Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
SOC-01 Metai Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-12, Nr. DĮ-236
Taip
Versija
2020-01-01

Versija
2020-01-01

Versija
2020-01-01
iki sausio 29 d. Loreta Rakutienė 852364754
SOC-07 Metai Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinė ataskaita 2019 2020 Nr. DĮ-304, 2019-12-20 Taip
Versija
2020-01-09

Versija
2020-01-07

Versija
2020-01-07
iki sausio 31 d. Loreta Rakutienė 852364754
STRL-01 Vienkartinė Streikų ir lokautų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-17 Nr. DĮ-293
Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki 15 d. streikui ar lokautui pasibaigus Violeta Fikert 852364852
ŠVF-01 Metai Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-14, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
pateikiama iki balandžio 13 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-02 Metai Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-14, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki gegužės 4 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-03 Metai Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-14, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki gegužės 6 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
TA-02 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais statistinė ataskaita 2020 2020 Taip iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TAE-01 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-291
Taip
Versija
2020-06-18

Versija
2020-03-24

Versija
2020-03-24
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TG-01 Mėnuo Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-02 Metai Geležinkelių transporto statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-28, Nr. DĮ-262
Taip
Versija
2019-12-21

Versija
2019-12-21

Versija
2019-12-21
iki kovo 15 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-03 Ketvirtis Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinė ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2021-02-06

Versija
2021-02-06

Versija
2021-02-06
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-06 Mėnuo Keleivių vežimo geležinkelių transportu ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki 45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TJ-02 Ketvirtis Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-26, Nr. DĮ-258 Taip
Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TJU-01 Mėnuo Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-22, DĮ-250 Ne
Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TK-02 Metai Vietinės reikšmės automobilių kelių ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr. DĮ-249
Taip
Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24
iki kovo 20 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TKR-01 Savaitė Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinė ataskaita 2020 2020 2019-10-16, DĮ-216 Taip
Versija
2020-08-27

Versija
2019-12-17

Versija
2019-12-17
iki 7 d. ataskaitinei savaitei pasibaigus Irina Kočergienė 852364996
TO-01 Mėnuo Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais ataskaita 2020 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-303 Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TOU-01 Mėnuo Orlaivių, keleivių ir krovinių oro uostuose statistinė ataskaita 2020 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-303 Ne
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TU-01 Ketvirtis Vidaus vandenų transporto veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2020-02-05, Nr. DĮ-58
Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-03-24

Versija
2020-03-24
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TU-04 Metai Vidaus vandenų laivybinių kelių ilgio statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr. DĮ- 249
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki kovo 20 d. Marija Gulbicka 2364668
TUI-01 Metai Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista 2020 m. vasario 17 d., Nr. DĮ-81 Taip
Versija
2020-04-03

Versija
2020-04-03

Versija
2020-04-03
iki gegužės 20 d. Lina Volbikaitė 852364682
TUI-01 Ketvirtis Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista 2020-02-17, DĮ-81 Taip
Versija
2020-04-08

Versija
2020-04-08

Versija
2020-04-08
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Lina Volbikaitė 852364682
TV-01 Ketvirtis Transportavimo vamzdynais ataskaita 2020 2020 Pakeista
2020-02-05, Nr. DĮ-62
Taip
Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668