Konfidencialumas

„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka." (Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis).

Visi į Lietuvos statistikos departamentą patenkantys statistiniai duomenys laikomi konfidencialiais, t.y. užtikrinamas jų naudojimas tik statistikos reikmėms.

Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti teikiami naudotis mokslo tikslams taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondentų. Konfidencialūs statistiniai duomenys, gauti mokslo tikslams, turi būti sunaikinti, kai jie tampa nebereikalingi.