Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
A-01 Mėnuo Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2017 2017 2014-11-07, Nr. DĮ-274 Taip
Versija
2016-01-01

Versija
2014-12-16

Versija
2015-12-16
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-02 Mėnuo Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2017 2017 2014-11-07, Nr. DĮ-274 Taip
Versija
2016-01-01

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-16
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-03 Mėnuo Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2017 2017 2014-11-07, Nr. DĮ-274 Taip
Versija
2016-01-01

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-16
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rita Budreikienė (8 5) 2364656
A-04 Mėnuo Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2017 2017 2014-11-07, Nr. DĮ-274 Taip
Versija
2016-01-01

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-16
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-05 Mėnuo Pramonės įmonių investicijų statistinio tyrimo anketa 2017 2017 2014-11-07, Nr. DĮ-274 Taip
Versija
2017-02-28

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-16
iki balandžio 12 d. ir iki lapkričio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
APL-04 Metai Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinė ataskaita 2016 2017 2015-12-02, Nr. DĮ-278 Taip
Versija
2016-03-22

Versija
2015-12-05

Versija
2015-11-25
iki birželio 10 d. Danguolė Krepštulienė (8 5) 2364951
APR-01 Metai Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinė ataskaita 2016 2017 2016-12-29, Nr. 305 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-03-23
iki kovo 15 d. Snieguolė Bieliauskienė (8 5) 2364941
ATL-01 Metai Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo statistinė ataskaita 2016 2017 Nr. DĮ-93, 2015-04-15 Taip
Versija
2015-04-29

Versija
2015-04-17

Versija
2015-04-17
iki birželio 30 d. Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364991
B-01 Metai Bankų ir kredito unijų statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2016-12-30

Versija
2016-12-30

Versija
2016-12-30
iki kovo 1 d. Alina Norgėlaitė 2361409
DA-01 Ketvirtis Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita 2017 2017 2016-03-01 Nr. DĮ-51
Pakeista
2017-09-25 Nr. DĮ-195
Taip
Versija
2017-11-15

Versija
2016-03-03

Versija
2017-11-15
iki 18 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Sidabrienė (8 5) 2364840
EN-01 Metai Kuro ir energijos balanso statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-26, Nr. DĮ-257
Pakeista
2016-10-12, Nr. DĮ-205
Taip
Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21
iki sausio 25 d. Lidija Liušicyna (8 5) 2364870
EN-03 Metai Elektros energijos paskirstymo statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-26, Nr. DĮ-257
Pakeista
2016-10-12, Nr. DĮ-205
Taip
Versija
2016-01-05

Versija
2015-11-28

Versija
2015-11-28
iki kovo 5 d. Lidija Liušicyna (8 5) 2364870
EN-06 Metai Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2016 2017 2016-11-03, Nr. DĮ-224 Taip
Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21
iki sausio 25 d. Lidija Liušicyna (8 5) 2364870
EN-10 Metai Kuro ir energijos sunaudojimo statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-26, Nr. DĮ-257
Pakeista
2016-10-12, Nr. DĮ-205
Taip
Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21
iki vasario 15 d. Lidija Liušicyna (8 5) 2364870
EN-11 Mėnuo Kuro ir energijos išteklių statistinė ataskaita 2017 2017 2016-12-27, Nr.DĮ-303 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė (8 5) 2364660
EN-12 Mėnuo Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2017 2017 2016-12-27, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė (8 5) 2364660
EN-14 Mėnuo Durpių ir durpių briketų balanso statistinė ataskaita 2017 2017 2016-01-06, Nr. DĮ-3 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė (8 5) 2364660
EN-15 Mėnuo Gamtinių dujų balanso statistinė ataskaita 2017 2017 2016-12-27, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė (8 5) 2364660
EN-16 Mėnuo Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2017 2017 2016-12-27, Nr. DĮ-303 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė (8 5) 2364660
F-01 Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2017-04-25

Versija
2017-04-25

Versija
2017-04-25
iki birželio 10 d. Irina Guskova 2364626
F-01 Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2017-03-14, DĮ-78
Taip
Versija
2017-04-25

Versija
2017-04-25

Versija
2017-04-25
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-01 (sutrumpinta) Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita (sutrumpinta) 2017 2017 Pakeista
2017-03-14, DĮ-78
Taip
Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-02 Metai Draudimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31
iki gegužės 1 d. Alina Norgėlaitė 2361409
F-03 Metai Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2017-05-04

Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31
iki gegužės 1 d. Justina Pščolovska
F-03 Ketvirtis Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2016-06-28

Versija
2016-06-28

Versija
2016-01-12
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Justina Pščolovska
F-03 (sutrumpinta) Metai Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės statistinė ataskaita F-03 (sutrumpinta) 2016 2017 Taip
Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31

Versija
2017-03-31
iki gegužės 1 d. Justina Pščolovska
F-06 Ketvirtis Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinė ataskaita 2017 2017 2014-12-29, Nr. DĮ-401. Pakeista 2016-01-07, Nr. DĮ-1 Taip
Versija
2016-03-30

Versija
2015-01-01

Versija
2016-01-09
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Nina Ščajeva (8 5) 2364639
F-09 Ketvirtis Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2017-04-04

Versija
2014-12-18

Versija
2015-12-03
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Valdas Raudonius 2364695
F-16 Metai Pelno nesiekiančios (narystės) organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2017-04-13

Versija
2016-03-01

Versija
2016-03-01
iki gegužės 17 d. Vanda Binkienė (8 5) 2364744
F-18 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2017 2017 2015-12-04, Nr. DĮ-289 Taip
Versija
2017-04-25

Versija
2015-12-12

Versija
2015-12-12
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Artūras Vaitkevičius (8 5) 2364938
HOT-01 Ketvirtis Apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita 2017 2017 2014-12-10, Nr. DĮ-337 Pakeista 2015-11-27 Nr. DĮ-260 Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-18

Versija
2015-12-03
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Janina Čeponienė (8 5) 2364645
HOT-02 Ketvirtis Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita 2017 2017 2015-12-02, Nr. DĮ-277 Ne
Versija
2015-12-05

Versija
2015-12-05
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Janina Čeponienė (8 5) 2364645
INV-01 Vienkartinė Įmonių inovacinės veiklos tyrimas 2016 2017 Pakeista
2017-03-14, Nr. DĮ-79
Taip
Versija
2017-05-17

Versija
2017-05-17

Versija
2017-05-17
iki rugsėjo 18 d. Daiva Girdauskienė (8 5) 2364785
ITP-01 Metai Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse 2017 2017 Pakeista
2016-12-19, Nr. DĮ -285
Taip
Versija
2017-02-15

Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21
iki balandžio 4 d. Jekaterina Felde (8 5) 2364683
K-02 Metai Radijo ir televizijos veiklos statistinė ataskaita 2016 2017 Pakeista
2016-11-14, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23
iki kovo 2 d. Valentina Samienė 2364738
K-03 Metai Kino filmų rodymo statistinė ataskaita 2016 2017 Pakeista
2016 -11-14, Nr. DĮ-240
Taip
Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23

Versija
2016-12-23
iki vasario 22 d. Valentina Samienė 2364738
K-09 Metai Teatro veiklos statistinė ataskaita 2016 2017 Pakeista
2015-10-22, Nr.DĮ-185
Taip
Versija
2015-12-18

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki vasario 15 d. Valentina Samienė 2364738
KA-01 Vienkartinė Mašinų ir įrenginių kainų statistinė ataskaita 2016 2017 Ne
Versija
2017-04-22

Versija
2017-04-22
gegužės 15 d. Ugnė Kisielytė 2364764
KA-03 Metai Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinė anketa 2016 2017 2015-11-11, Nr. DĮ-212 Taip
Versija
2016-01-08

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki sausio 20 d. Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-04 Ketvirtis Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2014-12-18, DĮ-369 Pakeista 2015-11-26, Nr. DĮ-255
Taip
Versija
2015-11-28

Versija
2014-12-20

Versija
2015-11-28
iki 20 d. ketvirčiui pasibaigus Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-05 Mėnuo Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2015-11-28

Versija
2015-03-20

Versija
2015-11-28
iki 20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-06 Pusmetis Dujų kainų statsitinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2017-07-20

Versija
2017-07-20

Versija
2017-07-20
iki vasario 1 d., iki rugpjūčio 1 d. Virginija Jasionienė 2364712
KA-07 Pusmetis Elektros energijos kainų statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2017-07-20

Versija
2017-07-20

Versija
2017-07-20
iki vasario 1 d., iki rugpjūčio 1 d. Virginija Jasionienė 2364712
KA-08 Mėnuo Gamintoju parduotos pramonės produkcijos kainų statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2017-01-07

Versija
2017-01-07

Versija
2017-01-07
iki ataskaitinio mėn. 22 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-09 Metai Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinė ataskaita 2016 2017 2016-09-22, Nr. DĮ-194 Taip
Versija
2017-10-10

Versija
2017-10-10

Versija
2017-10-10
iki lapkričio 8 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-10 Pusmetis Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinė anketa 2017 2017 Ne
Versija
2014-12-16

Versija
2015-11-25
Kainas registruoja Lietuvos statistikos departamento kainų registratoriai du kartus per metus: balandžio-gegužės mėn. ir spalio-lapkričio mėn. Danutė Saročkienė (8 5) 2364763
KA-11 Mėnuo Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė anketa 2017 2017 Ne
Versija
2015-07-08

Versija
2016-02-26
kainas registruoja kainų registratoriai kiekvieno mėnesio 1-19 d.d. Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-12 Ketvirtis Būsto nuomos kainų statistinė ataskaita 2017 2017 2016-01-06, Nr. DĮ-2 Taip
Versija
2016-04-01

Versija
2016-01-09

Versija
2016-01-09
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Nerijus Bitinas (8 5) 2361415
KA-13 Ketvirtis Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinė ataskaita 2017 2017 2015-02-05, DĮ-28 Pakeista 2015-11-26, Nr. DĮ-253 Taip
Versija
2017-01-28

Versija
2017-01-28

Versija
2017-01-28
iki 12 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Rita Viselgaitė (8 5) 2364700
KA-19 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinė ataskaita 2017 2017 2016-01-22, Nr. DĮ-22 Taip
Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-20 Mėnuo Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinė ataskaita 2017 2017 2016-01-22, Nr. DĮ-22 Taip
Versija
2016-03-04

Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-21 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinė ataskaita 2017 2017 2016-01-22, Nr. DĮ-22 Taip
Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02

Versija
2016-02-02
iki 3 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-24 Metai Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2015-11-28

Versija
2014-12-20

Versija
2015-11-28
iki sausio 10 d. Margarita Jakubelskienė (8 5) 2364742
KA-25 Mėnuo Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2016-02-02

Versija
2016-08-11

Versija
2015-11-28
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Margarita Jakubelskienė (8 5) 2364742
KA-26 Ketvirtis Statybos darbų kainų statistinė ataskaita 2017 2017 2016-01-15, Nr. DĮ-12 Taip
Versija
2017-03-17

Versija
2017-03-17

Versija
2017-03-17
iki 20 d. tiriamam mėnesiui pasibaigus (tiriamas kervirčio antrasis mėnuo: vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis) Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KS-01 Ketvirtis Statybos įmonių statistinė ataskaita 2017 2017 2015-11-13, Nr. DĮ-223 Taip
Versija
2017-03-02

Versija
2014-12-04

Versija
2015-11-28
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Tatjana Kučeiko (8 5) 2364643
KS-02 Metai Investicijų statistinė ataskaita 2016 2017 2015-10-22 Nr. DĮ-184 Taip
Versija
2016-01-12

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki kovo 15 d. Natalja Nikitina (8 5) 2364662
KS-02 Ketvirtis Investicijų statistinė ataskaita 2017 2017 2017-01-26 Nr. DĮ-32 Taip
Versija
2017-02-16

Versija
2017-02-16

Versija
2017-02-16
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Natalja Nikitina (8 5) 2364662
MDV-01 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-23, Nr. DĮ-241 Taip
Versija
2017-01-21

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki balandžio 11 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
MI-05 Metai Metalų laužo statistinė ataskaita 2016 2017 Pakeista
2016-11-03 Nr. DĮ - 225
Taip
Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21
iki vasario 8 d. Giedrė Valkauskienė (8 5) 2364640
MT-02 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-23, Nr. DĮ-241 Taip
Versija
2016-02-12

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki gegužės 9 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
P-11 Mėnuo Pramonės įmonės veiklos statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2016-11-22, DĮ-247
Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
P-11 pr. Mėnuo Įmonės vieneto pagal veiklos rūšį statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
P-12 Mėnuo Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
DĮ Nr. 283 2016-12-19
Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Žaneta Gold (8 5) 2364709
PD-11 Mėnuo Gamtinių dujų tiekimo statistinė ataskaita 2017 2017 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
PEG-11 Mėnuo Elektros energijos gamybos statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2016-11-22, DĮ-245
Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
PEP-11 Mėnuo Elektros energijos perdavimo statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2016-11-22, DĮ-245
Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
PET-11 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2016-11-22, DĮ-245
Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
PR-01 Mėnuo Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2017 2017 2015-11-17, Nr. DĮ-230 Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki 10d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laimutė Rimkienė (8 5) 2364617
PR-02 Ketvirtis Prekybos turgavietėse statistinė ataskaita 2017 2017 2014-10-31, Nr. DĮ-255
Pakeista
2015-12-04, Nr. DĮ-291
Taip
Versija
2017-04-01

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-15
iki 7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Nijolė Jakubčionienė 2364667
PR-07 Metai Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2016 2017 2016-12-22, Nr. DĮ-295 Taip
Versija
2017-01-05

Versija
2017-01-04

Versija
2017-01-04
iki vasario 15 d. Alina Ramaškevičienė (8 5) 2364994
PS-01 Metai Kompiuterių paslaugų veiklos įmonių statistinė ataskaita 2016 2017 2016-01-29, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2016-05-03

Versija
2016-02-13

Versija
2016-02-13
iki birželio 10 d. Raisa Blaževič (8 5) 2364655
PS-02 Metai Teisinių paslaugų veiklos įmonių ataskaita 2016 2017 Pakeista
2016-12-19, DĮ-287
Taip
Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08
iki birželio 10 d. Raisa Blaževič (8 5) 2364655
PS-03 Metai Apskaitos, buhalterijos, audito ir konsultacijų mokesčių klausimais veiklos įmonių ataskaita 2016 2017 Pakeista
2016-12-19, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08
iki birželio 10 d. Raisa Blaževič (8 5) 2364655
PS-04 Metai Konsultacijų valdymo klausimais veiklos įmonių ataskaita 2016 2017 Pakeista
2016-12-19, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08

Versija
2017-02-08
iki birželio 10 d. Raisa Blaževič (8 5) 2364655
PS-08 Metai Reklamos paslaugų veiklos įmonių statistinė ataskaita 2016 2017 2016-01-29, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2016-05-03

Versija
2016-02-13

Versija
2016-02-13
iki birželio 10 d. Raisa Blaževič (8 5) 2364655
PS-10 Metai Įdarbinimo veiklos įmonių statistinė ataskaita 2016 2017 2016-01-29, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2016-05-03

Versija
2016-02-13

Versija
2016-02-13
iki birželio 10 d. Raisa Blaževič (8 5) 2364655
PŠ-11 Mėnuo Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2016-11-22, DĮ-245
Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
PS-20 Ketvirtis Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2017 2017 2014-12-16, Nr. DĮ-354 Taip
Versija
2016-02-23

Versija
2014-12-18

Versija
2016-02-23
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Simona Radišauskaitė 2364925
PS-21 Ketvirtis Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2017 2017 2015-12-18, Nr. DĮ-311 Taip
Versija
2016-03-31

Versija
2016-01-07

Versija
2016-01-07
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Raisa Blaževič (8 5) 2364655
PV-11 Mėnuo Vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2016-11-22, DĮ-245
Taip
Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01

Versija
2017-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nina Grebinskaja (8 5) 2364758
R-05 Ketvirtis Informacijos ir ryšių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2017 2017 2014-12-16, Nr. DĮ-354 Taip
Versija
2016-02-23

Versija
2014-12-18

Versija
2016-02-23
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Simona Radišauskaitė 2364925
SOC-01 Metai Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2016-01-01

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki sausio 30 d. Loreta Rakutienė (8 5) 2364754
SOC-02 Metai Globos įstaigos vaikams ir šeimynos statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2016-01-06

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki sausio 30 d. Loreta Rakutienė (8 5) 2364754
SOC-03 Metai Globos įstaigos ir savarankiško gyvenimo namų seneliams ir žmonėms su negalia statistinė ataskaita 2016 2017 Taip
Versija
2016-01-06

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki sausio 30 d. Loreta Rakutienė (8 5) 2364754
SOC-04 Metai Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos statistinė ataskaita 2016 2017 Ne
Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21

Versija
2016-12-21
iki sausio 30 d. Loreta Rakutienė (8 5) 2364754
STR-01 Vienkartinė Streikų statistinė ataskaita 2017 2017 2016-04-15 Nr. DĮ-85 Taip
Versija
2016-04-19

Versija
2016-04-19

Versija
2016-04-19
Įvykus streikui ar įspėjamajam streikui, iki 15 d. jam pasibaigus. Violeta Vilimienė (8 5) 2364850
ŠVF-01 Metai Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2016 2017 2015-10-22, DĮ-188 Taip
Versija
2016-01-09

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki balandžio 13 d. Gražina Žiūrienė (8 5) 2364981
ŠVF-02 Metai Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2016 2017 2015-10-22, Nr. DĮ-188 Taip
Versija
2016-01-12

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki gegužės 4 d. Gražina Žiūrienė (8 5) 2364981
ŠVF-03 Metai Bedrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinė ataskaita 2016 2017 2015-10-22, Nr.DĮ-188 Taip
Versija
2016-01-12

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki gegužės 6 d. Gražina Žiūrienė (8 5) 2364981
TA-02 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais statistinė ataskaita 2017 2017 2015-11-27, Nr. DĮ-261 Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-16

Versija
2015-12-03
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TE-01 Ketvirtis Elektrinio transporto veiklos statistinė ataskaita 2017 2017 Pakeista
2016-12-22, Nr. DĮ-297
Taip
Versija
2017-03-21

Versija
2017-03-21

Versija
2017-03-21
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TG-01 Mėnuo Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita 2017 2017 2015-11-17, Nr. DĮ-228 Taip
Versija
2016-01-30

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-02 Metai Geležinkelių transporto statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-17, Nr. DĮ-227 Taip
Versija
2016-03-09

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki kovo 15 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-03 Ketvirtis Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinė ataskaita 2017 2017 2015-11-17, Nr. DĮ-226 Taip
Versija
2016-02-24

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-06 Mėnuo Keleivių vežimo geležinkelių transportu ataskaita 2017 2017 2015-11-23, Nr. DĮ-239 Taip
Versija
2016-02-01

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki 45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TJ-02 Ketvirtis Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinė ataskaita 2017 2017 2015-12-03, Nr. DĮ-281 Taip
Versija
2015-12-12

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-12
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė (8 5) 2364676
TJU-01 Mėnuo Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinė ataskaita 2017 2017 2015-12-03, Nr. DĮ-281 Ne
Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-12
iki 20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė (8 5) 2364676
TK-02 Metai Vietinės reikšmės automobilių kelių ataskaita 2016 2017 2015-11-17, Nr. DĮ-229
Pakeista
2016-12-22, Nr. DĮ-298
Taip
Versija
2017-01-10

Versija
2017-01-10

Versija
2017-01-10
iki kovo 20 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TKR-01 Savaitė Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinė ataskaita TKR-01 (savaitinė) 2017 2017 2015-12-02, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2016-06-01

Versija
2015-12-04

Versija
2015-12-04
iki 7 d. ataskaitinei savaitei pasibaigus Irina Kočergienė (8 5) 2364996
TO-01 Mėnuo Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais ataskaita 2017 2017 2015-12-03, Nr. DĮ-282 Taip
Versija
2015-12-12

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-12
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė (8 5) 2364676
TO-02 Ketvirtis Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal susisiekimo rūšis statistinė ataskaita 2017 2017 2015-12-03, Nr. DĮ-282 Taip
Versija
2015-12-12

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-12
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė (8 5) 2364676
TO-04 Metai Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal pradinę ir paskirties šalis statistinė ataskaita 2016 2017 2015-12-03, Nr. DĮ-282 Taip
Versija
2015-12-12

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-12
iki vasario 25 d. Dovilė Razbadauskienė (8 5) 2364676
TOU-01 Mėnuo Orlaivių, keleivių ir krovinių oro uostuose statistinė ataskaita 2017 2017 2015-12-03, Nr. DĮ-282 Ne
Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-12
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė (8 5) 2364676
TU-01 Ketvirtis Vidaus vandenų transporto veiklos statistinė ataskaita 2017 2017 2015-11-27, Nr. DĮ-263 Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-09

Versija
2015-12-03
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TU-04 Metai Vidaus vandenų laivybinių kelių ilgio statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-09, Nr. DĮ-205 Taip
Versija
2016-01-21

Versija
2015-11-25

Versija
2015-11-25
iki kovo 25 d. Marija Gulbicka 2364668
TUI-01 Metai Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2016 2017 2016-05-03, Nr. DĮ-100 Taip
Versija
2016-05-27

Versija
2016-05-11

Versija
2016-05-11
iki gegužės 22 d. Elena Blynaitė (8 5) 2364622
TUI-01 Ketvirtis Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2017 2017 2016-03-02, DĮ-54 Taip
Versija
2017-04-01

Versija
2016-03-04

Versija
2016-03-04
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Elena Blynaitė (8 5) 2364622
TUR-01 Metai Kaimo turizmo sodybų apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita 2017 2017 2015-11-27, Nr. DĮ-265 Taip
Versija
2016-10-01

Versija
2016-05-12

Versija
2016-05-05
iki spalio 20 d. Valdas Raudonius 2364695
TUR-02 Ketvirtis Išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketa 2017 2017 Ne
Versija
2014-12-18

Versija
2014-12-18
iki 1 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Linas Naujanis (8 5) 2364984
TUR-04 Ketvirtis Atvykstamojo turizmo statistinė ataskaita 2017 2017 2014-12-19, Nr. DĮ-383 Ne
Versija
2014-12-30

Versija
2014-12-30
iki 1 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Audrius Taraila (8 5) 2364615
TV-01 Ketvirtis Transportavimo vamzdynais ataskaita 2017 2017 2015-11-27, Nr. DĮ-264 Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-10

Versija
2015-12-03
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
Ū-01 Vienkartinė Įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinė anketa 2017 2017 2014-10-13, Nr. DĮ-228
Pakeista
2015-10-22, Nr. DĮ-186
Taip
Versija
2015-12-10

Versija
2015-12-10

Versija
2015-11-25
per 10 d. gavus anketą Sabina Šamina (8 5) 2364767
ŽEL-01 Metai Savivaldybių želdynų statistinė ataskaita 2016 2017 2015-10-22, Nr. DĮ-189 Taip
Versija
2017-01-19

Versija
2017-01-19

Versija
2017-01-19
iki kovo 15 d. Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364991
ŽŪ-15 Mėnuo Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus ir užsienio prekybos statistinė ataskaita 2017 2017 2014-10-31, Nr. DĮ-256, Pakeista 2015-12-03 Nr. DĮ-283 Taip
Versija
2016-01-29

Versija
2015-12-12

Versija
2015-12-12
iki 10 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-16 Metai Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinė ataskaita 2016 2017 2014-10-31, Nr. DĮ-256, Pakeista 2015-12-03 Nr. DĮ-283 Taip
Versija
2015-12-19

Versija
2014-12-04

Versija
2015-12-12
iki sausio mėn. 10 d. d. Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-20 Ketvirtis Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinė ataskaita 2017 2017 2014-12-05, Nr.DĮ-325(teikiama EUR)
Pakeista
2015-11-27, Nr. DĮ-267
Taip
Versija
2015-12-03

Versija
2014-12-09

Versija
2015-12-03
iki 4 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Ana Markova (8 5) 2364987
ŽŪ-24 Ketvirtis Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2017 2017 2016-12-19 Nr. DĮ-284 Taip
Versija
2017-03-28

Versija
2017-03-28

Versija
2017-03-28
5 d. I, II, III ketv. pasibaigus Oksana Sadauskaitė (8 5) 2364993
ŽŪ-25 Metai Pašarų sunaudojimo statistinė ataskaita 2016 2017 2010-10-29, Nr. DĮ-208
Pakeista
2011-11-08, Nr. DĮ-220
Pakeista
2013-11-13, Nr. DĮ-217
Pakeista
2014-10-31, Nr. DĮ-261
Pakeista
2015-12-16, Nr. DĮ-303
Taip
Versija
2015-12-29

Versija
2014-12-09

Versija
2015-12-18
iki vasario 19 d. Snieguolė Bieliauskienė (8 5) 2364941
ŽŪ-26 Metai Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-13, Nr. DĮ-225 Taip
Versija
2016-01-19

Versija
2014-12-03

Versija
2015-11-25
iki vasario 17 d. Oksana Sadauskaitė (8 5) 2364993
ŽŪ-29 Metai Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2017 2017 Nr. DĮ-152, 2017-07-10 Taip
Versija
2017-09-16

Versija
2017-09-16

Versija
2017-09-16
iki lapkričio 30 d. Vanda Gricevič (8 5) 2364961
ŽŪM-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2016 2017 2016-11-09, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2016-12-29

Versija
2016-12-29

Versija
2016-12-29
iki sausio 7 d. Oksana Sadauskaitė (8 5) 2364993
ŽŪP-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-10, Nr. DĮ-208 Taip
Versija
2015-12-29

Versija
2015-11-28

Versija
2015-11-28
iki sausio 15 d. Oksana Sadauskaitė (8 5) 2364993
ŽŪS-09 Metai Medaus ir kmynų supirkimo statistinė ataskaita 2016 2017 2015-12-18 Nr. DĮ-314 Taip
Versija
2015-12-22

Versija
2015-12-22

Versija
2015-12-22
iki sausio 15 d. Audra Šimėnienė (8 5) 2364651
ŽŪS-12 Metai Gyvulių ir paukščių supirkimo ir skerdimo statistinė ataskaita 2016 2017 2015-11-09, DĮ-206 Taip
Versija
2015-12-22

Versija
2015-12-01

Versija
2015-12-01
iki sausio 20 d. Audra Šimėnienė (8 5) 2364651