atlikote teisingai ir viskas užpildyta korektiškai, gausite pranešimą – „Statistinė ataskaita pateikta“ (6 pav.);


6 pav. Ataskaitos pateikimas

 

11. po tam tikro laiko sistema automatiškai patikrins Jūsų pateiktą ataskaitą ir suteiks jai kitą būseną;

 

12. jei po ataskaitos patikrinimo ataskaitai bus suteikta būsena „ATMESTA“, stulpelyje „Atmetimo priežasties aprašymas“ matysite jos atmetimo priežastį, ataskaitą patikslinkite (spauskite mygtuką [Tikslinti]) atsižvelgdami į atmetimo priežastį ir pateikite ją dar kartą (7 pav.);

Pastaba: Paspaudus mygtuką [Tikslinti] automatiškai bus sukurta nauja ataskaitos versija. Naujoje ataskaitos versijoje bus nukopijuoti tikslinamos ataskaitos duomenys, kuriuos galėsite tikslinti pagal nurodytą ataskaitos atmetimo priežasties aprašymą.


7 pav. Ataskaitos neatsiskaitymo būsena

 

13. kai ataskaitai bus priskirta būsena „PRIIMTA“, respondentas už pasirinktą laikotarpį atsiskaitė (8 pav.).


8 pav. Ataskaitos atsiskaitymo būsena

Pastaba: Jei atsiras poreikis patikslinti pateiktus duomenis, spauskite mygtuką [Tikslinti], bus sukurta nauja ataskaitos versija, kurioje galėsite patikslinti anksčiau pateiktus duomenis.

Būsenų, kurios gali būti priskirtos ataskaitoms, paaiškinimas:

PILDOMA – tokią ataskaitą naudotojas gali redaguoti, ištrinti. Su tokiomis ataskaitomis sistema jokių automatinių veiksmų neatlieka, kol naudotojas jos nepateiks.

PATEIKTA – tokios ataskaitos naudotojas redaguoti ar ištrinti negali. Tokias ataskaitas sistema numatytu laiku patikrins ir priskirs kitą būseną.

PRIIMTA – tokios ataskaitos naudotojas redaguoti ar ištrinti negali. Tokių ataskaitų būsena jau nesikeis, laikoma, kad Respondentas už nurodytos ataskaitos nurodytą laikotarpį atsiskaitė.

ATMESTA – tokios ataskaitos naudotojas redaguoti ar ištrinti negali. Tokių ataskaitų būsena jau nesikeis, ataskaita atmetama dėl pildymo klaidų ar kitų priežasčių, kurios nurodomas laukelyje „Atmetimo priežastis“.