Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Konfidencialumas

Visi į Lietuvos statistikos departamentą patenkantys statistiniai duomenys laikomi konfidencialiais, t.y. užtikrinamas jų naudojimas tik statistikos reikmėms.

Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti teikiami naudotis mokslo tikslams taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondentų. Konfidencialūs statistiniai duomenys, gauti mokslo tikslams, turi būti sunaikinti, kai jie tampa nebereikalingi.

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas.

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Parengėme informaciją apie šio reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvos statistikos departamente.

Apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos statistikos departamente

Kilus klausimų dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos statistikos departamente, kreipkitės į Lietuvos statistikos departamento duomenų apsaugos pareigūną.

Lietuvos statistikos departamentas, pripažindamas asmens duomenų apsaugos svarbą duomenų subjektams ir pačiam departamentui, gerbia ir saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.