Infliacijos skaičiuoklė

INFORMACIJA APIE VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ IR KAINŲ POKYČIUS

SĄVOKOS

Infliacija – ilgalaikio bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais. Defliacija yra atvirkštinis reiškinys.

Vartotojų kainų indeksas (VKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo reikmėms, bendras kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Tai pagrindinis infliacijos rodiklis.

METODOLOGIJA

Vartotojų kainų indeksui sudaryti atliekamas statistinis tyrimas, kurio tikslas – surinkti statistinius duomenis apie reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų, vadinamo „statistinio krepšelio“ kainas ir jų pagrindu skaičiuoti įvairių laikotarpių VKI. Atsižvelgiant į besikeičiančią rinką, kiekvienais metais „statistinis krepšelis“ atnaujinamas. Norint apskaičiuoti įvairių laikotarpių kainų pokyčius reikia turėti palyginamą VKI laiko eilutę su vienu indekso baziniu laikotarpiu, todėl kiekvienų metų mėnesiniai VKI susiejami su indekso baziniu laikotarpiu taikant metinio grandininio susiejimo metodą. Susiejimo laikotarpis – ankstesnių metų gruodžio mėn.

Apskaičiuoti kainų pokyčius galima nuo 1990 m. gruodžio mėn.

Tiriamos faktinės mažmeninės kainos, už kurias prekes ir paslaugas įsigyja namų ūkiai, įskaitant visus mokesčius ir nuolaidas, valstybės ir savivaldos institucijų administruojamos ir rinkos kainos. Kainų statistinis tyrimas atliekamas 18 Lietuvos miestų kiekvieną mėnesį atrinktose prekybos ir paslaugų įmonėse ir vietos vienetuose 13 darbo dienų ir papildomai – 3 darbo dienas, skirtas užregistruoti greitai besikeičiančių prekių kainas.

VKI ir kainų pokyčiai skelbiami kiekvieną mėnesį 6 darbo dieną (išskyrus sausio mėn. VKI, kai paskelbiama vasario mėn. 10 darbo dieną).

KLASIFIKATORIUS

Naudojamas Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP – Classification of Individual Consumption by Purpose). Visos reprezentatyviosios prekės ir paslaugos grupuojamos į aukštesnius klasifikavimo lygius (grupes, klases, skyrius) iki bendro VKI.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Infliacijos skaičiuoklė parodo pasirinkto laikotarpio vartotojų kainų pokytį (padidėjimą, (–) sumažėjimą). Infliacija išreiškiama procentais.

Norėdami sužinoti vartotojų kainų pokytį, pasirinkite:


© Lietuvos statistikos departamentas