Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Ū-01 Vienkartinė Įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinė anketa 2019 2019 2014-10-13, Nr. DĮ-228
Pakeista
2015-10-22, Nr. DĮ-186
Taip
Versija
2019-11-14

Versija
2019-11-14

Versija
2019-11-14
per 10 d. gavus anketą Sabina Šamina (8 5) 2364767
ŽEL-01 Metai Savivaldybių želdynų statistinė ataskaita 2018 2019 2017-01-11, Nr. DĮ-10 Taip
Versija
2017-01-19

Versija
2017-01-19

Versija
2017-01-19
iki kovo 15 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
ŽŪ-15 Mėnuo Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinė ataskaita 2019 2019 2017 m. gruodžio 20 d. Nr. DĮ-278 Taip
Versija
2018-01-30

Versija
2018-01-30

Versija
2018-01-30
iki 10 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-16 Metai Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinė ataskaita 2018 2019 2017 m. gruodžio 20 d. Nr. DĮ-278 Taip
Versija
2017-12-28

Versija
2017-12-28

Versija
2017-12-28
iki sausio mėn. 10 d. d. Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-20 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinė ataskaita 2019 2019 2014-12-05, Nr.DĮ-325
Pakeista
2015-11-27, Nr. DĮ-267
Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-09

Versija
2015-12-03
iki 10 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Ana Markova (8 5) 2364987
ŽŪ-24 Ketvirtis Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2019 2019 2016-12-19 Nr. DĮ-284 Taip
Versija
2017-03-28

Versija
2017-03-28

Versija
2017-03-28
5 d. I, II, III ketv. pasibaigus Melvin Shor 2364993
ŽŪ-25 Metai Pašarų sunaudojimo statistinė ataskaita 2018 2019 2017-10-24, Nr. DĮ-220 Taip
Versija
2017-12-21

Versija
2017-12-21

Versija
2017-12-21
iki vasario 19 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ŽŪ-26 Metai Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinė ataskaita 2018 2019 2015-11-13, Nr. DĮ-225 Taip
Versija
2016-01-19

Versija
2014-12-03

Versija
2015-11-25
iki vasario 17 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪ-29 Metai Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2019 2019 Nr. DĮ-160, 2018-07-16 Taip
Versija
2018-10-06

Versija
2018-07-18

Versija
2018-07-18
iki lapkričio 30 d. Vanda Gricevič (8 5) 2364961
ŽŪM-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2018 2019 2016-11-09, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2016-12-29

Versija
2016-12-29

Versija
2016-12-29
iki sausio 7 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪP-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos statistinė ataskaita 2018 2019 2015-11-10, Nr. DĮ-208 Taip
Versija
2018-12-21

Versija
2015-11-28

Versija
2015-11-28
iki sausio 15 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪS-09 Metai Medaus ir kmynų supirkimo statistinė ataskaita 2018 2019 2017-12-21 DĮ-281 Taip
Versija
2017-12-28

Versija
2017-12-28

Versija
2017-12-28
iki sausio 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ŽŪS-12 Metai Gyvulių ir paukščių supirkimo ir skerdimo statistinė ataskaita 2018 2019 2016-11-09, DĮ-232 Taip
Versija
2015-12-22

Versija
2015-12-01

Versija
2015-12-01
iki sausio 20 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941