Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
P-11 Mėnuo Pramonės įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
P-11 pr. Mėnuo Įmonės vieneto pagal veiklos rūšį statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
P-12 Mėnuo Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinė ataskaita 2020 2020 DĮ Nr. 238 2019-11-13 Taip
Versija
2020-04-04

Versija
2020-02-04

Versija
2020-02-04
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Žaneta Gold (8 5) 2364709
PD-11 Mėnuo Gamtinių dujų tiekimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PEG-11 Mėnuo Elektros energijos gamybos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PEP-11 Mėnuo Elektros energijos perdavimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-20

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PET-11 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PR-01 Mėnuo Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-12, Nr. DĮ-234 Taip
Versija
2021-01-09

Versija
2021-01-09

Versija
2021-01-09
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Alina Ramaškevičienė (8 5) 2364994
PR-07 Metai Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-04 Nr. DĮ-270 Taip
Versija
2019-12-05

Versija
2019-12-05

Versija
2019-12-05
iki vasario 15 d. Laimutė Rimkienė 852364617
PS-01 Metai Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-02 Metai Teisinių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 Taip
Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-03 Metai Apskaitos, buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 Taip
Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-04 Metai Valdymo konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros ataskaita 2019 2020 Taip
Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-05 Metai Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-06 Metai Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-07 Metai Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-08 Metai Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-09 Metai Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-10 Metai Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PŠ-11 Mėnuo Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PS-20 Ketvirtis Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655
PS-21 Ketvirtis Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655
PV-11 Mėnuo Vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
R-05 Ketvirtis Informacijos ir ryšių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655