Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
A-01 Mėnuo Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2021 2021 2020-12-11, Nr. DĮ-360 Taip
Versija
2021-04-07

Versija
2021-01-06

Versija
2021-01-06
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-02 Mėnuo Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2021 2021 2020-12-11, Nr. DĮ-360 Taip
Versija
2021-01-06

Versija
2021-01-06

Versija
2021-01-06
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-03 Mėnuo Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2021 2021 2020-12-11, Nr. DĮ-360 Taip
Versija
2021-01-06

Versija
2021-01-06

Versija
2021-01-06
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-04 Mėnuo Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2021 2021 2020-12-11, Nr. DĮ-360 Taip
Versija
2021-01-06

Versija
2021-01-06

Versija
2021-01-06
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
APL-04 Metai Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinė ataskaita 2020 2021 2020-02-10, Nr. DĮ-68
Pakeista
2021-04-23, Nr. DĮ-117
Taip
Versija
2021-04-28

Versija
2021-04-28

Versija
2021-04-28
iki birželio 10 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
APR-01 Metai Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinė ataskaita 2020 2021 2020-11-11, DĮ-281 Taip
Versija
2020-12-16

Versija
2020-12-16

Versija
2020-12-16
iki kovo 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ATL-01 Metai Atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
Nr. DĮ-93, 2015-04-15
2020-12-17, Nr. DĮ-370
Taip
Versija
2021-03-04

Versija
2021-03-04

Versija
2021-03-04
iki birželio 30 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
B-01 Metai Bankų ir kredito unijų statistinė ataskaita 2020 2021 2020-11-30, DĮ Nr.312 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki kovo 1 d. Laimutė Rimkienė 852364617
DA-01 Ketvirtis Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-03 Nr. DĮ - 323
Taip
Versija
2021-03-18

Versija
2021-03-18

Versija
2021-03-18
iki 18 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Sidabrienė (8 5) 2364840
EN-01 Metai Kuro ir energijos balanso statistinė ataskaita 2020 2021 2020 -12-07, Nr. DĮ-338 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki sausio 25 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-06 Metai Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2020 2021 2020 -12-07, Nr. DĮ-338 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki sausio 25 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-10 Metai Kuro ir energijos sunaudojimo statistinė ataskaita 2020 2021 2020 -12-07, Nr. DĮ-338 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki vasario 15 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-11 Mėnuo Kuro ir energijos išteklių statistinė ataskaita 2021 2021 DĮ 355 220-12-11 Taip
Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-12 Mėnuo Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2021 2021 DĮ355 2020-12-11 Taip
Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-14 Mėnuo Durpių ir durpių briketų balanso statistinė ataskaita 2021 2021 DĮ355 2020-12-11 Taip
Versija
2021-01-31

Versija
2021-01-31

Versija
2021-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-15 Mėnuo Gamtinių dujų balanso statistinė ataskaita 2021 2021 DĮ355 2020-12-11 Taip
Versija
2021-01-31

Versija
2021-01-31

Versija
2021-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-16 Mėnuo Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2021 2021 DĮ355 2020-12-11 Taip
Versija
2021-01-31

Versija
2021-01-31

Versija
2021-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-17 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo statistinė ataskaita 2021 2021 DĮ-356 2020-12-11 Taip
Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01
iki 14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
F-01 Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2021 Taip
Versija
2021-04-16

Versija
2021-04-16

Versija
2021-04-16
iki birželio 10 d. Irina Guskova 2364626
F-01 Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2021 2021 Taip iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-01 (detali) Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2021 Taip
Versija
2021-05-18

Versija
2021-05-18
iki birželio 30 d. El. formos šabloną rasite prisijungę prie e.statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą. Irina Guskova 2364626
F-02 Metai Draudimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2020-12-09, DĮ-348
Taip
Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31
iki gegužės 4 d. Vera Bevziuk 2364793
F-03 Metai Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-28, Nr. DĮ-397 Taip
Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 Ketvirtis Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-28, Nr. DĮ-396 Taip
Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31
Iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 (sutrumpinta) Metai Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės statistinė ataskaita F-03 (sutrumpinta) 2020 2021 2020-12-28, Nr. DĮ-397 Taip
Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-06 Ketvirtis Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinė ataskaita 2021 2021 2020-02-28, Nr. DĮ-92 Taip
Versija
2021-03-23

Versija
2021-03-23

Versija
2021-03-23
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Eigirdas Griškevičius 852364730
F-09 Ketvirtis Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-21, Nr. DĮ-381 Taip
Versija
2021-03-01

Versija
2021-03-01

Versija
2021-03-01
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
F-16 Metai Narystės organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-21, Nr. DĮ-386 Taip
Versija
2021-04-20

Versija
2021-04-20

Versija
2021-04-20
iki gegužės 18 d. Loreta Rakutienė 852364754
F-18 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2021 2021 2020-11-17, Nr. DĮ-288 Taip
Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Artūras Vaitkevičius (8 5) 2364938
HOT-01 Ketvirtis Apgyvendinimo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-27 DĮ-373
Taip
Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danguolė Kamarauskienė 852364645
HOT-01 Mėnuo Apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-27 DĮ-373 Taip
Versija
2021-02-05

Versija
2021-02-05

Versija
2021-02-05
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Danguolė Kamarauskienė 852364645
INV-01 Vienkartinė Inovacinės veiklos tyrimas 2020 2021 Pakeista
2021-02-23, Nr. DĮ-64
Taip
Versija
2021-05-21

Versija
2021-05-21

Versija
2021-05-21
iki rugsėjo 3 d. Daiva Girdauskienė 2364785
ITP-01 Metai Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse 2021 2021 Pakeista
2020-12-21 Nr. DĮ-385
Taip
Versija
2021-02-19

Versija
2021-02-16

Versija
2021-02-16
Iki balandžio 6 d. Lucija Baltrūnienė (8 5) 2364683
K-02 Metai Radijo ir televizijos veiklos statistinė ataskaita 2020 2021 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki kovo 2 d. Juras Naudžius 852364738
K-03 Metai Kino filmų rodymo statistinė ataskaita 2020 2021 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki vasario 22 d. Juras Naudžius 852364738
K-09 Metai Teatro veiklos statistinė ataskaita 2020 2021 2019-12-05, Nr. DĮ-277 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki vasario 15 d. Juras Naudžius 852364738
KA-01 Vienkartinė Mašinų ir įrenginių kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
DĮ-112 2021-04-16
Taip
Versija
2021-04-27

Versija
2021-04-27

Versija
2021-04-27
birželio 1 d. Ugnė Kisielytė-Reches 2364764
KA-03 Metai Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinė anketa 2020 2021 2020-12-28, Nr. DĮ-394 Taip
Versija
2021-01-05

Versija
2021-01-05

Versija
2021-01-05
iki sausio 20 d. Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-04 Ketvirtis Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2021 2021 2020 m. gruodžio 28 d. Nr. DĮ-395, Pakeista 2020-01-13, Nr. DĮ-14 Taip
Versija
2021-07-09

Versija
2021-03-11

Versija
2021-03-11
iki 20 d. ketvirčiui pasibaigus Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-05 Mėnuo Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2017-12-20 Nr. DĮ-276 pakeista 2020-12-07 Nr. DĮ-334
Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki kiekvieno ataskaitinio mėnesio 20 d. Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-06 Pusmetis Gamtinių dujų kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-29, Nr. DĮ-400
Taip
Versija
2021-05-21

Versija
2021-05-21

Versija
2021-05-21
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-07 Pusmetis Elektros energijos kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-29, Nr. DĮ-400
Taip
Versija
2021-05-21

Versija
2021-05-21

Versija
2021-05-21
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-08 Mėnuo Gamintoju parduotos pramonės produkcijos kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki ataskaitinio mėn. 22 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-09 Metai Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinė ataskaita 2020 2021 Taip
Versija
2020-10-07

Versija
2020-10-07

Versija
2020-10-07
iki lapkričio 8 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-10 Pusmetis Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinė anketa 2021 2021 2019-10-14 Nr. DĮ-212 Ne
Versija
2021-03-17

Versija
2021-03-17
Kainas registruoja Lietuvos statistikos departamento kainų registratoriai du kartus per metus: balandžio-gegužės mėn. ir spalio-lapkričio mėn. Danutė Saročkienė (8 5) 2364763
KA-11 Mėnuo Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė anketa 2021 2021 2015-11-13, Nr. DĮ-222 pakeista 2019-10-16, Nr. DĮ-217 Ne
Versija
2015-07-08

Versija
2016-02-26
kainas registruoja kainų registratoriai kiekvieno mėnesio 1-16 d.d. Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-12 Ketvirtis Būsto nuomos kainų statistinė ataskaita 2021 2021 2020-11-19 Nr. DĮ-293 Taip
Versija
2021-03-01

Versija
2021-03-01

Versija
2021-03-01
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Viktorija Liubinienė 852364762
KA-13 Ketvirtis Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-21, DĮ-383, Pakeista 2020-01-13, Nr. DĮ-15
Taip
Versija
2021-03-30

Versija
2021-03-30

Versija
2021-03-30
iki 12 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Rita Viselgaitė 2364700
KA-19 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2021-01-06, Nr. DĮ-7
Taip
Versija
2021-01-28

Versija
2021-01-28

Versija
2021-01-28
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-20 Mėnuo Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2021-01-06, Nr. DĮ-7
Taip
Versija
2021-01-26

Versija
2021-01-26

Versija
2021-01-26
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-21 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2021-01-06, Nr. DĮ-7
Taip
Versija
2021-01-26

Versija
2021-01-26

Versija
2021-01-26
iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-24 Metai Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2020-12-04,Nr.DĮ-332
Taip
Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22
iki sausio 10 d. Aira Šakūrienė 852364742
KA-25 Mėnuo Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-04 Nr.DĮ-333
Taip
Versija
2021-01-27

Versija
2021-01-27

Versija
2021-01-27
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Aira Šakūrienė 852364742
KA-26 Ketvirtis Statybos darbų kainų statistinė ataskaita 2021 2021 2020-11-19 Nr. DĮ-294 Taip
Versija
2021-02-27

Versija
2021-02-27

Versija
2021-02-27
iki 20 d. tiriamam mėnesiui pasibaigus (tiriamas ketvirčio antrasis mėnuo: vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis) Viktorija Liubinienė 852364762
KS-01 Mėnuo Statybos įmonės statistinė ataskaita 2021 2021 Taip
Versija
2021-02-04

Versija
2021-01-26

Versija
2021-01-26
iki 20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Tatjana Kučeiko 852364643
KS-02 Metai Investicijų statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-30 DĮ-407 Taip
Versija
2021-01-14

Versija
2021-01-14

Versija
2021-01-14
iki kovo 15 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
KS-02 Ketvirtis Investicijų statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-30 Nr. DĮ-406 Taip
Versija
2021-03-26

Versija
2021-03-26

Versija
2021-03-26
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
MDV-01 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2021-01-04, DĮ-3
Taip
Versija
2021-03-17

Versija
2021-03-17

Versija
2021-03-17
iki balandžio 9 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
MI-05 Metai Metalų laužo statistinė ataskaita 2020 2021 2020 -12-07, Nr. DĮ-337 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki vasario 10 d. Arvydas Andreikėnas 852364633
MT-02 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2021-01-13, DĮ-14
Taip
Versija
2021-04-02

Versija
2021-03-30

Versija
2021-03-30
iki gegužės 7 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
MVG-02 Vienkartinė Dirbančių asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimo statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
Nr. DĮ-379 2020-12-18
Taip
Versija
2021-05-01

Versija
2021-05-01

Versija
2021-05-01
birželio 7 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
P-11 Mėnuo Pramonės įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
P-11 pr. Mėnuo Įmonės vieneto pagal veiklos rūšį statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
P-12 Mėnuo Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
DĮ Nr. 301 2020-11-23
Taip
Versija
2021-02-07

Versija
2021-02-05

Versija
2021-02-05
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Žaneta Gold (8 5) 2364709
PD-11 Mėnuo Gamtinių dujų tiekimo statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PEG-11 Mėnuo Elektros energijos gamybos statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PEP-11 Mėnuo Elektros energijos perdavimo statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PET-11 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PR-01 Mėnuo Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2021 2021 2020-11-19, Nr. DĮ-295 Taip
Versija
2021-02-01

Versija
2021-01-09

Versija
2021-01-09
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Alina Ramaškevičienė (8 5) 2364994
PR-07 Metai Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2020 2021 2020-11-30, DĮ Nr.313 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki vasario 15 d. Laimutė Rimkienė 852364617
PR-13 Metai Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos sudėties statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-11, Nr. DĮ-354 Taip
Versija
2021-01-07

Versija
2021-01-07

Versija
2021-01-07
iki vasario 15 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-01 Metai Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2020 2021 2021-01-14, Nr. DĮ-17 Taip
Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-02 Metai Teisinių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2020 2021 2021-01-19 Nr. DĮ-23 Taip
Versija
2021-03-04

Versija
2021-03-04

Versija
2021-03-04
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-03 Metai Apskaitos, buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2020 2021 2021-01-19 Nr. DĮ-23 Taip
Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-04 Metai Valdymo konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros ataskaita 2020 2021 2021-01-19 Nr. DĮ-23 Taip
Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-08 Metai Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2020 2021 2021-01-14 Nr. DĮ-17 Taip
Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-10 Metai Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2020 2021 2021-01-14 Nr. DĮ-17 Taip
Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PŠ-11 Mėnuo Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PS-20 Ketvirtis Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-21, Nr. DĮ-382
Taip
Versija
2021-03-23

Versija
2021-03-23

Versija
2021-03-23
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655
PS-21 Ketvirtis Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-21, Nr. DĮ-382
Taip
Versija
2021-03-17

Versija
2021-03-17

Versija
2021-03-17
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655
PV-11 Mėnuo Vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-11-19, DĮ-297
Taip
Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02

Versija
2021-02-02
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
SOC-01 Metai Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-22, Nr. DĮ-387 Taip
Versija
2021-01-07

Versija
2021-01-07

Versija
2021-01-07
iki sausio 29 d. Loreta Rakutienė 852364754
SOC-07 Metai Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-22, Nr. DĮ-388 Taip
Versija
2021-01-09

Versija
2021-01-09

Versija
2021-01-09
iki sausio 31 d. Loreta Rakutienė 852364754
STRL-01 Vienkartinė Streikų ir lokautų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-28 Nr. DĮ-399
Taip
Versija
2021-03-23

Versija
2021-03-23

Versija
2021-03-23
iki 15 d. streikui ar lokautui pasibaigus Violeta Fikert 852364852
ŠVF-01 Metai Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
Nr.DĮ-302, 2020-11-24
Taip
Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04
pateikiama iki balandžio 13 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-02 Metai Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
Nr. DĮ-302, 2020-11-24
Taip
Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04
iki gegužės 4 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-03 Metai Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
Nr. DĮ-302,2020-11-24
Taip
Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04
iki gegužės 6 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
TA-02 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais statistinė ataskaita 2021 2021 Taip iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TAE-01 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2021-01-13, Nr. DĮ-15
Taip
Versija
2021-03-03

Versija
2021-03-03

Versija
2021-03-03
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TG-01 Mėnuo Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-01, Nr. DĮ-316
Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-02 Metai Geležinkelių transporto statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2020-12-01, Nr. DĮ-317
Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki kovo 15 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-03 Ketvirtis Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-01, Nr. DĮ-320
Taip
Versija
2021-02-06

Versija
2021-02-06

Versija
2021-02-06
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-06 Mėnuo Keleivių vežimo geležinkelių transportu ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-01, Nr. DĮ-316
Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki 45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-07 Vienkartinė Kovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu pagal ES šalių regionus ir traukinių eismo geležinkelių tinklais statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2020-12-01, Nr. DĮ-318
Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki rugsėjo 30 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TJ-02 Ketvirtis Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-11, Nr. DĮ-357 Taip
Versija
2021-02-27

Versija
2021-02-27

Versija
2021-02-27
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TJU-01 Mėnuo Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-11, DĮ-358 Ne
Versija
2021-02-10

Versija
2021-02-10
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TK-02 Metai Vietinės reikšmės automobilių kelių ataskaita 2020 2021 Pakeista
2020-12-03, Nr. DĮ-325
Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki kovo 20 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TKR-01 Savaitė Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista 2020-12-09, DĮ - 344 Taip
Versija
2021-07-01

Versija
2021-07-01

Versija
2021-01-05
iki 7 d. ataskaitinei savaitei pasibaigus Irina Kočergienė 852364996
TO-01 Mėnuo Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais ataskaita 2021 2021 2020-12-11, DĮ-359 Taip
Versija
2021-02-10

Versija
2021-02-10

Versija
2021-02-10
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TOU-01 Mėnuo Orlaivių, keleivių ir krovinių oro uostuose statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-11, DĮ-359 Ne
Versija
2021-02-10

Versija
2021-02-10
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TU-01 Ketvirtis Vidaus vandenų transporto veiklos statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-03, DĮ-326
Taip
Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TU-04 Metai Vidaus vandenų laivybinių kelių ilgio statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2020-12-03, Nr. DĮ-325
Taip
Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04
iki kovo 20 d. Marija Gulbicka 2364668
TUI-01 Metai Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista 2020 m. vasario 17 d., Nr. DĮ-81 Taip
Versija
2021-01-14

Versija
2021-01-14

Versija
2021-01-14
iki gegužės 20 d. Lina Volbikaitė 852364682
TUI-01 Ketvirtis Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2021 2021 Pakeista 2020-02-17, DĮ-81 Taip
Versija
2021-03-19

Versija
2021-03-19

Versija
2021-03-19
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Lina Volbikaitė 852364682
TV-01 Ketvirtis Transportavimo vamzdynais ataskaita 2021 2021 Pakeista
2020-12-03, DĮ-327
Taip
Versija
2021-03-02

Versija
2021-03-02

Versija
2021-03-02
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
Ū-01 Vienkartinė Įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinė anketa 2021 2021 2019-10-23, Nr. DĮ-218 Taip
Versija
2021-04-02

Versija
2021-04-02

Versija
2019-11-14
per 10 d. gavus anketą Anžela Šimkienė 852364776
VPU-01 Vienkartinė Tarptautinio verslo organizavimo ir verslo funkcijų perkėlimo į užsienį statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2021-03-08 Nr. DĮ-84
Taip
Versija
2021-04-01

Versija
2021-04-01

Versija
2021-04-01
Pateikiama iki balandžio 15 d. Vera Bevziuk 2364793
ŽEL-01 Metai Savivaldybių želdynų statistinė ataskaita 2020 2021 Pakeista
2020-01-10, Nr. DĮ-10
2020-12-18, Nr. DĮ-379
Taip
Versija
2021-02-07

Versija
2021-02-07

Versija
2021-02-07
iki kovo 15 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
ŽŪ-15 Mėnuo Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinė ataskaita 2021 2021 2020-12-01, Nr. DĮ-315 Taip
Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01

Versija
2021-02-01
iki 10 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-16 Metai Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-01, Nr. DĮ-319 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki sausio mėn. 10 d. d. Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-20 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinė ataskaita 2021 2021 2020-11-13, Nr. DĮ-287 Taip
Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09

Versija
2021-03-09
iki 10 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Ana Markova (8 5) 2364987
ŽŪ-24 Ketvirtis Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2021 2021 2020-02-13, Nr. DĮ-78 Taip
Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31

Versija
2021-03-31
5 d. I, II, III ketv. pasibaigus Melvin Shor 2364993
ŽŪ-25 Metai Pašarų sunaudojimo statistinė ataskaita 2020 2021 2020-11-10, DĮ-279 Taip
Versija
2020-12-16

Versija
2020-12-16

Versija
2020-12-16
iki vasario 19 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ŽŪ-26 Metai Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-04, Nr.DĮ-331 Taip
Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16
iki vasario 17 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪ-29 Metai Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2021 2021 Nr. DĮ-139, 2021-05-12 Taip
Versija
2021-05-25

Versija
2021-05-25
iki lapkričio 30 d. Vanda Gricevič (8 5) 2364961
ŽŪM-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-04, Nr. DĮ-329 Taip
Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22
iki sausio 7 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪP-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos statistinė ataskaita 2020 2021 2020-12-04, Nr. DĮ-329 Taip
Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16
iki sausio 15 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪS-09 Metai Medaus ir kmynų supirkimo statistinė ataskaita 2020 2021 2020-11-18, DĮ-291 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki sausio 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941