Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Kur panaudojami surinkti statistiniai duomenys?

Lietuvos statistikos departamentas, taikydamas statistinius metodus, apdoroja, analizuoja surenkamus statistinius duomenis ir parengia statistinę informaciją apie šalies ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius šalies ir regionų lygmeniu. Ji yra reikalinga:

  1. Valstybės valdymui. Valstybės institucijos naudoja statistinę informaciją veiklos planavimui ir sprendimų priėmimui, bei jau įgyvendintų sprendimų poveikio stebėsenai. Be to, statistine informacija remiamasi siekiant įvertinti, kaip įstatymų pakeitimai galėtų paveikti tam tikras ūkio sritis ar socialines grupes.
  2. Gyventojams. Kiekvienas iš mūsų yra statistikos duomenų šaltinis, o kartu ir naudotojas, kas mes bebūtumėm, įmonės savininkas, ūkininkas, darbuotojas ar bedarbis, studentas ar pensininkas. Bešališka statistinė informacija padeda paaiškinti ir suprasti socialinius reiškinius.
  3. Mokslui. Statistinė informacija vaidina svarbų vaidmenį visose socialinio gyvenimo srityse. Įvairių socialinių mokslų atstovai – ekonomistai, politologai, psichologai, sociologai, – naudojasi statistine informacija, analizuodami ūkinės veiklos rodiklius, prognozuodami tolesnę socialinių procesų raidą.
  4. Verslui. Verslas naudoja statistinę informaciją finansinei analizei, planavimui bei savo veiklos vertinimui. Statistinė informacija padeda suprasti situaciją rinkoje, priimti pagrįstus sprendimus apie verslo išdėstymą, marketingą, resursų paskirstymą.

Ūkio subjektams, dalyvaujantiems statistiniuose tyrimuose, Lietuvos statistikos departamentas pagal pageidavimą nemokamai rengia statistinę informaciją.  2013 m. pradėta skelbti lyginamoji statistinė informacija, leidžianti konkrečios įmonės statistinėse ataskaitose pateiktus kai kuriuos veiklos rodiklius palyginti su atitinkamos ekonominės veiklos, įmonių dydžio grupės, šalies ar savivaldybės rodikliais. Konkrečiai įmonei parengta lyginamoji statistinė informacija yra prieinama tik sistemoje e. Statistika registruotiems tos įmonės darbuotojams.

Statistinė informacija, parengta pagal Oficialiosios statistikos darbų programą, yra prieinama visiems besidomintiems šalies ekonomikos ir visuomenės raida ir nemokamai teikiama oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt.