Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
SOC-01 Metai Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinė ataskaita 2018 2019 2015-11-11, Nr. DĮ-214 Taip
Versija
2016-01-01

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki sausio 29 d. Loreta Rakutienė 852364754
SOC-02 Metai Globos įstaigos vaikams ir šeimynos statistinė ataskaita 2018 2019 2015-11-11, Nr. DĮ-214 Taip
Versija
2016-01-06

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki sausio 29 d. Loreta Rakutienė 852364754
SOC-03 Metai Globos įstaigos ir savarankiško gyvenimo namų seneliams ir žmonėms su negalia statistinė ataskaita 2018 2019 2015-11-11, Nr. DĮ-214 Taip
Versija
2016-01-06

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki sausio 29 d. Loreta Rakutienė 852364754
SOC-04 Metai Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos statistinė ataskaita 2018 2019 2017-12-06, Nr. DĮ-254 Taip
Versija
2017-12-30

Versija
2017-12-30

Versija
2017-12-30
iki sausio 29 d. Loreta Rakutienė 852364754
STRL-01 Vienkartinė Streikų ir lokautų statistinė ataskaita 2019 2019 2017-12-15 Nr. DĮ-270 Taip
Versija
2018-02-01

Versija
2018-02-01

Versija
2018-02-01
iki 15 d. streikui ar lokautui pasibaigus Violeta Fikert 852364852
ŠVF-01 Metai Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2018 2019 2018-02-12, Nr. DĮ-37 Taip
Versija
2018-02-22

Versija
2018-02-22

Versija
2018-02-22
pateikiama iki balandžio 13 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-02 Metai Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2018 2019 2018-02-12, Nr. DĮ-37 Taip
Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21
iki gegužės 3 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-03 Metai Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinė ataskaita 2018 2019 2015-10-22, Nr.DĮ-188 Taip
Versija
2016-01-12

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki gegužės 6 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
TA-02 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais statistinė ataskaita 2019 2019 2015-11-27, Nr.DĮ-261 Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-16

Versija
2015-12-03
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TE-01 Ketvirtis Elektrinio transporto veiklos statistinė ataskaita 2019 2019 2016-12-22, Nr. DĮ-297 Taip
Versija
2019-04-16

Versija
2017-03-21

Versija
2017-03-21
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TG-01 Mėnuo Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita 2019 2019 2017-12-21, Nr. DĮ-280 Taip
Versija
2018-02-16

Versija
2018-01-31

Versija
2018-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-02 Metai Geležinkelių transporto statistinė ataskaita 2018 2019 2017-12-21, Nr. DĮ-280 Taip
Versija
2018-03-13

Versija
2018-02-01

Versija
2018-02-01
iki kovo 15 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-03 Ketvirtis Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinė ataskaita 2019 2019 2017-12-21, Nr. DĮ-280 Taip
Versija
2016-02-24

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-06 Mėnuo Keleivių vežimo geležinkelių transportu ataskaita 2019 2019 2017-11-13, Nr. DĮ-233 Taip
Versija
2020-01-15

Versija
2020-01-01

Versija
2020-01-01
iki 45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TJ-02 Ketvirtis Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinė ataskaita 2019 2019 2017-12-15, Nr. DĮ-269 Taip
Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TJU-01 Mėnuo Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinė ataskaita 2019 2019 2017-12-15, DĮ-269 Ne
Versija
2020-01-06

Versija
2020-01-06
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TK-02 Metai Vietinės reikšmės automobilių kelių ataskaita 2018 2019 2018-12-13, Nr. DĮ-274 Taip
Versija
2019-01-11

Versija
2019-01-09

Versija
2019-01-09
iki kovo 20 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TKR-01 Savaitė Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinė ataskaita 2019 2019 2017-12-08, DĮ-258 Taip
Versija
2019-12-17

Versija
2019-12-17

Versija
2019-12-17
iki 7 d. ataskaitinei savaitei pasibaigus Irina Kočergienė 852364996
TO-01 Mėnuo Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais ataskaita 2019 2019 2018-01-26, Nr. DĮ-24 Taip
Versija
2018-01-30

Versija
2018-01-30

Versija
2018-01-30
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TO-02 Ketvirtis Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal susisiekimo rūšis statistinė ataskaita 2019 2019 2018-01-26, Nr. DĮ-24 Taip
Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TO-04 Metai Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal pradinę ir paskirties šalis statistinė ataskaita 2018 2019 2018-01-26, Nr. DĮ-24 Taip
Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21

Versija
2018-02-21
iki vasario 25 d. Dovilė Razbadauskienė 852364676
TOU-01 Mėnuo Orlaivių, keleivių ir krovinių oro uostuose statistinė ataskaita 2019 2019 2018-01-26, Nr. DĮ-24 Ne
Versija
2018-01-27

Versija
2018-01-27
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TU-01 Ketvirtis Vidaus vandenų transporto veiklos statistinė ataskaita 2019 2019 Pakeista
2018-12-18, Nr. DĮ-294
Taip
Versija
2019-03-06

Versija
2019-03-06

Versija
2019-03-06
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TU-04 Metai Vidaus vandenų laivybinių kelių ilgio statistinė ataskaita 2018 2019 2017-12-08, Nr. DĮ-259 Taip
Versija
2018-01-09

Versija
2018-01-09

Versija
2018-01-09
iki kovo 20 d. Marija Gulbicka 2364668
TUI-01 Metai Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2018 2019 2014-10-17 Nr. DĮ-238 Pakeista 2016-05-03, Nr. DĮ-100 Taip
Versija
2019-03-14

Versija
2016-05-11

Versija
2016-05-11
iki gegužės 20 d. Lina Volbikaitė 852364682
TUI-01 Ketvirtis Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2019 2019 2014-12-29 Nr. DĮ-399 Pakeista 2016-03-02, DĮ-54 Taip
Versija
2017-04-01

Versija
2016-03-04

Versija
2016-03-04
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Lina Volbikaitė 852364682
TV-01 Ketvirtis Transportavimo vamzdynais ataskaita 2019 2019 2017-12-08, Nr. DĮ-260 Taip
Versija
2018-03-21

Versija
2018-03-21

Versija
2018-03-21
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668