Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo būdai

Pildyti ir teikti statistines ataskaitas galima tik statistinių ataskaitų teikimo laikotarpiu.

Statistines ataskaitas elektroniniu būdu galima užpildyti dviem būdais:

Tam tikros ataskaitos gali būti dalinai užpildomos panaudojant kitus duomenų šaltinius. Plačiau apie tai skaitykite skiltyje "Ataskaitų pildymas naudojant kitus duomenų šaltinius".

Elektroniniu būdu užpildyta be klaidų ataskaita turi būti pateikta Lietuvos statistikos departamentui. Nepriklausomai nuo pildymo būdo, kol ataskaita nepateikta, laikoma, kad Lietuvos statistikos departamentas ataskaitos negavo.

Elektroniniu būdu užpildyta be klaidų ataskaita turi būti pateikta Lietuvos statistikos departamentui vienu iš šių būdų:

  • Jei ataskaita buvo užpildytą tiesiogiai internete prisijungus prie e. Statistikos:
    • baigus pildyti ataskaitą, paspausti mygtuką "pateikti";
  • Jei ataskaita buvo užpildyta naudojant ABBYY eFormFiller 2.5, vienu iš šių būdu:
    • išsiųsti užpildytą ataskaitą (.ffdata formato byla) el. paštu estatistika@stat.gov.lt;
    • prisijungti prie e. Statistikos, įkelti užpildytą ataskaitą (.ffdata formato byla) ir paspausti mygtuką "pateikti".

Pildomą, bet dar nepateiktą statistinę ataskaitą galima redaguoti. Pateiktų, priimtų, atmestų statistinių ataskaitų redaguoti nebeleidžiama.

Bet kuriuo būdu užpildytą ir pateiktą statistinę ataskaitą visada galima peržiūrėti prisijungus prie e. statistikos bei parsisiųsti ir peržiūrėti neprisijungus prie sistemos naudojant ABBYY eFormFiller 2.5 programinę įrangą.

Pateikus statistinę ataskaitą bet kuriuo būdu, ji patikrinama. Jei pateikta ataskaita tenkina visus reikalavimus, ji priimama, priešingu atveju – atmetama. Abiem atvejais respondento atstovams el. paštu išsiunčiama žinutė.

Statistinę ataskaitą respondento vardu pildyti ir teikti reikia tik tada, kai respondentas yra įtrauktas į  statistinio tyrimo imtį.

Laikoma, kad respondentas atsiskaitė už tam tikros statistinės ataskaitos ataskaitinį laikotarpį, kai bent viena jo pateikta statistinė ataskaita už šį ataskaitinį laikotarpį yra priimta.

Lietuvos statistikos įstatyme numatyta, kad į statistinių tyrimų imtis įtraukti respondentai privalo atsiskaityti, t. y. pateikti užpildytas statistines ataskaitas. Kol nėra priimta nė viena ataskaitinio laikotarpio statistinė ataskaita, tol laikoma, kad respondentas dar nėra atsiskaitęs už tą ataskaitinį laikotarpį.

Čia galite sužinoti, kokiuose statistiniuose tyrimuose dalyvauja ūkio subjektas.