Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Ū-01 Vienkartinė Įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinė anketa 2020 2020 2019-10-23, Nr. DĮ-218 Taip
Versija
2019-11-14

Versija
2019-11-14

Versija
2019-11-14
per 10 d. gavus anketą Anžela Šimkienė 852364776
Ū-03 Metai Vietos vienetų duomenų atnaujinimo statistinė anketa 2020 2020 2020-01-29, Nr. DĮ-43 Taip
Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06
iki balandžio 7 d. (pildoma tik prisijungus prie e. Statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą). Daiva Vainorienė 852364766
VŽŪS-2020 Vienkartinė 2020 m. žemės ūkio surašymo žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinė ataskaita 2020 2020 Nr. DĮ-313 2019-12-31 Taip
Versija
2020-11-04

Versija
2020-01-17

Versija
2020-01-17
Iki 2020-11-16 Jekaterina Felde 852364960
ŽEL-01 Metai Savivaldybių želdynų statistinė ataskaita 2019 2020 2017-01-11, Nr. DĮ-10 Taip
Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06
iki kovo 15 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
ŽŪ-15 Mėnuo Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-28, Nr. DĮ-261 Taip
Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28
iki 10 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-16 Metai Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-11-27, Nr. DĮ-260 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki sausio mėn. 10 d. d. Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-20 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinė ataskaita 2020 2020 2019-07-01, Nr. DĮ-164 Taip
Versija
2020-03-31

Versija
2020-03-31

Versija
2020-03-31
iki 10 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Ana Markova (8 5) 2364987
ŽŪ-24 Ketvirtis Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2020 2020 2016-12-19 Nr. DĮ-284 Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-03-27

Versija
2020-03-27
5 d. I, II, III ketv. pasibaigus Melvin Shor 2364993
ŽŪ-25 Metai Pašarų sunaudojimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-11-12, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki vasario 19 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ŽŪ-26 Metai Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinė ataskaita 2019 2020 2015-11-13, Nr. DĮ-225 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki vasario 17 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪ-29 Metai Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2020 2020 Nr. DĮ-197, 2020-07-13 Taip
Versija
2020-09-17

Versija
2020-09-17

Versija
2020-09-17
iki lapkričio 30 d. Vanda Gricevič (8 5) 2364961
ŽŪM-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2019 2020 2016-11-09, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki sausio 7 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪP-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos statistinė ataskaita 2019 2020 2015-11-10, Nr. DĮ-208 Taip
Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19
iki sausio 15 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪS-09 Metai Medaus ir kmynų supirkimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-10-24, DĮ-219 Taip
Versija
2019-10-29

Versija
2019-10-29

Versija
2019-10-29
iki sausio 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ŽŪS-12 Metai Gyvulių ir paukščių supirkimo ir skerdimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-10-24, DĮ-219 Taip
Versija
2019-10-26

Versija
2019-10-26

Versija
2019-10-26
iki sausio 20 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941