Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimas

Naštos respondentams stebėsena ir kontrolė – prioritetinis Lietuvos statistikos departamento tikslas. Šį tikslą įgyvendinti padeda nuolatinė administracinių šaltinių duomenų panaudojimo plėtra, statistinių formuliarų testavimas, pasitelkiant respondentus, ir jų supaprastinimas, matematinių metodų taikymas statistiniuose tyrimuose bei statistinių duomenų surinkimo elektronine forma tobulinimas. Taip siekiama patenkinti augančius statistikos vartotojų poreikius, nedidinant naštos respondentams.

Lietuvos statistikos departamentas siekia, kad vidutiniškai per metus vienos įmonės laiko sąnaudos statistiniams duomenims parengti ir statistiniams formuliarams pildyti neviršytų 10 val. Planuojant naujus statistinius tyrimus, daug dėmesio skiriama statistinės atskaitomybės naštai vertinti ir pagrįsti.

Siūlome susipažinti su statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politika, vykdomomis naštos mažinimo priemonėmis bei rezultatais:

  • Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politika (PDF, 106 KB);
  • Respondentų laiko sąnaudos statistiniams duomenims rengti ir statistinėms ataskaitoms pildyti 2021 m. (PDF, 212 KB);

Respondentus (įmones ir gyventojus), kuriems aktualūs su statistine atskaitomybe susiję klausimai, prašome rašyti el. paštu [email protected]. Klausimai bus persiųsti specialistams pagal kompetenciją.

Teisės aktai, susiję su administracinės naštos mažinimu:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo" Nr. 4 (Žin., 2012, Nr. 8-264);
  • Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 136-6957);