Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
HOT-01 Ketvirtis Apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita 2019 2019 2014-12-10, Nr. DĮ-337 Pakeista 2015-11-27 Nr. DĮ-260 Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-18

Versija
2015-12-03
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Audrius Taraila 852364615
INV-01 Vienkartinė Įmonių inovacinės veiklos tyrimas 2018 2019 Pakeista
2018-12-04, Nr. DĮ-261
Taip
Versija
2019-04-30

Versija
2018-12-07

Versija
2018-12-07
iki rugsėjo 5 d. Daiva Girdauskienė 2364785
ITP-01 Metai Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse 2019 2019 Pakeista
2018-12-18 Nr. DĮ -295
Taip
Versija
2019-02-21

Versija
2019-01-03

Versija
2019-01-03
Iki balandžio 6 d. Lucija Baltrūnienė (8 5) 2364683
K-02 Metai Radijo ir televizijos veiklos statistinė ataskaita 2018 2019 2016-11-14, Nr. DĮ-239 Taip
Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23
iki kovo 2 d. Juras Naudžius 852364738
K-03 Metai Kino filmų rodymo statistinė ataskaita 2018 2019 2016 -11-14, Nr. DĮ-240 Taip
Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23
iki vasario 22 d. Juras Naudžius 852364738
K-09 Metai Teatro veiklos statistinė ataskaita 2018 2019 2015-10-22, Nr.DĮ-185 Taip
Versija
2015-12-18

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki vasario 15 d. Juras Naudžius 852364738
KA-01 Vienkartinė Mašinų ir įrenginių kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2017-04-19 Nr. DĮ-104 Ne
Versija
2017-04-22

Versija
2017-04-22
gegužės 15 d. Viktorija Liubinienė 852364762
KA-03 Metai Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinė anketa 2018 2019 2017-11-29, Nr. 244 Taip
Versija
2018-01-03

Versija
2018-01-03

Versija
2018-01-03
iki sausio 20 d. Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-04 Ketvirtis Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2014-12-18, DĮ-369 Pakeista 2015-11-26, Nr. DĮ-255 Taip
Versija
2015-11-28

Versija
2014-12-20

Versija
2015-11-28
iki 20 d. ketvirčiui pasibaigus Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-05 Mėnuo Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2015-11-13, Nr. DĮ-219 pakeista 2017-12-20 Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2018-01-10

Versija
2018-01-10

Versija
2018-01-10
iki 20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-06 Pusmetis Gamtinių dujų kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2018-06-07, Nr. DĮ-132 Taip
Versija
2018-06-27

Versija
2018-06-27

Versija
2018-06-27
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-07 Pusmetis Elektros energijos kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2018-06-07, Nr. DĮ-132 Taip
Versija
2018-06-27

Versija
2018-06-27

Versija
2018-06-27
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-08 Mėnuo Gamintoju parduotos pramonės produkcijos kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2016-09-22 Nr. DĮ-195 Taip
Versija
2019-01-10

Versija
2017-01-07

Versija
2017-01-07
iki ataskaitinio mėn. 22 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-09 Metai Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinė ataskaita 2018 2019 2017-08-30, Nr. DĮ-177 Taip
Versija
2019-10-10

Versija
2017-10-10

Versija
2017-10-10
iki lapkričio 8 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-10 Pusmetis Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinė anketa 2019 2019 2014-12-12 Nr. DĮ-346 Ne
Versija
2014-12-16

Versija
2015-11-25
Kainas registruoja Lietuvos statistikos departamento kainų registratoriai du kartus per metus: balandžio-gegužės mėn. ir spalio-lapkričio mėn. Danutė Saročkienė (8 5) 2364763
KA-11 Mėnuo Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė anketa 2019 2019 2015-11-13, Nr. DĮ-222 Ne
Versija
2015-07-08

Versija
2016-02-26
kainas registruoja kainų registratoriai kiekvieno mėnesio 1-19 d.d. Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-12 Ketvirtis Būsto nuomos kainų statistinė ataskaita 2019 2019 Pakeista
2018-11-28 Nr. DĮ-253
Taip
Versija
2019-03-02

Versija
2019-03-02

Versija
2019-03-02
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Viktorija Liubinienė 852364762
KA-13 Ketvirtis Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2016-12-22, DĮ-294, Pakeista 2015-02-05, Nr. DĮ-28 Taip
Versija
2017-01-28

Versija
2017-01-28

Versija
2017-01-28
iki 12 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Rita Viselgaitė 2364700
KA-19 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2016-01-22, Nr. DĮ-22 Taip
Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-20 Mėnuo Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2016-01-22, Nr. DĮ-22 Taip
Versija
2016-03-04

Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-21 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinė ataskaita 2019 2019 Pakeista
2016-01-22, Nr. DĮ-22
2017-11-22, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2018-01-31

Versija
2018-01-31

Versija
2018-01-31
iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-24 Metai Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinė ataskaita 2018 2019 2017-08-30, Nr. DĮ-177 Taip
Versija
2017-12-23

Versija
2017-12-23

Versija
2017-12-23
iki sausio 10 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-25 Mėnuo Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2015-11-26, Nr. DĮ-256 Taip
Versija
2016-02-02

Versija
2016-08-11

Versija
2015-11-28
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-26 Ketvirtis Statybos darbų kainų statistinė ataskaita 2019 2019 2017-03-01, Nr. DĮ-62 Taip
Versija
2017-03-17

Versija
2017-03-17

Versija
2017-03-17
iki 20 d. tiriamam mėnesiui pasibaigus (tiriamas kervirčio antrasis mėnuo: vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis) Viktorija Liubinienė 852364762
KS-01 Ketvirtis Statybos įmonių statistinė ataskaita 2019 2019 2015-11-13, Nr. DĮ-223 Taip
Versija
2017-03-02

Versija
2014-12-04

Versija
2015-11-28
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Tatjana Kučeiko (8 5) 2364643
KS-02 Metai Investicijų statistinė ataskaita 2018 2019 2017-11-13 DĮ-234 Taip
Versija
2017-12-23

Versija
2017-12-20

Versija
2017-12-20
iki kovo 15 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
KS-02 Ketvirtis Investicijų statistinė ataskaita 2019 2019 2018-11-28 d. Nr. DĮ-252 Taip
Versija
2019-03-01

Versija
2019-03-01

Versija
2019-03-01
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
MDV-01 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinė ataskaita 2018 2019 2015-11-23, Nr. DĮ-241 Taip
Versija
2017-01-21

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki balandžio 10 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
MI-05 Metai Metalų laužo statistinė ataskaita 2018 2019 2016-11-03 Nr. DĮ - 225 Taip
Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21
iki vasario 10 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
MT-02 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita 2018 2019 2015-11-23, Nr. DĮ-241 Taip
Versija
2016-02-12

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki gegužės 9 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
MTP-01 Metai Mineralinių trąšų panaudojimas žemės ūkyje 2019 2019 2018-12-13 DĮ-273 Taip
Versija
2019-08-24

Versija
2019-01-10

Versija
2019-01-10
iki lapkričio 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941