Šiuo metu naujoje sistemoje e. Statistika sutrikęs statistinių ataskaitų teikimas. Prašome bandyti vėliau. Atsiprašome už nepatogumus!

Statistinių ataskaitų pildymas ir teikimas

Pildyti ir teikti statistines ataskaitas galima tik statistinių ataskaitų teikimo laikotarpiu.

Statistinės ataskaitos pildomos ir teikiamos naudojant sistemos e. Statistika priemones:

Elektroniniu būdu be klaidų užpildyta ataskaita turi būti pateikta Valstybės duomenų agentūrai. Kol ataskaita nepateikta, laikoma, kad Valstybės duomenų agentūra ataskaitos negavo.

Pildomą, bet dar nepateiktą statistinę ataskaitą galima redaguoti. Pateiktų, priimtų, atmestų statistinių ataskaitų redaguoti nebeleidžiama.

Pateikta ataskaita yra tikrinama. Jei ji tenkina visus reikalavimus, ji priimama, priešingu atveju – atmetama. Abiem atvejais respondento atstovams išsiunčiami pranešimai el. paštu. Priimta ataskaita gali būti atmesta (grąžinta patikslinti) ir po atliktos duomenų kontrolės. Respondento atstovas apie tai informuojamas el. paštu ir turi pateikti patikslintą ataskaitą. Kol patikslinta statistinė ataskaita nėra pateikta ir nėra įgavusi būklės „Priimta“, laikoma, kad Valstybės duomenų agentūra ataskaitos negavo.

Pastebėję klaidą pateiktoje statistinėje ataskaitoje jau pasibaigus jos teikimo / priėmimo laikotarpiui, pirmiausia susisiekite su atsakingais Valstybės duomenų agentūros darbuotojais, kurių kontaktai nurodomi konkrečios taisomos statistinės ataskaitos paskutiniame lape arba šioje lentelėje prie kiekvieno statistinio formuliaro.

Užpildytą ir pateiktą statistinę ataskaitą visada galima peržiūrėti prisijungus prie sistemos e. Statistika.

Statistinę ataskaitą respondento vardu pildyti ir teikti reikia tik tada, kai respondentas yra įtrauktas į statistinio tyrimo imtį. Jei respondentui pagal vykdomos veiklos pobūdį atsiranda poreikis užpildyti ir pateikti tam tikrą statistinę ataskaitą, į kurios imtį jis iš anksto nebuvo įtrauktas, jis turi kreiptis telefonu, nurodytu prie kiekvieno statistinio formuliaro šioje lentelėje.

Čia galite sužinoti, kokiuose statistiniuose tyrimuose dalyvauja ūkio subjektas.