Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Statistinių duomenų surinkimas ir oficialiosios statistikos rengimas euro įvedimo laikotarpiu

Statistinių duomenų surinkimo ir oficialiosios statistikos rengimo tvarką euro įvedimo laikotarpiu nustato Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. DĮ-122 „Dėl Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašas).

Statistinių duomenų teikimas (litais ar eurais).

Vadovaujantis Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašo 10 punktu, ataskaitinio laikotarpio, kuris baigiasi iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai), statistiniai duomenys teikiami litais, nepriklausomai nuo jų pateikimo termino. Ataskaitinio laikotarpio, kuris baigiasi įvedus eurą (po 2015 m. sausio 1 d.) statistiniai duomenys teikiami eurais. T.y., statistiniai duomenys už 2014 m. teikiami litais. Atkreipiame dėmesį, kad statistiniai duomenys už 2014 m. gruodžio mėn., 2014 m. IV ketv. taip pat teikiami litais. Mėnesiniai, ketvirtiniai ir kito trumpesnio nei metai periodiškumo statistiniai duomenys už 2015 m. teikiami eurais. Tais atvejais, kai ataskaitinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais ir baigiasi 2015 m. (pvz., finansiniai metai prasideda 2014 m. liepos 1 d.) statistinės ataskaitos teikiamos eurais.

Statistinių ataskaitų formos, skirtos 2015 m. statistiniams duomenims eurais teikti.

Vadovaujantis Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašu, iki 2014 m. gruodžio 31 d. e. Statistika sistemos skyrelyje Statistinių ataskaitų formos, bus paskelbtos visos statistinių ataskaitų formos, skirtos 2015 m. statistiniams duomenims eurais teikti. Jas galite rasti skyrelyje Statistinių ataskaitų formos, pasirinkę 2015 m. Šios statistinės ataskaitos 6 skiltyje turi žymą „teikiama EUR".

Statistinių ataskaitų formų, skirtų 2015 m. statistiniams duomenims eurais teikti, sąrašas

Nr.

Ataskaitos forma

Ataskaitos pavadinimas

Periodiškumas

Pateikimo terminas

1.

KA-05

Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

2.

KA-08

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 16 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

3.

KA-11

Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė anketa

Mėnuo

kainas registruoja kainų registratoriai kiekvieno mėnesio 1-19 d. d.

4.

KA-19

Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

5.

KA-20

Statybos įmonės darbuotojų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 8 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

6.

KA-21

Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 3 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

7.

KA-25

Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

8.

P-11

Pramonės įmonės veiklos statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

9.

P-11 pr.

Įmonės vieneto pagal veiklos rūšį statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

10.

P-12

Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

11.

PD-11

Gamtinių dujų tiekimo statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

12.

PEG-11

Elektros energijos gamybos statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

13.

PEP-11

Elektros energijos perdavimo statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

14.

PET-11

Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

15.

PR-01

Prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

16.

PŠ-11

Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

17.

PV-11

Vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo statistinė ataskaita

Mėnuo

iki 10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

18.

DA-01

Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

19.

F-01

Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

20.

F-03

Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

21.

F-06

Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

22.

F-09

Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

23.

F-18

Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

24.

HOT-01

Apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

25.

HOT-02

Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

26.

KA-04

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

27.

KA-06

Dujų kainų statistinė ataskaita

Pusmetis

iki vasario 1 d., iki rugpjūčio 1 d.

28.

KA-07

Elektros energijos kainų statistinė ataskaita

Pusmetis

iki vasario 1 d., iki rugpjūčio 1 d.

29.

KA-10

Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinė anketa

Pusmetis

kainas registruoja kainų registratoriai du kartus per metus: balandžio-gegužės mėn. ir spalio-lapkričio mėn.

30.

KA-13

Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 12 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

31.

KA-26

Statybos darbų kainų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

32.

KS-01

Statybos įmonių statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

33.

KS-02

Investicijų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

34.

PS-20

Verslo paslaugų įmonės statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

35.

PS-21

Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

36.

R-05

Informacijos ir ryšių paslaugų įmonės statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

37.

TA-02

Keleivių vežimo autobusais statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

38.

TE-01

Elektrinio transporto veiklos statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

39.

TUI-01

Tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

40.

TUR-02

Išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketa

Ketvirtis

iki 1 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

41.

TUR-03

Vietinio turizmo statistinio tyrimo anketa

Ketvirtis

iki 10 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

42.

TV-01

Transportavimo vamzdynais ataskaita

Ketvirtis

iki 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

43.

ŽŪ-20

Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinė ataskaita

Ketvirtis

iki 4 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

44.

TUR-01

Kaimo turizmo sodybų statistinė ataskaita

Metai

iki spalio 20 d.