Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Ataskaitų pildymas naudojant kitus duomenų šaltinius

Kai kurios statistinės ataskaitos gali būti iš dalies užpildytos (pagamintos). Tokiu atveju atvertoje statistinėje ataskaitoje bus įrašyti ne tik respondento ir jo atstovo rekvizitai, bet ir kiti statistiniai rodikliai, kuriuos e. statistika suras įvairiuose šaltiniuose.

Vienas iš tokių šaltinių – respondento verslo valdymo sistema.

Pildant iš dalies užpildytą statistinę ataskaitą, rodiklių gali būti ieškoma įvairiuose šaltiniuose – importuotuose respondentų rodiklių rinkiniuose, ankstesniuose šios statistinės ataskaitos variantuose ir kitose statistinėse ataskaitose, kitų valstybinių institucijų (VMI, SODROS ir kt.) turimuose duomenyse. Jei tas pats rodiklis yra keliuose šaltiniuose, bus parenkama naujausia reikšmė.

Norint pagaminti iš dalies užpildytą statistinę ataskaitą, reikia:

 • Prisijungti prie e. statistikos;
 • Pasirinkti norimą ataskaitą ir ataskaitinį laikotarpį, už kurį reikia teikti statistinę ataskaitą;
 • Pradėti pildyti ataskaitą portale paspaudžiant mygtuką „Pildyti portale", o atsidariusiame papildomam lange paspausti mygtuką „Gaminti" (šis funkcionalumas yra ne visose ataskaitose);
 • Pagamintą dalinai užpildytą ataskaitą galima baigti pildyti portale.

Statistinių ataskaitų pildymas naudojant verslo valdymo sistemos duomenis

Iš respondentų verslo valdymo sistemų į e. statistiką galima importuoti apibendrintus ir agreguotus duomenis ir juos panaudoti pildant iš dalies užpildytą statistinę ataskaitą.

Į e. statistiką gali būti importuojami dviejų tipų rodiklių rinkiniai:

 • XML formato rodiklių rinkiniai: turi atitikti Lietuvos statistikos departamento skelbiamą duomenų mainų standartą, juos turėtų formuoti respondentų įmonėse naudojamos verslo valdymo sistemos;
 • XLS formato rodiklių rinkiniai: ruošiami naudojant MS Excel e. statistikoje aprašomą XLS failų struktūrą (nurodoma, kuriuose stulpeliuose yra respondento kodas, ataskaitinis laikotarpis, kuriuose – vienas ar keli rodikliai bei dimensijos).

Importuojant rodiklių rinkinius, kiekviena rodiklio reikšmė interpretuojama ir priimama nepriklausomai nuo kitų. Galima pateikti tiek rodiklių, kiek sugebama apskaičiuoti. Tą patį rodiklį galima pateikti kelis kartus ir tame pačiame, ir skirtinguose rinkiniuose.

Rodiklių rinkinių importavimas nelaikomas oficialiu statistinių duomenų teikimu. Tai yra žaliava, kuri gali būti panaudota rengiant iš dalies užpildytas statistines ataskaitas.

Statistiniai duomenys iš verslo valdymo sistemos perkeliami į e. Statistiką ir panaudojami daliniam ataskaitų užpildymui:

Į e. statistiką įkeliami verslo valdymo sistemose parengti respondento rodiklių rinkiniai:

 • Respondento rodiklių rinkinys įkeliamas per e. statistikos naudotojo sąsają
 • Nereikalaujama pateikti užbaigtą rodiklių rinkinį, t. y. gali būti pateikiama tiek rodiklių, kiek verslo valdymo sistemos gali sugeneruoti;
 • Nereikalaujama, kad visi rodikliai rinkinyje būtų teisingi, t. y. teisingai aprašyti rodikliai priimami, o apie klaidingus pateikiamas pranešimas;
 • Nereikalaujama, kad rodiklis būtų unikalus, t. y. tas pats rodiklis gali būti teikiamas kelis kartus ir iš kelių skirtingų sistemų;
 • Respondento rodiklių rinkinį galima peržiūrėti per e. statistikos naudotojo sąsają.