Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
A-01 Mėnuo Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2022 2022 2021-12-28, Nr. DĮ-373 Taip
Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė +37065081051
A-02 Mėnuo Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2022 2022 2021-12-28, Nr. DĮ-373 Taip
Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė +37065081051
A-03 Mėnuo Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2022 2022 2021-12-28, Nr. DĮ-373 Taip
Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė +37065270987
A-04 Mėnuo Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2022 2022 2021-12-28, Nr. DĮ-373 Taip
Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė +37065270987
APL-04 Metai Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinė ataskaita 2021 2022 2021-04-23, Nr. DĮ-117 Taip
Versija
2022-04-14

Versija
2022-04-14

Versija
2022-04-14
iki birželio 10 d. Aleksandras Kaplanovskis +37065074665
APR-01 Metai Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-08, DĮ-324 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki kovo 15 d. Snieguolė Bieliauskienė +37068146949
B-01 Metai Bankų ir kredito unijų statistinė ataskaita 2021 2022 2022-01-10, DĮ Nr.11 Taip
Versija
2022-01-18

Versija
2022-01-18

Versija
2022-01-18
iki kovo 1 d. Raminta Venckuvienė
DA-01 Ketvirtis Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-20 Nr. DĮ-352
Taip
Versija
2022-03-25

Versija
2022-03-25

Versija
2022-03-25
iki 18 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Kripienė +37065221924
EN-01 Metai Kuro ir energijos balanso statistinė ataskaita 2021 2022 2020 -12-07, Nr. DĮ-338 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki sausio 25 d. Vanda Elžbieta Avlas +37065023279
EN-06 Metai Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2021 2022 2020 -12-07, Nr. DĮ-338 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki sausio 25 d. Vanda Elžbieta Avlas +37065023279
EN-10 Metai Kuro ir energijos sunaudojimo statistinė ataskaita 2021 2022 2020 -12-07, Nr. DĮ-338 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki vasario 15 d. Vanda Elžbieta Avlas +37065023279
EN-11 Mėnuo Kuro ir energijos išteklių statistinė ataskaita 2022 2022 DĮ 306 2021-11-30 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė +37065042861
EN-12 Mėnuo Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2022 2022 DĮ 306 2021-11-30 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė +37065042861
EN-14 Mėnuo Durpių ir durpių briketų balanso statistinė ataskaita 2022 2022 DĮ 306 2021-11-30 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė +37065042861
EN-15 Mėnuo Gamtinių dujų balanso statistinė ataskaita 2022 2022 DĮ 306 2021-11-30 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė +37065042861
EN-16 Mėnuo Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2022 2022 DĮ 306 2021-11-30 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė +37065042861
EN-17 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo statistinė ataskaita 2022 2022 DĮ 306 2021-11-30 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė +37065042861
F-01 Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2022 Taip
Versija
2022-04-15

Versija
2022-04-15

Versija
2022-04-15
iki birželio 10 d. Svetlana Tomaševa +37065652913
F-01 (detali) Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2022 Taip
Versija
2022-04-15

Versija
2022-04-15
iki birželio 30 d. El. formos šabloną rasite prisijungę prie e.statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą. Svetlana Tomaševa +37065652913
F-02 Metai Draudimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2022 Pakeista
2021-12-15, DĮ-337
Taip
Versija
2022-03-30

Versija
2022-03-30

Versija
2022-03-30
iki gegužės 4 d. Raminta Venckuvienė
F-03 Metai Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2021 2022 2022-01-19, DĮ-20 Taip
Versija
2022-03-31

Versija
2022-03-31

Versija
2022-03-31
iki gegužės 2 d. Raminta Venckuvienė
F-03 Ketvirtis Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2022 2022 2021-12-23, Nr. DĮ-364 Taip
Versija
2022-03-30

Versija
2022-03-30

Versija
2022-03-30
Iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Raminta Venckuvienė
F-03 (sutrumpinta) Metai Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės statistinė ataskaita F-03 (sutrumpinta) 2021 2022 2022-01-19, Nr. DĮ-20 Taip
Versija
2022-03-31

Versija
2022-03-31

Versija
2022-03-31
iki gegužės 2 d. Raminta Venckuvienė
F-06 Ketvirtis Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinė ataskaita 2022 2022 Taip
Versija
2022-03-23

Versija
2022-03-23

Versija
2022-03-23
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Eigirdas Griškevičius +37065042071
F-09 Ketvirtis Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita 2022 2022 2021-11-26, Nr. DĮ-294 Taip
Versija
2022-03-01

Versija
2022-03-01

Versija
2022-03-01
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė +37065640538
F-16 Metai Narystės organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinė ataskaita 2021 2022 2021-11-29, Nr. DĮ-301 Taip
Versija
2022-03-25

Versija
2022-03-25

Versija
2022-03-25
iki gegužės 18 d. Diana Grigaravičiūtė +37065392646
F-18 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2022 2022 2021-12-20, Nr. DĮ-348 Taip
Versija
2022-03-26

Versija
2022-03-26

Versija
2022-03-26
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Artūras Vaitkevičius +37069947364
HOT-01 Ketvirtis Apgyvendinimo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2022 2022 2020-12-27 DĮ-373 Taip
Versija
2022-03-04

Versija
2022-03-04

Versija
2022-03-04
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danguolė Kamarauskienė +37063010789
HOT-01 Mėnuo Apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita 2022 2022 2020-12-27 DĮ-373 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Danguolė Kamarauskienė +37063010789
ITP-01 Metai Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse 2022 2022 Pakeista
2021-12-21 Nr. DĮ-354
Taip
Versija
2022-02-18

Versija
2022-02-18

Versija
2022-02-18
Iki balandžio 6 d. Lucija Baltrūnienė +37068139009
ITP-02 Metai Informacinių technologijų panaudojimas valstybės valdymo institucijose 2022 2022 Pakeista
2021-12-22 Nr. DĮ-356
Taip
Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03
iki kovo 10 d. Daina Saulienė +37061061299
K-02 Metai Radijo ir televizijos veiklos statistinė ataskaita 2021 2022 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki kovo 2 d. Juras Naudžius +37065368652
K-03 Metai Kino filmų rodymo statistinė ataskaita 2021 2022 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki vasario 22 d. Juras Naudžius +37065368652
K-09 Metai Teatro veiklos statistinė ataskaita 2021 2022 2019-12-05, Nr. DĮ-277 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki vasario 15 d. Juras Naudžius +37065368652
KA-03 Metai Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinė anketa 2021 2022 2020-12-28, Nr. DĮ-394 Taip
Versija
2021-01-05

Versija
2021-01-05

Versija
2021-01-05
iki sausio 20 d. Žanna Tyškevič +37065646865
KA-04 Ketvirtis Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Taip
Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29
iki 20 d. ketvirčiui pasibaigus Žanna Tyškevič +37065646865
KA-05 Mėnuo Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2020-12-07 Nr. DĮ-334 pakeista2021-11-23 Nr. DĮ-284
Taip
Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30
iki kiekvieno ataskaitinio mėnesio 20 d. Dalia Skirelienė +37060592163
KA-06 Pusmetis Gamtinių dujų kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-28, Nr. DĮ-369
Taip
Versija
2022-04-07

Versija
2022-04-07

Versija
2022-04-07
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė +37063618612
KA-07 Pusmetis Elektros energijos kainų statistinė ataskaita 2022 2022 2020-12-29, Nr. DĮ-400 Taip
Versija
2022-04-07

Versija
2022-04-07

Versija
2022-04-07
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė +37063618612
KA-08 Mėnuo Gamintoju parduotos pramonės produkcijos kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Taip
Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05

Versija
2022-01-05
iki ataskaitinio mėn. 22 d. Regina Burneikienė +37063483124
KA-09 Metai Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinė ataskaita 2021 2022 Taip
Versija
2021-10-08

Versija
2021-10-08

Versija
2021-10-08
iki lapkričio 8 d. Regina Burneikienė +37063483124
KA-10 Pusmetis VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ REGISTRAVIMO PERKAMOSIOS GALIOS PARITETŲ PROGRAMAI 0000 M. 0 PUSMEČIO STATISTINĖ ANKETA KA-10 (PUSMETINĖ) 2022 2022 Pakeista
2021-12-10 Nr. DĮ-330
Ne
Versija
2021-12-18

Versija
2021-12-18
Kainas registruoja Lietuvos statistikos departamento kainų registratoriai du kartus per metus: balandžio-gegužės mėn. ir spalio-lapkričio mėn. Danutė Saročkienė +37069994620
KA-11 Mėnuo Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė anketa 2022 2022 2019-10-16, Nr. DĮ-217 pakeista 2021-12-15, Nr. DĮ-336 Ne
Versija
2021-12-31

Versija
2021-12-31
kainas registruoja kainų registratoriai kiekvieno mėnesio 1-16 d.d. Dalia Skirelienė +37060592163
KA-12 Ketvirtis Būsto nuomos kainų statistinė ataskaita 2022 2022 2020-11-19 Nr. DĮ-293 Taip
Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Viktorija Liubinienė +37063611857
KA-13 Ketvirtis Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-08, DĮ-322, Pakeista 2020-12-21 Nr. DĮ-383
Taip
Versija
2022-04-01

Versija
2022-04-01

Versija
2022-04-01
iki 12 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Rita Viselgaitė +37063359832
KA-19 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-25, Nr. DĮ-293
Taip
Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė +37063522617
KA-20 Mėnuo Statybos įmonės darbuotojų darbo užmokesčio, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-25, Nr. DĮ-293
Taip
Versija
2022-01-28

Versija
2022-01-28

Versija
2022-01-28
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė +37063522617
KA-21 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-25, Nr. DĮ-293
Taip
Versija
2022-01-28

Versija
2022-01-28

Versija
2022-01-28
iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė +37063522617
KA-24 Metai Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-04,Nr.DĮ-332 Taip
Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22
iki sausio 10 d. Aira Šakūrienė +37063160014
KA-25 Mėnuo Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-02 Nr.DĮ-315
Taip
Versija
2022-01-30

Versija
2022-01-30

Versija
2022-01-30
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Aira Šakūrienė +37063160014
KA-26 Ketvirtis Statybos darbų kainų statistinė ataskaita 2022 2022 2020-11-19 Nr. DĮ-294 Taip
Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30
iki 20 d. tiriamam mėnesiui pasibaigus (tiriamas ketvirčio antrasis mėnuo: vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis) Viktorija Liubinienė +37063611857
KS-01 Mėnuo Statybos įmonės statistinė ataskaita 2022 2022 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Tatjana Kučeiko +37065607316
KS-02 Metai Investicijų statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-29 DĮ-378 Taip
Versija
2022-01-12

Versija
2022-01-12

Versija
2022-01-12
iki kovo 15 d. Vilija Bačianskaitė +37068511946
KS-02 Ketvirtis Investicijų statistinė ataskaita 2022 2022 2021-12-29 Nr. DĮ-377 Taip
Versija
2022-03-25

Versija
2022-03-25

Versija
2022-03-25
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė +37068511946
MDV-01 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinė ataskaita 2021 2022 Pakeista
2022-01-03, Nr. DĮ-1
Taip
Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03
iki balandžio 8 d. Loreta Žebuolienė +37065242915
MI-05 Metai Metalų laužo statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-08, Nr. DĮ-326 Taip
Versija
2021-12-24

Versija
2021-12-24

Versija
2021-12-24
iki vasario 10 d. Arvydas Andreikėnas +37065053913
MT-02 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita 2021 2022 Pakeista
2022-01-25, Nr. DĮ-30
Taip
Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03
iki gegužės 9 d. Loreta Žebuolienė +37065242915
MTP-01 Metai Mineralinių trąšų panaudojimas žemės ūkyje 2022 2022 2018-12-13 DĮ-273 Taip iki lapkričio 15 d. Snieguolė Bieliauskienė +37068146949
P-11 Mėnuo Pramonės įmonės veiklos statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
P-11 pr. Mėnuo Įmonės vieneto pagal veiklos rūšį statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
P-12 Mėnuo Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
DĮ-282 2021-11-19
Taip
Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Žana Akramienė +37069943489
PD-11 Mėnuo Gamtinių dujų tiekimo statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-04-22

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
PEG-11 Mėnuo Elektros energijos gamybos statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
PEP-11 Mėnuo Elektros energijos perdavimo statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
PET-11 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
PR-01 Mėnuo Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2022 2022 2021-12-21, Nr. DĮ-351 Taip
Versija
2022-02-16

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Alina Ramaškevičienė +37063619826
PR-07 Metai Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-23, Nr. DĮ-363 Taip
Versija
2022-01-08

Versija
2022-01-08

Versija
2022-01-08
iki vasario 15 d. Viktorija Kovalčis
PS-01 Metai Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-28, Nr. DĮ-371 Taip
Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė +37068549735
PS-05 Metai Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-28, DĮ - 371 Taip
Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė +37068549735
PS-06 Metai Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-28, DĮ - 371 Taip
Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė +37068549735
PS-07 Metai Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-28, DĮ - 371 Taip
Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė +37068549735
PS-08 Metai Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-28, DĮ - 371 Taip
Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė +37068549735
PS-09 Metai Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-28, DĮ - 371 Taip
Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė +37068549735
PS-10 Metai Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-28, DĮ - 371 Taip
Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13

Versija
2022-01-13
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė +37068549735
PŠ-11 Mėnuo Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
PS-20 Ketvirtis Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-28, Dį-374
Taip
Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė +37065633928
PS-21 Ketvirtis Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-28, Nr. DĮ-374
Taip
Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė +37065633928
PV-11 Mėnuo Vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-24, DĮ-285
Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė +37068167217
SOC-01 Metai Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-22, Nr. DĮ-387 Taip
Versija
2021-01-07

Versija
2021-01-07

Versija
2021-01-07
iki sausio 31 d. Loreta Rakutienė +37065402600
SOC-07 Metai Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinė ataskaita 2021 2022 2021-12-20, Nr. DĮ-350 Taip
Versija
2022-01-07

Versija
2022-01-07

Versija
2022-01-07
iki sausio 31 d. Loreta Rakutienė +37065402600
STRL-01 Vienkartinė Streikų ir lokautų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-16 Nr. DĮ-341
Taip
Versija
2021-12-31

Versija
2021-12-31

Versija
2021-12-31
iki 15 d. streikui ar lokautui pasibaigus Violeta Fikert +37063306803
ŠVF-01 Metai Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2021 2022 Pakeista
Nr.281, 2021-11-19
Taip
Versija
2021-12-17

Versija
2021-12-17

Versija
2021-12-17
pateikiama iki balandžio 13 d. Salvinija Chomičienė +37063801071
ŠVF-02 Metai Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2021 2022 Pakeista
Nr.281,2021-11-19
Taip
Versija
2021-12-17

Versija
2021-12-17

Versija
2021-12-17
iki gegužės 4 d. Salvinija Chomičienė +37063801071
ŠVF-03 Metai Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinė ataskaita 2021 2022 Pakeista
Nr. 281, 2021-11-19
Taip
Versija
2021-12-17

Versija
2021-12-17

Versija
2021-12-17
iki gegužės 6 d. Salvinija Chomičienė +37063801071
TAE-01 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2022-03-29, DĮ-89
Taip
Versija
2022-04-01

Versija
2022-04-01

Versija
2022-04-01
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka +37063620195
TG-01 Mėnuo Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-26, Nr. DĮ-296
Taip
Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03

Versija
2022-02-03
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-02 Metai Geležinkelių transporto statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-01, Nr. DĮ-317 Taip
Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08

Versija
2021-01-08
iki kovo 15 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-03 Ketvirtis Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-26, Nr. DĮ-296
Taip
Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-06 Mėnuo Keleivių vežimo geležinkelių transportu ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-11-26, Nr. DĮ-296
Taip
Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03

Versija
2022-03-03
iki 45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TJ-02 Ketvirtis Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinė ataskaita 2022 2022 2021-11-29, Nr. DĮ-300 Taip
Versija
2022-03-01

Versija
2022-03-01

Versija
2022-03-01
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė +37065640538
TJU-01 Mėnuo Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinė ataskaita 2022 2022 2021-11-30, DĮ-304 Ne
Versija
2022-01-26

Versija
2022-01-26
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė +37065640538
TK-02 Metai Vietinės reikšmės automobilių kelių ataskaita 2021 2022 2020-12-03, Nr. DĮ-325 Taip
Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30

Versija
2020-12-30
iki kovo 20 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TKR-01 Savaitė Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinė ataskaita 2022 2022 2021-12-07, DĮ-321 Taip
Versija
2022-02-09

Versija
2022-01-26

Versija
2022-01-26
iki 7 d. ataskaitinei savaitei pasibaigus Irina Kočergienė +37065621163
TO-01 Mėnuo Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais ataskaita 2022 2022 2021-11-30, DĮ-305 Taip
Versija
2022-01-26

Versija
2022-01-26

Versija
2022-01-26
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė +37065640538
TOU-01 Mėnuo Orlaivių, keleivių ir krovinių oro uostuose statistinė ataskaita 2022 2022 2021-11-30, DĮ-305 Ne
Versija
2022-01-26

Versija
2022-01-26
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė +37065640538
TU-01 Ketvirtis Vidaus vandenų transporto veiklos statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-02, DĮ-311
Taip
Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29

Versija
2022-03-29
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka +37063620195
TU-04 Metai Vidaus vandenų laivybinių kelių ilgio statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-03, Nr. DĮ-325 Taip
Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04

Versija
2021-01-04
iki kovo 20 d. Marija Gulbicka +37063620195
TUI-01 Metai Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2021 2022 Pakeista 2021 m. gruodžio 16 d., Nr. DĮ-339 Taip
Versija
2022-01-30

Versija
2022-01-30

Versija
2022-01-30
iki gegužės 20 d. Lina Volbikaitė +37068507139
TUI-01 Ketvirtis Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2022 2022 Pakeista 2020-12-30, DĮ-405 Taip
Versija
2022-04-01

Versija
2022-04-01

Versija
2022-04-01
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Lina Volbikaitė +37068507139
TV-01 Ketvirtis Transportavimo vamzdynais ataskaita 2022 2022 Pakeista
2021-12-02, DĮ-312
Taip
Versija
2022-03-15

Versija
2022-03-15

Versija
2022-03-15
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka +37063620195
Ū-01 Vienkartinė Įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinė anketa 2022 2022 2021-12-23, Nr. DĮ-362 Taip
Versija
2022-01-04

Versija
2022-01-04

Versija
2022-01-04
per 10 d. gavus anketą Anžela Šimkienė +37068981530
Ū-03 Metai Vietos vienetų duomenų atnaujinimo statistinė anketa 2022 2022 2021-12-09, Nr. DĮ-327 Taip
Versija
2022-03-21

Versija
2022-03-21

Versija
2022-03-21
iki balandžio 7 d. (pildoma tik prisijungus prie e. Statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą). Anžela Šimkienė +37068981530
ŽŪ-15 Mėnuo Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinė ataskaita 2022 2022 2021-11-18, Nr. DĮ-280 Taip
Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01

Versija
2022-02-01
iki 10 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Diana Juknevičiūtė +37065210319
ŽŪ-16 Metai Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-01, Nr. DĮ-319 Taip
Versija
2021-12-31

Versija
2021-12-31

Versija
2021-12-31
iki sausio mėn. 10 d. d. Diana Juknevičiūtė +37065210319
ŽŪ-20 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinė ataskaita 2022 2022 2021-12-03, Nr. DĮ-316 Taip
Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30

Versija
2021-12-30
iki 10 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Ana Markova +37068582831
ŽŪ-24 Ketvirtis Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2022 2022 2020-02-13, Nr. DĮ-78 Taip
Versija
2022-03-31

Versija
2022-03-31

Versija
2022-03-31
5 d. I, II, III ketv. pasibaigus Melvin Shor +37065436458
ŽŪ-25 Metai Pašarų sunaudojimo statistinė ataskaita 2021 2022 2020-11-10, DĮ-279 Taip
Versija
2020-12-16

Versija
2020-12-16

Versija
2020-12-16
iki vasario 19 d. Snieguolė Bieliauskienė +37068146949
ŽŪ-26 Metai Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-04, Nr.DĮ-331 Taip
Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16
iki vasario 17 d. Melvin Shor +37065436458
ŽŪ-29 Metai Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2022 2022 Taip iki lapkričio 30 d. Vanda Gricevič +37065267621
ŽŪM-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-04, Nr. DĮ-329 Taip
Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22

Versija
2020-12-22
iki sausio 7 d. Melvin Shor +37065436458
ŽŪP-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos statistinė ataskaita 2021 2022 2020-12-04, Nr. DĮ-329 Taip
Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16

Versija
2021-01-16
iki sausio 15 d. Melvin Shor +37065436458
ŽŪS-09 Metai Medaus ir kmynų supirkimo statistinė ataskaita 2021 2022 2020-11-18, DĮ-291 Taip
Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01

Versija
2021-01-01
iki sausio 15 d. Snieguolė Bieliauskienė +37068146949