Teisės aktai

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299)

Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklės (Žin., 2012, Nr.  125-6314)