Statistinių ataskaitų formos

Žemiau pateiktoje lentelėje, pagal įmonės kodą galite patikrinti kokiuose statistiniuose tyrimuose dalyvauja ūkio subjektas. Patogesniam naršymui, lentelę galite atidaryti naujame lange Atidaryti naujame lange