Teikimo metai:
Ūkio subjekto pavadinimas:
Ūkio subjekto kodas:
 Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
Santrumpa Periodiškumas Pavadinimas Ataskaitiniai metai Teikimo metai Patvirtinimo data Pildoma „on-line” Elektroninės formos šablonas(ZIP) Forma Teisinis pagrindas, pildymo paaiškinimai Teikimo terminas Atsakingas darbuotojas Telefonas
A-01 Mėnuo Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-02 Mėnuo Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
A-03 Mėnuo Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-04 Mėnuo Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki ataskaitinio mėnesio 12 d. Jurgita Lavrovienė (8 5) 2364932
A-05 Mėnuo Pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo anketa 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki balandžio 12 d. ir iki lapkričio 12 d. Rima Pieviškienė (8 5) 2364644
APL-04 Metai Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinė ataskaita 2019 2020 2015-12-02, Nr. DĮ-278
Pakeista
2020-02-10, Nr. DĮ-68
Taip
Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18
iki birželio 10 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
APR-01 Metai Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinė ataskaita 2019 2020 2019-11-12, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2019-11-30

Versija
2019-11-30

Versija
2019-11-30
iki kovo 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
B-01 Metai Bankų ir kredito unijų statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-04, Nr. DĮ-271 Taip
Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19
iki kovo 1 d. Laimutė Rimkienė 852364617
DA-01 Ketvirtis Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22 Nr. DĮ-251
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-02-13

Versija
2020-02-13
iki 18 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Sidabrienė (8 5) 2364840
EN-01 Metai Kuro ir energijos balanso statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-20, Nr.DĮ- 302 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki sausio 27 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-06 Metai Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki sausio 27 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-10 Metai Kuro ir energijos sunaudojimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-302 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki vasario 17 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
EN-11 Mėnuo Kuro ir energijos išteklių statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-12 Mėnuo Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr. DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-14 Mėnuo Durpių ir durpių briketų balanso statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-15 Mėnuo Gamtinių dujų balanso statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-16 Mėnuo Naftos ir naftos produktų balanso statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr.DĮ-252
Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
EN-17 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 DĮ-17 2020-01-14 Taip
Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31

Versija
2020-01-31
iki 14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Rima Šidlauskienė 852364660
F-01 Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 Taip
Versija
2020-04-15

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki birželio 10 d. Irina Guskova 2364626
F-01 Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2020 2020 2020-01-17,DĮ-20 Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-01 (detali) Metai Įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 Taip
Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki birželio 30 d. El. formos šabloną rasite prisijungę prie e.statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą. Irina Guskova 2364626
F-01 (sutrumpinta) Ketvirtis Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita (sutrumpinta) 2020 2020 2020-01-17, DĮ-20 Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-01-23

Versija
2020-01-23
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vera Bevziuk 2364793
F-02 Metai Draudimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-12, DĮ-74 Taip
Versija
2020-03-25

Versija
2020-03-25

Versija
2020-03-25
iki gegužės 2 d. Vera Bevziuk 2364793
F-03 Metai Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-04, Nr. DĮ-51 Taip
Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 Ketvirtis Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 2020-02-04, Nr. DĮ-56 Taip
Versija
2020-04-01

Versija
2020-04-01

Versija
2020-04-01
Iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
F-03 (sutrumpinta) Metai Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės statistinė ataskaita F-03 (sutrumpinta) 2019 2020 2020-02-04 Nr. DĮ-51 Taip
Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02
iki gegužės 2 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
F-06 Ketvirtis Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinė ataskaita 2020 2020 2018-02-28, Nr. DĮ-48. Taip
Versija
2020-03-13

Versija
2020-03-13

Versija
2020-03-13
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Eigirdas Griškevičius 852364730
F-09 Ketvirtis Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-04, Nr. DĮ-229 Taip
Versija
2020-03-02

Versija
2020-03-02

Versija
2020-03-02
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
F-15 F Metai Finansų įmonės produktų ir paslaugų pirkimo ataskaita 2019 2020 Pakeista
2020-02-14, Nr. DĮ-79
Taip
Versija
2020-05-02

Versija
2020-04-22

Versija
2020-04-22
iki birželio 15 d. Svetlana Tomaševa 2361413
F-15 N Metai Įmonės produktų ir paslaugų pirkimo statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2020-02-14, Nr. DĮ-79
Taip
Versija
2020-05-02

Versija
2020-04-22

Versija
2020-04-22
iki birželio 15 d. Svetlana Tomaševa 2361413
F-16 Metai Pelno nesiekiančios (narystės) organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-26, Nr.DĮ-88 Taip
Versija
2020-04-10

Versija
2020-02-28

Versija
2020-02-28
iki gegužės 18 d. Loreta Rakutienė 852364754
F-18 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinė ataskaita 2020 2020 2015-12-04, Nr. DĮ-289 Taip
Versija
2020-04-15

Versija
2020-03-13

Versija
2020-03-13
iki 32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Artūras Vaitkevičius (8 5) 2364938
HOT-01 Ketvirtis Apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2020-06-20

Versija
2020-05-08

Versija
2020-05-08
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Audrius Taraila 852364616
ITP-01 Metai Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse 2020 2020 Pakeista
2020-01-02 Nr. DĮ-02
Taip
Versija
2020-02-20

Versija
2020-02-15

Versija
2020-02-15
Iki balandžio 6 d. Lucija Baltrūnienė (8 5) 2364683
ITP-02 Metai Informacinių technologijų panaudojimas valstybės valdymo institucijose 2020 2020 2020-01-02 Nr. DĮ - 1 Taip
Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28
iki kovo 16 d. Lucija Baltrūnienė (8 5) 2364683
K-02 Metai Radijo ir televizijos veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki kovo 2 d. Juras Naudžius 852364738
K-03 Metai Kino filmų rodymo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-05, Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2020-01-08

Versija
2020-01-08

Versija
2020-01-08
iki vasario 22 d. Juras Naudžius 852364738
K-09 Metai Teatro veiklos statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-05, Nr. DĮ-277 Taip
Versija
2020-01-10

Versija
2020-01-10

Versija
2020-01-10
iki vasario 15 d. Juras Naudžius 852364738
KA-01 Vienkartinė Mašinų ir įrenginių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Ne
Versija
2017-04-22

Versija
2017-04-22
gegužės 15 d. Viktorija Liubinienė 852364762
KA-03 Metai Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinė anketa 2019 2020 Pakeista
2019-11-12, Nr. DĮ-235
Taip
Versija
2018-01-03

Versija
2018-01-03

Versija
2018-01-03
iki sausio 20 d. Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-04 Ketvirtis Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2014-12-18, DĮ-369 Pakeista 2020-01-13, Nr. DĮ-14 Taip
Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02

Versija
2020-04-02
iki 20 d. ketvirčiui pasibaigus Žanna Tyškevič (8 5) 2364705
KA-05 Mėnuo Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2015-11-13, Nr. DĮ-219 pakeista 2017-12-20 Nr. DĮ-276 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki 20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-06 Pusmetis Gamtinių dujų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2018-06-07, Nr. DĮ-132 Taip
Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-07 Pusmetis Elektros energijos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2018-06-07, Nr. DĮ-132 Taip
Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15

Versija
2020-04-15
iki vasario 15 d., iki rugpjūčio 15 d. Margarita Jakubelskienė 852361415
KA-08 Mėnuo Gamintoju parduotos pramonės produkcijos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2019-10-24 Nr. DĮ-221 Taip
Versija
2020-01-09

Versija
2020-01-09

Versija
2020-01-09
iki ataskaitinio mėn. 22 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-09 Metai Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinė ataskaita 2019 2020 2017-08-30, Nr. DĮ-177 Taip
Versija
2020-10-07

Versija
2020-10-07

Versija
2020-10-07
iki lapkričio 8 d. Regina Burneikienė (8 5) 2364732
KA-10 Pusmetis Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinė anketa 2020 2020 Pakeista
2019-10-14 Nr. DĮ-212
Ne
Versija
2014-12-16

Versija
2015-11-25
Kainas registruoja Lietuvos statistikos departamento kainų registratoriai du kartus per metus: balandžio-gegužės mėn. ir spalio-lapkričio mėn. Danutė Saročkienė (8 5) 2364763
KA-11 Mėnuo Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė anketa 2020 2020 Pakeista
2015-11-13, Nr. DĮ-222 pakeista 2019-10-16, Nr. DĮ-217
Ne
Versija
2015-07-08

Versija
2016-02-26
kainas registruoja kainų registratoriai kiekvieno mėnesio 1-19 d.d. Dalia Skirelienė (8 5) 2364741
KA-12 Ketvirtis Būsto nuomos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2020-02-04 Nr. DĮ-55 Taip
Versija
2020-02-22

Versija
2020-02-22

Versija
2020-02-22
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Viktorija Liubinienė 852364762
KA-13 Ketvirtis Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2016-12-22, DĮ-294, Pakeista 2020-01-13, Nr. DĮ-15 Taip
Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24
iki 12 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Rita Viselgaitė 2364700
KA-19 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-10-24, Nr. DĮ-220
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-20 Mėnuo Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-10-24, Nr. DĮ-220
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-21 Mėnuo Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-10-24, Nr. DĮ-220
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Nijolė Grigaravičienė (8 5) 2364792
KA-24 Metai Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-12-04, Nr. DĮ-272
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki sausio 10 d. Aira Šakūrienė 852364742
KA-25 Mėnuo Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-04, Nr. DĮ-273
Taip
Versija
2020-01-25

Versija
2020-01-25

Versija
2020-01-25
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Aira Šakūrienė 852364742
KA-26 Ketvirtis Statybos darbų kainų statistinė ataskaita 2020 2020 2020-02-04, Nr. DĮ-53 Taip
Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21
iki 20 d. tiriamam mėnesiui pasibaigus (tiriamas ketvirčio antrasis mėnuo: vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis) Viktorija Liubinienė 852364762
KS-01 Ketvirtis Statybos įmonių statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2020-02-04, Nr. DĮ-50
Taip
Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Tatjana Kučeiko (8 5) 2364643
KS-02 Metai Investicijų statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-10 DĮ-12 Taip
Versija
2020-01-14

Versija
2020-01-14

Versija
2020-01-14
iki kovo 15 d. Vilija Bačianskaitė 2364672
KS-02 Ketvirtis Investicijų statistinė ataskaita 2020 2020 2020-01-13 d. Nr. DĮ-16 Taip
Versija
2020-03-10

Versija
2020-03-10

Versija
2020-03-10
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Vilija Bačianskaitė 2364672
MDV-01 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-05, Nr. DĮ-60 Taip
Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki balandžio 10 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
MI-05 Metai Metalų laužo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-16, Nr. DĮ-292 Taip
Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04

Versija
2020-01-04
iki vasario 10 d. Vanda Elžbieta Avlas 2364870
MT-02 Metai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-02-26, DĮ-86 Taip
Versija
2020-03-31

Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki gegužės 9 d. Loreta Žebuolienė (8 5) 2364673
P-11 Mėnuo Pramonės įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
P-11 pr. Mėnuo Įmonės vieneto pagal veiklos rūšį statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
P-12 Mėnuo Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinė ataskaita 2020 2020 DĮ Nr. 238 2019-11-13 Taip
Versija
2020-04-04

Versija
2020-02-04

Versija
2020-02-04
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Žaneta Gold (8 5) 2364709
PD-11 Mėnuo Gamtinių dujų tiekimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PEG-11 Mėnuo Elektros energijos gamybos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PEP-11 Mėnuo Elektros energijos perdavimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-20

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PET-11 Mėnuo Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PR-01 Mėnuo Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-12, Nr. DĮ-234 Taip
Versija
2020-01-25

Versija
2020-01-25

Versija
2020-01-25
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Alina Ramaškevičienė (8 5) 2364994
PR-07 Metai Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita 2019 2020 2019-12-04 Nr. DĮ-270 Taip
Versija
2019-12-05

Versija
2019-12-05

Versija
2019-12-05
iki vasario 15 d. Laimutė Rimkienė 852364617
PS-01 Metai Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-05 Metai Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-06 Metai Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-07 Metai Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-08 Metai Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-09 Metai Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PS-10 Metai Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinė ataskaita 2019 2020 2020-01-21, Nr. DĮ-25 Taip
Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05

Versija
2020-02-05
iki birželio 10 d. Nijolė Jakubčionienė 852364667
PŠ-11 Mėnuo Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
PS-20 Ketvirtis Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655
PS-21 Ketvirtis Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655
PV-11 Mėnuo Vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-11-20, DĮ-246
Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Lina Kiškienė (8 5) 2364797
R-05 Ketvirtis Informacijos ir ryšių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-287
Taip
Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20

Versija
2020-03-20
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Danutė Geležauskaitė (8 5) 2364655
SOC-01 Metai Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-12, Nr. DĮ-236
Taip
Versija
2020-01-01

Versija
2020-01-01

Versija
2020-01-01
iki sausio 29 d. Loreta Rakutienė 852364754
SOC-07 Metai Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinė ataskaita 2019 2020 Nr. DĮ-304, 2019-12-20 Taip
Versija
2020-01-09

Versija
2020-01-07

Versija
2020-01-07
iki sausio 31 d. Loreta Rakutienė 852364754
STRL-01 Vienkartinė Streikų ir lokautų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-17 Nr. DĮ-293
Taip
Versija
2020-01-16

Versija
2020-01-16

Versija
2020-01-16
iki 15 d. streikui ar lokautui pasibaigus Violeta Fikert 852364852
ŠVF-01 Metai Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-14, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
pateikiama iki balandžio 13 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-02 Metai Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-14, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki gegužės 3 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
ŠVF-03 Metai Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-14, Nr. DĮ-239
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki gegužės 6 d. Salvinija Chomičienė (8 5) 2364981
TA-02 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais statistinė ataskaita 2020 2020 Taip iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TAE-01 Ketvirtis Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2019-12-16, Nr. DĮ-291
Taip
Versija
2020-06-18

Versija
2020-03-24

Versija
2020-03-24
iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TG-01 Mėnuo Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2020-02-04

Versija
2020-02-04

Versija
2020-02-04
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-02 Metai Geležinkelių transporto statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-28, Nr. DĮ-262
Taip
Versija
2019-12-21

Versija
2019-12-21

Versija
2019-12-21
iki kovo 15 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-03 Ketvirtis Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinė ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2020-03-04

Versija
2020-03-04

Versija
2020-03-04
iki 40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TG-06 Mėnuo Keleivių vežimo geležinkelių transportu ataskaita 2020 2020 Taip
Versija
2020-01-15

Versija
2020-01-01

Versija
2020-01-01
iki 45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TJ-02 Ketvirtis Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-26, Nr. DĮ-258 Taip
Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21

Versija
2020-02-21
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TJU-01 Mėnuo Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-22, DĮ-250 Ne
Versija
2020-03-03

Versija
2020-03-03
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TK-02 Metai Vietinės reikšmės automobilių kelių ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr. DĮ-249
Taip
Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24

Versija
2020-01-24
iki kovo 20 d. Laima Niaurienė (8 5) 2364686
TKR-01 Savaitė Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinė ataskaita 2020 2020 2019-10-16, DĮ-216 Taip
Versija
2020-08-27

Versija
2019-12-17

Versija
2019-12-17
iki 7 d. ataskaitinei savaitei pasibaigus Irina Kočergienė 852364996
TO-01 Mėnuo Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais ataskaita 2020 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-303 Taip
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TOU-01 Mėnuo Orlaivių, keleivių ir krovinių oro uostuose statistinė ataskaita 2020 2020 2019-12-20, Nr. DĮ-303 Ne
Versija
2020-02-01

Versija
2020-02-01
iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Dovilė Razbadauskienė 852364676
TU-01 Ketvirtis Vidaus vandenų transporto veiklos statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista
2020-02-05, Nr. DĮ-58
Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-03-24

Versija
2020-03-24
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
TU-04 Metai Vidaus vandenų laivybinių kelių ilgio statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista
2019-11-22, Nr. DĮ- 249
Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki kovo 20 d. Marija Gulbicka 2364668
TUI-01 Metai Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2019 2020 Pakeista 2020 m. vasario 17 d., Nr. DĮ-81 Taip
Versija
2020-04-03

Versija
2020-04-03

Versija
2020-04-03
iki gegužės 20 d. Lina Volbikaitė 852364682
TUI-01 Ketvirtis Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita 2020 2020 Pakeista 2020-02-17, DĮ-81 Taip
Versija
2020-04-08

Versija
2020-04-08

Versija
2020-04-08
iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Lina Volbikaitė 852364682
TV-01 Ketvirtis Transportavimo vamzdynais ataskaita 2020 2020 Pakeista
2020-02-05, Nr. DĮ-62
Taip
Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18

Versija
2020-03-18
iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Marija Gulbicka 2364668
Ū-01 Vienkartinė Įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinė anketa 2020 2020 2019-10-23, Nr. DĮ-218 Taip
Versija
2019-11-14

Versija
2019-11-14

Versija
2019-11-14
per 10 d. gavus anketą Sabina Šamina (8 5) 2364767
Ū-03 Metai Vietos vienetų duomenų atnaujinimo statistinė anketa 2020 2020 2020-01-29, Nr. DĮ-43 Taip
Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06
iki balandžio 7 d. (pildoma tik prisijungus prie e. Statistika sistemos. Prieš pildydami, suformuokite iš dalies užpildytą ataskaitą). Daiva Vainorienė 852364766
VŽŪS-2020 Vienkartinė 2020 m. žemės ūkio surašymo žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinė ataskaita 2020 2020 Nr. DĮ-313 2019-12-31 Taip
Versija
2020-09-24

Versija
2020-01-17

Versija
2020-01-17
Iki 2020-11-16 Jekaterina Felde 852364960
ŽEL-01 Metai Savivaldybių želdynų statistinė ataskaita 2019 2020 2017-01-11, Nr. DĮ-10 Taip
Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06

Versija
2020-02-06
iki kovo 15 d. Aleksandras Kaplanovskis 852364991
ŽŪ-15 Mėnuo Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinė ataskaita 2020 2020 2019-11-28, Nr. DĮ-261 Taip
Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28

Versija
2020-01-28
iki 10 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-16 Metai Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-11-27, Nr. DĮ-260 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki sausio mėn. 10 d. d. Diana Juknevičiūtė (8 5) 2364972
ŽŪ-20 Ketvirtis Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinė ataskaita 2020 2020 2019-07-01, Nr. DĮ-164 Taip
Versija
2020-03-31

Versija
2020-03-31

Versija
2020-03-31
iki 10 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Ana Markova (8 5) 2364987
ŽŪ-24 Ketvirtis Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2020 2020 2016-12-19 Nr. DĮ-284 Taip
Versija
2020-03-27

Versija
2020-03-27

Versija
2020-03-27
5 d. I, II, III ketv. pasibaigus Melvin Shor 2364993
ŽŪ-25 Metai Pašarų sunaudojimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-11-12, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki vasario 19 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ŽŪ-26 Metai Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinė ataskaita 2019 2020 2015-11-13, Nr. DĮ-225 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki vasario 17 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪ-29 Metai Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2020 2020 Nr. DĮ-197, 2020-07-13 Taip
Versija
2020-09-17

Versija
2020-09-17

Versija
2020-09-17
iki lapkričio 30 d. Vanda Gricevič (8 5) 2364961
ŽŪM-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinė ataskaita 2019 2020 2016-11-09, Nr. DĮ-232 Taip
Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20

Versija
2019-12-20
iki sausio 7 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪP-24 Metai Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos statistinė ataskaita 2019 2020 2015-11-10, Nr. DĮ-208 Taip
Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19

Versija
2019-12-19
iki sausio 15 d. Melvin Shor 2364993
ŽŪS-09 Metai Medaus ir kmynų supirkimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-10-24, DĮ-219 Taip
Versija
2019-10-29

Versija
2019-10-29

Versija
2019-10-29
iki sausio 15 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941
ŽŪS-12 Metai Gyvulių ir paukščių supirkimo ir skerdimo statistinė ataskaita 2019 2020 2019-10-24, DĮ-219 Taip
Versija
2019-10-26

Versija
2019-10-26

Versija
2019-10-26
iki sausio 20 d. Snieguolė Bieliauskienė 852364941