Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
A-01 Mėnuo Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-02 Mėnuo Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-03 Mėnuo Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-04 Mėnuo Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-05 Mėnuo Pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki balandžio 12 d. ir iki lapkričio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
APL-04 Metai Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinė ataskaita 2019 2020 2015-12-02, Nr. DĮ-278
Pakeista
2020-02-10, Nr. DĮ-68
Taip
Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18
iki birželio 10 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
APR-01 Metai Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinė ataskaita 2019 2020 2019-11-12, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2019-11-30

Versija
2019-11-30

Versija
2019-11-30
iki kovo 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
B-01 Metai Bankų ir kredito unijų statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-04, Nr. DĮ-271 Taip
Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19
iki kovo 1 d. Laimutė Rimkienė 852364617
DA-01 Ketvirtis Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22 Nr. DĮ-251
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-02-13

Versija
2020-02-13
iki 18 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Sidabrienė (8 5) 2364840
EN-01 Metai Kuro ir energijos balanso statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-20, Nr.DĮ- 302 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki sausio 25 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-06 Metai Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki sausio 25 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-10 Metai Kuro ir energijos sunaudojimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki vasario 15 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-11 Mėnuo Kuro ir energijos išteklių statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-12 Mėnuo Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr. DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-14 Mėnuo Durpių ir durpių briketų balanso statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-15 Mėnuo Gamtinių dujų balanso statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-16 Mėnuo Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-17 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 DĮ-17 2020-01-14 Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
F-01 Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 Taip
Versija
2020-04-15

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki birželio 10 d. Irina Guskova 2364626
F-01 Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2020 2020 2020-01-17,DĮ-20 Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-01 (detali) Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 Taip
Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki birželio 30 d. El. formos šabloną rasite prisijungę prie e.statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą. Irina Guskova 2364626
F-01 (sutrumpinta) Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita (sutrumpinta) 2020 2020 2020-01-17, DĮ-20 Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-02 Metai Draudimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-12, DĮ-74 Taip
Versija
2020-03-25

Versija
2020-03-25

Versija
2020-03-25
iki gegužės 4 d. Vera Bevziuk 2364793
F-03 Metai Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-04, Nr. DĮ-51 Taip
Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 Ketvirtis Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 2020-02-04, Nr. DĮ-56 Taip
Versija
2020-04-01

Versija
2020-04-01

Versija
2020-04-01
Iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 (sutrumpinta) Metai Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės statistinė ataskaita F-03 (sutrumpinta) 2019 2020 2020-02-04 Nr. DĮ-51 Taip
Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-06 Ketvirtis Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinė ataskaita 2020 2020 2018-02-28, Nr. DĮ-48. Taip
Versija
2020-03-13

Versija
2020-03-13

Versija
2020-03-13
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Eigirdas Griškevičius 852364730
F-09 Ketvirtis Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-04, Nr. DĮ-229 Taip
Versija
2020-03-02

Versija
2020-03-02

Versija
2020-03-02
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
F-15 F Metai Finansų įmonės produktų ir paslaugų pirkimo ataskaita 2019 2020 Pakeista
2020-02-14, Nr. DĮ-79
Taip
Versija
2020-05-02

Versija
2020-04-22

Versija
2020-04-22
iki birželio 15 d. Svetlana Tomaševa 2361413
F-15 N Metai Įmonės produktų ir paslaugų pirkimo statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2020-02-14, Nr. DĮ-79
Taip
Versija
2020-05-02

Versija
2020-04-22

Versija
2020-04-22
iki birželio 15 d. Svetlana Tomaševa 2361413
F-16 Metai Narystės organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-26, Nr.DĮ-88 Taip
Versija
2020-04-10

Versija
2020-02-28

Versija
2020-02-28
iki gegužės 18 d. Loreta Rakutienė 852364754
F-18 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2020 2020 2015-12-04, Nr. DĮ-289 Taip
Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Artūras Vaitkevičius (8 5) 2364938