Naujoji e. Statistika

Statistinės ataskaitos, pateikiamos naujojoje sistemoje:

Mėnesinės statistinės ataskaitos. Ataskaitinis laikotarpis – 2023 m. sausis ir vėlesni mėnesiai.

Ketvirtinės statistinės ataskaitos. Ataskaitinis laikotarpis – 2023 m. I ir vėlesni ketvirčiai.

Metinės statistinės ataskaitos. Ataskaitinis laikotarpis – 2022 m.

Pusmetinės statistinės ataskaitos. Ataskaitinis laikotarpis – 2023 m. I ir vėlesni pusmečiai.

Savaitinės statistinės. Ataskaitos laikotarpis – 2023 m. 1 ir vėlesnės savaitės.

Pereiti į naują sistemą

Senoji e. Statistika

Statistinės ataskaitos, pateikiamos senojoje sistemoje:

Mėnesinės statistinės ataskaitos. Ataskaitinis laikotarpis – 2022 m. gruodis.

Ketvirtinės statistinės ataskaitos. Ataskaitinis laikotarpis – 2022 m. IV ketvirtis.

Pusmetinės statistinės ataskaitos. Ataskaitinis laikotarpis – 2022 m. II pusmetis.

Savaitinės statistinės ataskaitos iki 2022 m. pabaigos.

Pereiti į seną sistemą