Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
A-01 Mėnuo Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2019 2019 2017-12-15, Nr. DĮ-268 Taip
Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-02 Mėnuo Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2019 2019 2017-12-15, Nr. DĮ-268 Taip
Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-03 Mėnuo Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2019 2019 2017-12-15, Nr. DĮ-268 Taip
Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-04 Mėnuo Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2019 2019 2017-12-15, Nr. DĮ-268 Taip
Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01

Versija
2018-01-01
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-05 Mėnuo Pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo anketa 2019 2019 2017-12-15, Nr. DĮ-268 Taip
Versija
2018-01-30

Versija
2018-01-30

Versija
2018-01-30
iki balandžio 12 d. ir iki lapkričio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
APL-04 Metai Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinė ataskaita 2018 2019 2015-12-02, Nr. DĮ-278 Taip
Versija
2016-03-22

Versija
2015-12-05

Versija
2015-11-25
iki birželio 10 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
APR-01 Metai Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinė ataskaita 2018 2019 2016-12-29, Nr. 305 Taip
Versija
2017-03-23

Versija
2017-02-01

Versija
2017-03-23
iki kovo 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ATL-01 Metai Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo statistinė ataskaita 2018 2019 Nr. DĮ-93, 2015-04-15 Taip
Versija
2015-04-29

Versija
2015-04-17

Versija
2015-04-17
iki birželio 30 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
B-01 Metai Bankų ir kredito unijų statistinė ataskaita 2018 2019 2016-12-27, Nr. DĮ-304 Taip
Versija
2016-12-30

Versija
2016-12-30

Versija
2016-12-30
iki kovo 1 d. Laimutė Rimkienė 852364617
DA-01 Ketvirtis Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita 2019 2019 2016-03-01 Nr. DĮ-51
2017-09-25 Nr. DĮ-195
Taip
Versija
2019-04-01

Versija
2016-03-03

Versija
2017-11-15
iki 18 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Sidabrienė (8 5) 2364840
DUS-01 Metai Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo ataskaita 2018 2019 2018-08-28, Nr. DĮ-187 Taip
Versija
2018-12-28

Versija
2018-12-17

Versija
2018-12-17
iki kovo 20 d. Dalia Lukšienė (8 5) 2364865
EN-01 Metai Kuro ir energijos balanso statistinė ataskaita 2018 2019 2018-12-06, Nr.DĮ- 264 Taip
Versija
2019-01-04

Versija
2018-12-20

Versija
2018-12-20
iki sausio 27 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-06 Metai Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2018 2019 2018-12-06, Nr. DĮ-264 Taip
Versija
2019-01-03

Versija
2018-12-20

Versija
2018-12-20
iki sausio 27 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-10 Metai Kuro ir energijos sunaudojimo statistinė ataskaita 2018 2019 2018-12-06, Nr. DĮ-264 Taip
Versija
2019-01-03

Versija
2018-12-20

Versija
2018-12-20
iki vasario 17 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-11 Mėnuo Kuro ir energijos išteklių statistinė ataskaita 2019 2019 2016-12-27, Nr.DĮ-303 Taip
Versija
2018-01-31

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-12 Mėnuo Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2019 2019 2016-12-27, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-14 Mėnuo Durpių ir durpių briketų balanso statistinė ataskaita 2019 2019 2016-01-06, Nr. DĮ-3 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-15 Mėnuo Gamtinių dujų balanso statistinė ataskaita 2019 2019 2016-12-27, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-16 Mėnuo Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2019 2019 2016-12-27, Nr. DĮ-303 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-17 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo statistinė ataskaita 2019 2019 DĮ-309 2018-12-28 Taip
Versija
2019-02-01

Versija
2019-02-01

Versija
2019-02-01
iki 14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
ENP-01 Vienkartinė Kuro ir energijos sunaudojimo pramonėje statistinė ataskaita 2018 2019 2018-12-06, Nr. DĮ-265 Taip
Versija
2019-01-09

Versija
2018-12-20

Versija
2018-12-20
iki vasario 15 d. ataskaitiniams metams pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
F-01 Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2018 2019 2018-12-28 Nr. DĮ-310 Taip
Versija
2019-04-16

Versija
2019-01-09

Versija
2019-01-09
iki birželio 10 d. Irina Guskova 2364626
F-01 Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2019 2019 2017-03-14, DĮ-78 Taip
Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-01 (detali) Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2018 2019 2018-12-28 Nr. DĮ-310 Taip
Versija
2019-01-09

Versija
2019-01-09
iki birželio 30 d. El. formos šabloną rasite prisijungę prie e.statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą. Irina Guskova 2364626
F-01 (sutrumpinta) Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita (sutrumpinta) 2019 2019 2017-03-14, DĮ-78 Taip
Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-02 Metai Draudimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2018 2019 2017-03-06, Nr. DĮ-72 Taip
Versija
2018-03-31

Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31
iki gegužės 2 d. Vera Bevziuk 2364793
F-03 Metai Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2018 2019 2017-03-22, Nr. DĮ-85 Taip
Versija
2018-03-31

Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 Ketvirtis Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2019 2016-01-06, Nr. DĮ-4 Taip
Versija
2019-03-07

Versija
2016-06-28

Versija
2016-01-12
Iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 (sutrumpinta) Metai Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės statistinė ataskaita F-03 (sutrumpinta) 2018 2019 2017-03-22, Nr. DĮ-85 Taip
Versija
2018-03-31

Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-06 Ketvirtis Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinė ataskaita 2019 2019 2018-02-28, Nr. DĮ-48. Taip
Versija
2018-03-29

Versija
2018-03-29

Versija
2018-03-29
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Eigirdas Griškevičius 852364730
F-09 Ketvirtis Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita 2019 2019 2014-12-16, Nr. DĮ-355 Taip
Versija
2017-04-04

Versija
2014-12-18

Versija
2015-12-03
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
F-16 Metai Pelno nesiekiančios (narystės) organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinė ataskaita 2018 2019 2016-02-26, Nr.DĮ-47 Taip
Versija
2018-04-12

Versija
2016-03-01

Versija
2016-03-01
iki gegužės 18 d. Loreta Rakutienė 852364754
F-18 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2019 2019 2015-12-04, Nr. DĮ-289 Taip
Versija
2018-03-28

Versija
2015-12-12

Versija
2015-12-12
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Artūras Vaitkevičius (8 5) 2364938