Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Kaip atrenkami respondentai statistiniams tyrimams?

Lietuvos statistikos departamente atliekami metiniai ir trumpojo laikotarpio statistiniai tyrimai. Metiniuose tyrimuose apklausiama didžioji dauguma įmonių. Trumpojo laikotarpio tyrimai atliekami imčių metodais, tačiau ir juose dažniausiai dalyvauja visos įmonės, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų ir kurių pajamos viršija 300 000 EUR. Tai daroma dėl šių įmonių reikšmingumo. Statistinio registro duomenimis 50 ir daugiau darbuotojų turinčios įmonės, sudaro vos 5 procentus visų Lietuvoje veikiančių įmonių, todėl jos visos patenka į daugelį metinių ir trumpojo laikotarpio tyrimų.

Iš smulkių ir vidutinių įmonių atsitiktinai renkama tam tikra jų dalis (renkamos imtys). Tai reiškia, kad smulkios ir vidutinės įmonės patenka į tyrimus atsitiktiniu būdu. Tačiau sudarant įmonių imtis visada laikomasi tam tikrų principų:

1. Įmonės skirstomos į sluoksnius pagal jų ekonominės veiklos rūšį, o kiekvienas sluoksnis dar savo ruožtu skirstomas į sluoksnius pagal įmonės dydį. Iš kiekvieno sluoksnio renkama atsitiktinė imtis.

2. Įmonės laikomos imtyje metus laiko. Kitais metais imtis rotuojama, t.y. dalis įmonių  (apie 25 procentai) iš imties atsitiktiniu būdu pašalinama, o naujos vėl atsitiktiniu būdu išrenkamos. Didesnė rotacija negalima, nes būtų sunku palyginti rezultatus. Jeigu sluoksnyje mažai įmonių, rotacija tampa fiziškai negalima.  Todėl kartais nedidelės įmonės nuolat patenka į statistinius tyrimus vien dėl to, kad tokios rūšies ir tokio dydžio įmonių Lietuvoje yra labai nedaug ir jos yra statistiškai reikšmingos atstovaujamoje veiklos rūšyje.

3. Įmonės, kuriose dirba 0-4 darbuotojai ir kurių metinės pajamos neviršija 150 000 EUR, dalyvauja ne daugiau kaip 3 statistiniuose tyrimuose per kalendorinius metus.