Šiuo metu naujoje sistemoje e. Statistika sutrikęs statistinių ataskaitų teikimas. Prašome bandyti vėliau. Atsiprašome už nepatogumus!

Apie sistemą e. Statistika

Sistema e. Statistika – Valstybės duomenų agentūros informacinės sistemos dalis, skirta elektroniniam ūkio subjektų statistinių duomenų parengimui ir perdavimui.

Ūkio subjektai sistemoje e. Statistika pildo, redaguoja ir teikia statistines ataskaitas elektroniniu būdu.

Pagrindinės sąvokos, terminai, santrumpos, naudojamos sistemos e. Statistika kontekste:

Sąvoka Apibūdinimas
RespondentasFizinis asmuo arba juridinis asmuo, Lietuvoje registruotas užsienio įmonės filialas, kita organizacija ar jų padalinys, taip pat įmonių grupė ar jos dalis, teikiantys ar privalantys teikti statistinius duomenis oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms.
Respondento atstovasĮgaliotas fizinis asmuo, respondentų vardu pildantis ir teikiantis statistines ataskaitas.
PaskyraGalimybė respondento atstovui prisijungti prie sistemos e. Statistika.
Statistinis formuliarasStatistiniams duomenims įrašyti ir elektroniniu būdu teikti naudojamas oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos patvirtintas ir oficialiai paskelbtas dokumento blankas, kuriame pateikiama informacija apie statistinį tyrimą ir paaiškinimai, kaip pildyti šį blanką.
Elektroninė statistinė ataskaitaStatistinis formuliaras, užpildytas ir pateiktas naudojant sistemą e. Statistika.
ImtisTyrimui atrinktų respondentų aibė. Respondentas, įtrauktas į statistinio tyrimo ataskaitinio laikotarpio imtį privalo pildyti ir teikti to laikotarpio statistinę ataskaitą.
Statistinės ataskaitos periodiškumasStatistinės ataskaitos teikimo pasikartojantis periodas, pavyzdžiui, metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo ir kt.
Ataskaitinis laikotarpisKalendorinis laikotarpis, už kurį statistinėje ataskaitoje teikiami statistiniai duomenys, pavyzdžiui, 2022 m., 2022 m. IV ketvirtis, 2023 m. sausio mėn. ir pan.
Teikimo laikotarpisLaikotarpis, kurio metu respondentai gali ir privalo tinkamai užpildyti ir pateikti statistines ataskaitas už atitinkamus ataskaitinius laikotarpius.
Verslo valdymo sistemos (VVS)Respondentų eksploatuojamos informacinės sistemos, kuriose vykdoma verslo apskaita bei valdymas ir kaupiami pirminiai verslo duomenys.