Jūsų įmonei priskirtų statistinių ataskaitų sąrašą pagal įmonės kodą galite susiformuoti ČIA.

Informaciją apie ūkio subjekto veiklos stabdymą, veiklos pobūdžio pakeitimą, kitus svarbius pasikeitimus pateikite ČIA.

Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku.

Ataskaitų pildymo internete instrukcija

Žemiau pateikiama detali instrukcija kaip užpildyti statistinę ataskaitą internete e. Statistikos sistemoje.

Pastaba: ataskaitas internete gali pildyti fiziniai asmenis turintys galiojančią e. Statistikos paskyrą. Jei paskyros dar neturite, žiūrėkite skiltį „Norintiems pradėti naudotis e.Statistika“.

1. Prisijunkite prie e. Statistikos portalo estatistika.stat.gov.lt Jums tinkamu būdu. Galimi 2 būdai, prisijungimas su naudotojo vardu arba prisijungimas per el. valdžios vartus (instrukcija kaip prisijungti per el. valdžios vartus);

2. Prisijungus prie e. Statistikos, matysite kas prisijungęs ir juridinio asmens, kurį atstovaujate, pavadinimą (1 pav.);

3. Pasirinkite meniu punktą „Statistinių ataskaitų teikimas“ (1 pav.);

1 pav. Pradinis e. Statistikos langas, prisijungus.

 

4. Atsidarys ataskaitų, kurias turite pildyti šiuo metu, sąrašas (2 pav.);

Pastaba: jei ataskaitos teikimas dar neprasidėjęs arba jau pasibaigęs, šiame sąraše tokios ataskaitos nerodomos, jas rasite paspaudę meniu punktą „Statistinių ataskaitų teikimo kalendorius“ (1 pav.).

5. Paspauskite mygtuką „Pasirinkti“ ties tą ataskaitą, kurią norite pildyti (2 pav.);

2 pav. Statistinių ataskaitų teikimo langas. Rodomas aktualių ataskaitų sąrašas.

 

6. Atsidarys pasirinktos ataskaitos pildymo kortelė (3 pav.);

7. Norėdami pradėti pildyti ataskaitą, spauskite mygtuką „Pildyti portale“ (3 pav.). Kai kurios ataskaitos gali būti automatiškai dalinai užpildytos duomenimis. Tokiu atveju, paspaudus mygtuką „Pildyti portale“, atsidarys papildomas langas, kuriame galėsite pasirinkti ar norite kad ataskaita būtų dalinai užpildyta ar ne (4 pav.). Jei norite, kad ataskaita būtų dalinai užpildyta, spauskite mygtuką „Gaminti“, jei nenorite dalinai užpildytos ataskaitos – spauskite mygtuką „Pildyti“ (4 pav.).

Paspaudus mygtuką „Pildyti portale“, „Gaminti“ arba  „Pildyti“ turėtų atsidaryti naujas langas su pasirinkta ataskaita (6 pav.), kurią galėsite pildyti.

Pastaba: Jei ataskaitą jau pradėjote pildyti anksčiau (jį bus rodoma lentelėje „Faktai“) ir norite tęsti jos pildymą, spauskite mygtuką „Atverti“ (5 pav.) (redaguoti ir tęsti pildymą leidžiama tik toms ataskaitoms, kurių būsena „Pildoma“).

3 pav. Statistinės ataskaitos pildymo kortelė.

 

4 pav. Papildomas langas leidžiantis pasigaminti dalinai užpildytą ataskaitą.

 

5 pav. Statistinės ataskaitos pildymo kortelė. Pildomų ataskaitų sąrašas lentelėje "Faktai".

 

6 pav. Naujai atsidaręs langas su pasirinkta ataskaita, kuria galima pildyti.

 

8. Užpildykite atsidariusią ataskaitą reikiamais duomenimis. Užpildžius dalį ataskaitos, pvz. vieną lapą, spauskite mygtuką „Išsaugoti“ (7 pav.), kad išsaugotumėte įvestus duomenis. Rekomenduojam nuolat išsaugoti įvestus duomenis, nes įvykus serverio klaidai ar pasibaigus sesijos laikui, duomenys, kurie nebuvo išsaugoti, pradings;

7 pav. Įvestų duomenų išsaugojimas.

 

9. Norėdami patikrinti ar ataskaitoje yra pildymo klaidų, spauskite mygtuką „Tikrinti“ (8 pav. Prieš tikrinimą rekomenduojama išsaugoti);

8 pav. Užpildytos ataskaitos tikrinimas ar yra klaidų.

 

10. Kai ataskaitoje nebeliks pildymo klaidų (perspėjimai gali likti) ir norėsite ataskaitą pateikti Lietuvos statistikos departamentui, spauskite mygtuką „Pateikti“ (9 pav.);

9 pav. Be klaidų užpildytos ataskaitos teikimas Lietuvos statistikos departamentui.

 

11. Jei viską atlikote teisingai, pateiktos ataskaitos būsena turi būti „Pateikta“ (10 pav.). Po tam tikro laiko sistema automatiškai patikrins Jūsų pateiktą ataskaitą ir priskirs jai kitą būseną. Kai ataskaitai bus priskirta būsena „PRIIMTA“, laikoma, kad Respondentas už pasirinktą laikotarpį atsiskaitė;

10 pav. Pateiktos ataskaitos būsena "Pateikta".

 

Būsenų, kurios gali būti priskirtos ataskaitoms, paaiškinimas:

PILDOMA – tokią ataskaitą naudotojas gali redaguoti, ištrinti. Su tokiomis ataskaitomis sistema jokių automatinių veiksmų neatlieka, kol naudotojas jos nepateiks.

PATEIKTA – tokios ataskaitos naudotojas redaguoti ar ištrinti negali. Tokias ataskaitas sistema numatytu laiku patikrins ir priskirs kitą būsena.

PRIIMTA – tokios ataskaitos naudotojas redaguoti ar ištrinti negali. Tokių ataskaitų būsena jau nesikeis, laikoma, kad Respondentas už nurodytos ataskaitos nurodytą laikotarpį atsiskaitė.

ATMESTA - tokios ataskaitos naudotojas redaguoti ar ištrinti negali. Tokių ataskaitų būsena jau nesikeis, ataskaita atmetama dėl pildymo klaidų ar kitų priežasčių, kurios nurodomas laukelyje „Atmetimo priežastis“.