Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
HOT-01 Ketvirtis Apgyvendinimo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2020-06-20

Versija
2020-05-08

Versija
2020-05-08
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danguolė Kamarauskienė 852364645
ITP-01 Metai Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse 2020 2020 Pakeista
2020-01-02 Nr. DĮ-02
Taip
Versija
2020-02-20

Versija
2020-02-15

Versija
2020-02-15
Iki balandžio 6 d. Lucija Baltrūnienė (8 5) 2364683
ITP-02 Metai Informacinių technologijų panaudojimas valstybės valdymo institucijose 2020 2020 2020-01-02 Nr. DĮ - 1 Taip
Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28
iki kovo 16 d. Lucija Baltrūnienė (8 5) 2364683
K-02 Metai Radijo ir televizijos veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki kovo 2 d. Juras Naudžius 852364738
K-03 Metai Kino filmų rodymo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2020-01-08

Versija
2020-01-08

Versija
2020-01-08
iki vasario 22 d. Juras Naudžius 852364738
K-09 Metai Teatro veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-05, Nr. DĮ-277 Taip
Versija
2020-01-10

Versija
2020-01-10

Versija
2020-01-10
iki vasario 15 d. Juras Naudžius 852364738
KA-01 Vienkartinė Mašinų ir įrenginių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2017-04-22

Versija
2017-04-22
birželio 1 d. Ugnė Kisielytė-Reches 2364764
KA-03 Metai Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinė anketa 2019 2020 Pakeista
2019-11-12, Nr. DĮ-235
Taip
Versija
2018-01-03

Versija
2018-01-03

Versija
2018-01-03
iki sausio 20 d. Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-04 Ketvirtis Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2014-12-18, DĮ-369 Pakeista 2020-01-13, Nr. DĮ-14 Taip
Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02
iki 20 d. ketvirčiui pasibaigus Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-05 Mėnuo Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2015-11-13, Nr. DĮ-219 pakeista 2017-12-20 Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki kiekvieno ataskaitinio mėnesio 20 d. Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-06 Pusmetis Gamtinių dujų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2018-06-07, Nr. DĮ-132 Taip
Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-07 Pusmetis Elektros energijos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2018-06-07, Nr. DĮ-132 Taip
Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-08 Mėnuo Gamintoju parduotos pramonės produkcijos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2019-10-24 Nr. DĮ-221 Taip
Versija
2020-01-09

Versija
2020-01-09

Versija
2020-01-09
iki ataskaitinio mėn. 22 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-09 Metai Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinė ataskaita 2019 2020 2017-08-30, Nr. DĮ-177 Taip
Versija
2020-10-07

Versija
2020-10-07

Versija
2020-10-07
iki lapkričio 8 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-10 Pusmetis Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinė anketa 2020 2020 Pakeista
2019-10-14 Nr. DĮ-212
Ne
Versija
2014-12-16

Versija
2015-11-25
Kainas registruoja Lietuvos statistikos departamento kainų registratoriai du kartus per metus: balandžio-gegužės mėn. ir spalio-lapkričio mėn. Danutė Saročkienė (8 5) 2364763
KA-11 Mėnuo Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė anketa 2020 2020 2015-11-13, Nr. DĮ-222 pakeista 2019-10-16, Nr. DĮ-217 Ne
Versija
2015-07-08

Versija
2016-02-26
kainas registruoja kainų registratoriai kiekvieno mėnesio 1-16 d.d. Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-12 Ketvirtis Būsto nuomos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2020-02-04 Nr. DĮ-55 Taip
Versija
2020-02-22

Versija
2020-02-22

Versija
2020-02-22
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Viktorija Liubinienė 852364762
KA-13 Ketvirtis Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2016-12-22, DĮ-294, Pakeista 2020-01-13, Nr. DĮ-15 Taip
Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24
iki 12 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Rita Viselgaitė 2364700
KA-19 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-10-24, Nr. DĮ-220
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-20 Mėnuo Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-10-24, Nr. DĮ-220
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-21 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-10-24, Nr. DĮ-220
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-24 Metai Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-12-04, Nr. DĮ-272
Taip iki sausio 10 d. Aira Šakūrienė 852364742
KA-25 Mėnuo Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-04, Nr. DĮ-273
Taip
Versija
2020-01-25

Versija
2020-01-25

Versija
2020-01-25
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Aira Šakūrienė 852364742
KA-26 Ketvirtis Statybos darbų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2020-02-04, Nr. DĮ-53 Taip
Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21
iki 20 d. tiriamam mėnesiui pasibaigus (tiriamas ketvirčio antrasis mėnuo: vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis) Viktorija Liubinienė 852364762
KS-01 Ketvirtis Statybos įmonių statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2020-02-04, Nr. DĮ-50
Taip
Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Tatjana Kučeiko 852364643
KS-02 Metai Investicijų statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-10 DĮ-12 Taip
Versija
2020-01-14

Versija
2020-01-14

Versija
2020-01-14
iki kovo 15 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
KS-02 Ketvirtis Investicijų statistinė ataskaita 2020 2020 2020-01-13 d. Nr. DĮ-16 Taip
Versija
2020-03-10

Versija
2020-03-10

Versija
2020-03-10
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
MDV-01 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-05, Nr. DĮ-60 Taip
Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki balandžio 9 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
MI-05 Metai Metalų laužo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-16, Nr. DĮ-292 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki vasario 10 d. Arvydas Andreikėnas 852364633
MT-02 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-26, DĮ-86 Taip
Versija
2020-03-31

Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki gegužės 7 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673